Аби не спотворити непогану ідею (коментар до законопроекту № 4986)

21 Липня 2016 #ПДФО
Аа Аа

14 липня 2016 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення доповнень до статті 170 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування доходів деяких категорій фізичних осіб» № 4986 (далі – Проект № 4986).

Проектом  пропонується доповнити статтю 170 Податкового кодексу України (далі – ПК України) пунктом 170.13, згідно з яким оподатковуватись ПДФО будуть лише 50 % доходів педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників навчальних закладів освіти, а також доходи медичних та фармацевтичних працівників.

Як вбачається зі змісту пояснювальної записки, метою цього законопроекту є збільшення рівня соціального захисту працівників освіти та охорони здоров’я і підвищення престижу цих професій. Однак маємо побоювання, що задекларована благородна мета може зійти нанівець внаслідок порушення суб’єктом законодавчої ініціативи правил законодавчої техніки та формальної логіки при розробці проекту.

 Так, вказаний вище законопроект містить низку змістовних недоліків, а також недоліків термінології.  

На наш погляд, неправильним  є те, що вищеописані зміни пропонується внести саме до статті 170  ПК України, і ось чому.

Статтею 170 ПК України визначено особливості нарахування (виплати)  та оподаткування ПДФО окремих видів доходів (зокрема, таких як інвестиційний прибуток, доходи від оренди/відчуження нерухомості та інші). Як бачимо зі змісту вказаної статті, визначальним фактором існування певних особливостей в оподаткуванні  ПДФО є вид доходу.

В той же час, запропоновані проектом № 4986 норми передбачають встановлення певних особливостей оподаткування ПДФО доходів, виходячи із суб’єктного складу платників податку (тобто, норми поширюються лише на працівників закладів освіти та охорони здоров’я). До того ж, із формулювання норм проекту № 4986 вбачається, що мова фактично іде про визначення розміру доходу, який не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу для такої категорії платників податку як педагогічні та медичні працівники.

У зв’язку з цим, більш логічним, на нашу думку, є включення запропонованих проектом норм до статті 165 та, відповідно, віддзеркалення їх у статті 164 ПК України. Нагадаємо, що вказаними статтями визначено переліки доходів, що не включаються/включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Також серед недоліків проекту слід відмітити застосування такого загального терміну як «дохід», значення якого відповідно до підпункту 14.1.54 та підпункту 14.1.55 пункту 14.1. статті 14 ПК України є досить широким. Нам здається, що за ідеєю  ініціаторів законопроекту мова мала йти про встановлення пільги з оподаткування не будь-яких видів доходів вказаних категорій платників, а лише доходу у вигляді заробітної плати.

В даному випадку можна запропонувати в формулюванні норм конкретизувати вид доходу, щодо оподаткування якого встановлюється пільга, зазначивши, що це «дохід у вигляді заробітної плати» зазначених працівників освіти та охорони здоров’я.

В іншому ж випадку, при буквальному тлумаченні норми, можливе необґрунтоване розширення її змісту та занадто широке застосування. Як наслідок – невиправдане та несправедливе отримання можливості користування працівниками сфери освіти та охорони здоров’я пільгою з оподаткування стосовно усіх видів доходів, а не лише заробітної плати.

Також вважаємо, що недоліком термінології проекту № 4986 є вживання у формулюванні норми такого словосполучення як «інші категорії працівників» при визначенні переліку категорій працівників освіти, на яких ця норма поширюється. Так, у запропонованій нормі вказані такі категорії як: педагогічні та науково-педагогічні працівники державних навчальних закладів, до яких, зокрема, належать, особи із спеціального професійною освітою та відповідним рівнем кваліфікації. Включення «інших категорій працівників» до переліку працівників навчальних закладів, на яких поширюватиметься пропонована податкова пільга, може призвести до того, що така пільга буде застосована і до доходів адміністративного та технічного персоналу. Це суперечить меті законопроекту, що спрямований на підвищення престижу професії працівників сфери освіти та залучення нових спеціалістів до роботи в галузі.

Також не можемо не звернути увагу на такий недолік (з нашої точки зору) проекту, як невключення до переліку осіб, на яких поширюватиметься запропонована податкова пільга, працівників закладів освіти, що перебувають у комунальній власності територіальних громад.  

Припускаємо, що це суто технічна помилка (такого висновку можна дійти, враховуючи, що в нормі про податкову пільгу щодо медичних працівників чітко визначено, що мова іде про заклади охорони здоров’я як державної, так і комунальної власності), однак без її виправлення працівники освітянської сфери будуть перебувати в нерівних умовах.

Як відомо, більшість загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів (музичні та художні школи, спортивні секції тощо) перебувають у комунальній власності, то запропонована податкова пільга на них поширюватись не буде (якщо не усунути вказаний недолік).

Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що окремі положення проекту в запропонованій редакції порушують один з принципів податкового права, закріплений у статті 4 ПК України – принцип рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації.

Незважаючи на благородну ціль та високу соціально спрямовану ідею законопроекту № 4986, вважаємо, що його форма та зміст потребують ретельного доопрацювання з метою усунення описаних вище недоліків.

 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments