Акцизний податок: що нового пропонує Мінфін

Міністерство фінансів України оприлюднило власний проект податкової реформи, в якому не обійшлося без змін щодо адміністрування акцизного податку. На думку Мінфіну, варто збільшити ставки на алкогольні напої та тютюнові вироби, а в подальшому ще й індексувати їх, запровадити електронну форму контролю за автозаправками та електронні акцизні марки.

Реалізація підакцизних товарів

В проекті, представленому Міністерством фінансів України, уточнено поняття реалізації окремих підакцизних товарів, що важливо з огляду на те, що реалізація є об’єктом оподаткування акцизним податком.

Зокрема, реалізацією суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів вважатиметься не лише продаж, а й відвантаження, фізичний відпуск таких товарів. У проекті уточнено, що відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів між суб’єктами, які мають ліцензії на роздрібну та оптову торгівлю не є реалізацією суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Введено нове поняття: «реалізація пального», що охоплює будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. При цьому, не вважається реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

База оподаткування

У проекті передбачено, що при застосуванні адвалорних ставок акцизного податку базою є вартість підакцизних товарів з урахуванням ПДВ та акцизного податку (окрім акцизного податку з роздрібних продажів).

База оподаткування за чинним законодавством

База оподаткування згідно з проектом

вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку

вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням ПДВ та акцизного податку (за виключенням акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без ПДВ та з урахуванням акцизного податку

 

вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням ПДВ та акцизного податку  (за виключенням акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

вартість реалізованої електричної енергії без ПДВ

вартість реалізованої електричної енергії без ПДВ

вартість (з ПДВ) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.

вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 203.1.7 пункту 203.1 статті 203 цього Кодексу.

 

Ставки акцизного податку

Законопроектом пропонується щорічно до 2020 року збільшити ставки на тютюнові вироби та алкогольні напої, зменшити ставки на пальне.

Наприклад, адвалорна ставка на тютюнові вироби передбачена на рівні 15 % замість чинних 12 %.

Ставки на транспортні засоби залишаються незмінними.

Курс валют

В проекті впроваджується норма, згідно з якою суб’єкти роздрібної торгівлі сплачують акцизний податок в національній валюті з урахуванням офіційного курсу валют, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

При цьому, не передбачено змін в норму про застосування до підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, офіційного курсу валют, який діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції).

Дата виникнення зобов’язань

Новелою проекту є визначення дати  виникнення податкових зобов'язань щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів при безготівкових розрахунках за датою оформлення розрахункового документу.

Індексація специфічних ставок

Проектом пропонується запровадити індексацію:

  • специфічних ставок акцизного податку, встановлених в національній валюті;
  • мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного податку.

Індексація, за законопроектом, має проводитися до 1 листопада щорічно, починаючи з 2016 року, і застосовуватися з наступного звітного року.

Індексована ставка (зобов’язання) розраховується шляхом множення ставки, передбаченої Податковим кодексом України, на добуток індексів споживчих цін на товари та послуги за період з вересня 2015 року по вересень року, у якому проводиться індексація.

Індексація стосуватиметься ставок на спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби.

Марки акцизного податку

Електронні акцизні марки

У проекті пропонується запровадження так званих електронних акцизних марок для здійснення контролю з відстеження руху марок акцизного податку та маркованих підакцизних товарів. Фактично передбачено створення Електронної системи контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, порядок функціонування якої має визначатися Кабінетом Міністрів України.

Маркування імпортованих алкогольних напоїв

В проекті уточнено, що марки акцизного податку на алкогольних напоях іноземного виробництва мають відповідати сумі акцизного податку за ставкою, чинною не на момент розливу (як для вітчизняної продукції), а відповідно до загальних положень про дату виникнення податкових зобов’язань.

Максимальні роздрібні ціни

За положеннями проекту, в склад максимальних роздрібних цін включаються усі податки, у тому числі акцизний податок з роздрібного продажу. На сьогодні акцизний податок з роздрібного продажу (5 %) нараховується на максимальні роздрібні ціни, декларовані виробником або імпортером.

Контроль за обігом пального

Для відстеження руху пального в проекті, що був оприлюднений Мінфіном України, передбачено запровадження Електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів (продукції), що складається з Єдиного реєстру електронних акцизних накладних та Електронного адміністрування акцизного податку.

Варто зазначити, що така ж система була передбачена проектом податкової реформи Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України.

Проектом податкової реформи також передбачений новий платник акцизного податку – особа, яка реалізує пальне. Такий суб’єкт сплачує акцизний податок за ставкою 4,2 євро центи за 1 літр з обсягів пального, які перевищують обсяги його отримання за відповідним кодом УКТ ЗЕД.

З метою обліку пального передбачена Електронна система контролю за обігом підакцизних товарів (продукції). На підставі даних електронних акцизних накладних, а також митних декларацій, за якими це пальне випущено у вільний обіг, обліковується кількість отриманого та реалізованого пального кожним суб’єктом господарювання. Таким чином, оподатковується перевищення обсягів реалізованого пального над обсягом отриманого пального згідно з документованими обсягами.

При цьому, облік здійснюється за кожним кодом УКТ ЗЕД, що спрямовано на запобігання змішування пального зі спиртовими та іншими добавками.

Виробники та суб’єкти реалізації пального зобов’язані складати електронні акцизні накладні та реєструвати їх в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних при реалізації пального, у тому числі при відвантаженні власним відокремленим структурним підрозділам.

Суми акцизного податку перераховуються виробниками пального на спеціальні авансові рахунки акцизного податку.

Електронна акцизна накладна при реалізації пального на заправках може бути складена за щоденними підсумками операцій.

Електронні акцизні накладні не складаються суб’єктами господарювання:

  • при переміщенні пального, яке випущено для вільного обігу, до його отримання та оприбуткування імпортером;
  • при передачі пального у рамках єдиного технологічного циклу виробництва у межах одного підприємства.

Оподаткування біоетанолу для виробництва пального

За чинною редакцією:

За законопроектом:

Ставка на біоетанол

0% на біоетанол за умови дотримання вимоги про цільове використання

(70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового)

151,5 євро за 1 000 кг

Реалізація біоетанолу

Умова отримання біоетанолу – покупець видає податковий вексель на суму акцизного податку за ставкою на біоетанол (70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту)

Виробник-продавець сплачує акцизний податок, нарахований за датою відвантаження.

Виробництво палива

Режим виробництва – податковий пост (представник контролюючого органу здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням біоетанолу)

Постійного контролю з боку контролюючого органу не передбачено.

Реалізація палива моторного сумішевого

Сплата податку здійснюється за ставками на готову продукцію – паливо (202 євро за 1 000 кг)

Сума акцизного податку визначається так:

сума податку з готової продукції – сума податку з сировини (на дату реалізації готової продукції).

При перевищенні обрахованої суми акцизного податку з сировини над сумою акцизного податку з готової продукції, така сума перевищення платнику не відшкодовується.

Наслідки нецільового використання біоетанолу

Погашення шляхом сплати суми, на яку видавався податковий вексель

Відсутні (акцизний податок був сплачений при реалізації сировини).

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments