Ustawa o podatku od towarów i usług
Редакції документа
close icon
Структура документа
Ustawa o podatku od towarów i usług
DZIAŁ I Przepisy ogólne

Artykuł 1.

Аrtykuł 2.

Artykuł 2a.

Artykuł 3.

Artykuł 4.

DZIAŁ II Zakres opodatkowania
Rozdział 1 Przepisy ogólne

Artykuł 5.

Artykuł 5а.

Artykuł 6.

Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług

Artykuł 7.

Artykuł 8.

Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Artykuł 9.

Artykuł 10.

Artykuł 11.

Artykuł 12.

Artykuł 12а.

Artykuł 13.

Rozdział 4 Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną

Artykuł 14.

DZIAŁ III Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
Rozdział 1 Podatnicy i płatnicy

Artykuł 15.

Artykuł 16.

Artykuł 17.

Artykuł 18.

Rozdział 2 Przedstawiciele podatkowi

Artykuł 18а.

Artykuł 18b.

Artykuł 18с.

Artykuł 18d.

DZIAŁ IV Obowiązek podatkowy
Rozdział 1 Zasady ogólne

Artykuł 19.

Artykuł 19а.

Rozdział 2 Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Artykuł 20.

Artykuł 20а.

Artykuł 20b.

Rozdział 3 Obowiązek podatkowy u małych podatników

Artykuł 21.

DZIAŁ V Miejsce świadczenia
Rozdział 1 Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Artykuł 22.

Artykuł 23.

Artykuł 24.

Rozdział 2 Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Artykuł 25.

Artykuł 26.

Rozdział 2a Miejsce świadczenia przy imporcie towarów

Artykuł 26а.

Rozdział 3 Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

Artykuł 27

Artykuł 28.

Artykuł 28а.

Artykuł 28b.

Artykuł 28с.

Artykuł 28d.

Artykuł 28е.

Artykuł 28f.

Artykuł 28g.

Artykuł 28h.

Artykuł 28i.

Artykuł 28j.

Artykuł 28k.

Artykuł 28l.

Artykuł 28m.

Artykuł 28n.

Artykuł 28o.

DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania
DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania

Artykuł 29.

Artykuł 29а.

Artykuł 30.

Artykuł 30а.

Artykuł 30b.

Artykuł 30с.

Artykuł 31.

Artykuł 31а.

Artykuł 32.

DZIAŁ VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów

Artykuł 33.

Artykuł 33a.

Artykuł 33b.

Artykuł 33с.

Artykuł 34.

Artykuł 35.

Artykuł 36.

Artykuł 37.

Artykuł 38.

Artykuł 39.

Artykuł 40.

DZIAŁ VIII Wysokość opodatkowania
Rozdział 1 Stawki

Artykuł 41.

Artykuł 42.

Rozdział 2 Zwolnienia

Artykuł 43.

Artykuł 44.

Rozdział 3 Zwolnienia z tytułu importu towarów

Artykuł 45.

Artykuł 46.

Artykuł 47.

Artykuł 48.

Artykuł 49.

Artykuł 50.

Artykuł 51.

Artykuł 52.

Artykuł 53.

Artykuł 54.

Artykuł 55.

Artykuł 56.

Artykuł 57.

Artykuł 58.

Artykuł 59.

Artykuł 60.

Artykuł 61.

Artykuł 62.

Artykuł 63.

Artykuł 64.

Artykuł 65.

Artykuł 66.

Artykuł 67.

Artykuł 68.

Artykuł 69.

Artykuł 70.

Artykuł 71.

Artykuł 72.

Artykuł 73.

Artykuł 74.

Artykuł 75.

Artykuł 76.

Artykuł 77.

Artykuł 78.

Artykuł 79.

Artykuł 80.

Artykuł 81.

Artykuł 82.

Rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%

Artykuł 83.

Rozdział 5 Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego

Artykuł 84.

Artykuł 85.

DZIAŁ IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku

Artykuł 86.

Artykuł 86а.

Artykuł 87.

Artykuł 88.

Artykuł 88а.

Artykuł 89.

Rozdział 1a Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

Artykuł 89а.

Artykuł 89b.

Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

Artykuł 90.

Artykuł 90b.

Artykuł 91.

Artykuł 92.

Artykuł 93.

Artykuł 94.

Artykuł 95.

DZIAŁ X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Rozdział 1 Rejestracja

Artykuł 96.

Artykuł 96а.

Artykuł 97.

Artykuł 98.

Rozdział 2 Deklaracje

Artykuł 99.

Rozdział 3 Informacje podsumowujące

Artykuł 100.

Artykuł 101.

Artykuł 101а.

Artyku ł102.

Rozdział 4 Zapłata podatku

Artykuł 103.

Artykuł 104.

Artykuł 105.

DZIAŁ XA Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach

Artykuł 105а.

Artykuł 105b.

Artykuł 105с.

Artykuł 105d.

DZIAŁ XI Dokumentacja
Rozdział 1 Faktury

Artykuł 106.

Artykuł 106а.

Artykuł 106b.

Artykuł 106с.

Artykuł 106d.

Artykuł 106e.

Artykuł 106f.

Artykuł 106g.

Artykuł 106h.

Artykuł 106i.

Artykuł 106j.

Artykuł 106k.

Artykuł 106l.

Artykuł 106m.

Artykuł 106n.

Artykuł 106o.

Artykuł 106p.

Статья 106q.

Artykuł 106q.

Artykuł 107.

Artykuł 108.

Rozdział 2 Ewidencje

Artykuł 109.

Artykuł 110.

Rozdział 3 Kasy rejestrujące

Artykuł 111.

Rozdział 4 Terminy przechowywania dokumentów

Artykuł 112.

Artykuł 112а.

DZIAŁ XII Procedury szczególne
Rozdział 1 Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców

Artykuł 113.

Artykuł 114.

Rozdział 2 Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych

Artykuł 115.

Artykuł 116.

Artykuł 117.

Artykuł 118.

Rozdział 3 Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki

Artykuł 119.

Rozdział 4 Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Artykuł 120.

Rozdział 5 Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego

Artykuł 121.

Artykuł 122.

Artykuł 123.

Artykuł 124.

Статья 125.

Rozdział 6 System zwrotu podatku podróżnym

Artykuł 127.

Artykuł 128.

Artykuł 129.

Artykuł 130.

Rozdział 6a Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a

Artykuł 130а.

Artykuł 130b.

Artykuł 130c.

Artykuł 130d.

Rozdział 7 Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a

Artykuł 131.

Artykuł 132.

Artykuł 133.

Artykuł 134.

Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

Artykuł 134а.

Artykuł 134b.

Artykuł 134c.

Rozdział 8 Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona

Artykuł 135.

Artykuł 136.

Artykuł 137.

Artykuł 138.

DZIAŁ XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 139–145.

Rozdział 2 Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 146.

Artykuł 146а.

Artykuł 146b.

Artykuł 146с.

Artykuł 146d.

Artykuł 146e.

Artykuł 146f.

Artykuł 146g.

Artykuł 146f.

Artykuł 146i.

Artykuł 146j.

Artykuł 147.

Artykuł 148.

Artykuł 149.

Artykuł 150.

Artykuł 151.

Artykuł 152.

Artykuł 153.

Artykuł 154.

Artykuł 155.

Artykuł 156.

Artykuł 157.

Artykuł 158.

Artykuł 159.

Artykuł 160.

Artykuł 161.

Artykuł 162.

Artykuł 163.

Artykuł 164.

Artykuł 165.

Artykuł 166.

Artykuł 167.

Artykuł 168.

Artykuł 169.

Artykuł 170.

Artykuł 171.

Artykuł 172.

Artykuł 173.

Artykuł 174.

Artykuł 175.

Artykuł 176.

Замовити персональну презентацію