Arvonlisäverolaki
Редакції документа

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

close icon
Структура документа
Arvonlisäverolaki
I OSA
1 LUKU. Yleinen soveltamisala

1 §

1 a § (30.12.1996/1264)

2 LUKU Verovelvollisuus
Yleissäännökset (29.12.1994/1486)

2 §

2 a § (29.6.2012/399)

2 b § (29.12.1994/1486)

Vähäinen toiminta

3 § (30.12.2003/1301)

Yleishyödylliset yhteisöt

4 § (29.12.2009/1780)

Uskonnolliset yhdyskunnat

5 §

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut (12.12.2014/1091)

5 a § (12.12.2014/1091)

Julkisyhteisöt

6 §

7 §

8 §

Kullan ostajat (8.10.1999/940)

8 a § (8.10.1999/940)

Päästöoikeuden ostajat (16.7.2010/686)

8 b § (16.7.2010/686)

Rakentamispalvelun ostajat (16.7.2010/686)

8 c § (16.7.2010/686)

Romun ja jätteen ostajat (27.6.2014/507)

8 d § (27.6.2014/507)

Ulkomaalaiset

9 § (29.12.1994/1486)

10 § (27.6.2014/505)

11 § (27.6.2014/505)

Verovelvolliseksi hakeutuminen

12 §

Yhtymä

13 §

Ryhmien verotus (29.12.1994/1486)

13 a § (27.5.1994/377)

13 b § (27.5.1994/377)

13 c § (29.12.1994/1486)

Konkurssipesä

14 §

Veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohta

15 §

16 § (23.11.2007/1061)

16 a § (29.12.1994/1486)

3 LUKU Verollinen myynti
Tavaran ja palvelun myynti

17 § (30.12.2010/1392)

18 §

18 a § (29.12.1995/1767)

18 b § (29.12.1995/1767)

19 §

Liikkeen tai sen osan luovutus (23.6.2005/453)

19 a § (23.6.2005/453)

19 b § (23.11.2007/1061)

Tavaran ja palvelun oma käyttö (23.6.2005/453)

20 §

21 §

22 §

22 a § (16.12.1994/1218)

Erityissäännöksiä

23 § (30.12.2010/1392)

24 §

25 §

25 a § (29.12.2009/1780)

26 § (29.12.2009/1780)

3 a LUKU Tavaran yhteisöhankinta

26 a § (29.12.1994/1486)

26 b § (29.12.1995/1767)

26 c § (29.12.1994/1486)

26 d § (29.12.1994/1486)

26 e § (30.12.2010/1392)

26 f § (11.6.2010/529)

26 g § (29.12.1994/1486)

4 LUKU Poikkeukset myynnin verollisuudesta
Kiinteistönluovutukset

27 §

28 §

29 §

30 §

Eräiden kiinteistöön liittyvien palvelujen oma käyttö (23.11.2007/1061)

31 §

31 a § (29.12.1994/1486)

32 §

33 § (23.11.2007/1061)

33 a § (30.12.2010/1392)

Postipalvelu (29.4.2011/417)

33 b § (29.4.2011/417)

Terveyden- ja sairaanhoito

34 §

35 §

36 §

Sosiaalihuolto

37 §

38 §

Koulutus

39 §

40 §

Hengellinen apu (8.11.2013/761)

40 a § (8.11.2013/761)

Rahoituspalvelut

41 §

42 §

43 § (29.12.1994/1486)

Sijoituskulta (8.10.1999/940)

43 a § (8.10.1999/940)

43 b § (8.10.1999/940)

43 c § (8.10.1999/940)

Vakuutuspalvelut

44 §

Esiintymispalkkiot ja eräät immateriaalioikeudet

45 §

46 § (11.12.2002/1071)

Eräät yhteenliittymät (29.12.1994/1486)

46 a § (17.3.1995/347)

47-54 §

Yleishyödyllisen yhteisön jäsenlehden painos (2.12.2011/1202)

55 § (2.12.2011/1202)

56 §

57 § (29.12.1994/1486)

Vesialukset (29.12.1994/1486)

58 § (29.12.1994/1486)

Eräät muut tavarat ja palvelut

59 §

60 § (29.12.1994/1486)

60 a § (8.11.2013/761)

Vähennysrajoitusten piiriin kuuluvat tavarat ja palvelut

61 §

62 § (23.6.2005/453)

5 LUKU Myynti ja yhteisöhankinta Suomessa
Tavaroiden myynnin yleissäännös (29.12.1994/1486)

63 § (29.12.1994/1486)

Kaukomyynti

63 a § (29.12.1994/1486)

63 b § (29.12.1994/1486)

Myynti kuljetusvälineissä Yhteisön alueella

63 c § (29.12.1994/1486)

Sähkön ja verkon kautta toimitettavan kaasun tai lämpö- ja jäähdytysenergian myynti (30.12.2010/1392)

63 d § (30.12.2010/1392)

Yhteisöhankinta

63 e § (29.12.1994/1486)

63 f § (29.12.1995/1767)

63 g § (29.12.1994/1486)

Palvelun myynnin yleissäännökset (13.11.2009/886)

64 § (13.11.2009/886)

65 § (27.6.2014/505)

66 § (27.6.2014/505)

66 a § (13.11.2009/886)

Kiinteistöön kohdistuvat palvelut (13.11.2009/886)

67 § (13.11.2009/886)

67 a-67 b §

Kuljetuspalvelut (13.11.2009/886)

68 § (13.11.2009/886)

68 a § (13.11.2009/886)

69 § (13.11.2009/886)

69 a § (13.11.2009/886)

Kuljetukseen liittyvät palvelut ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut

69 b § (13.11.2009/886)

Kuljetusvälineen vuokraus (13.11.2009/886)

69 c § (13.11.2009/886)

Kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut (13.11.2009/886)

69 d § (13.11.2009/886)

Ravintola- ja ateriapalvelut (13.11.2009/886)

69 e § (13.11.2009/886)

69 f § (13.11.2009/886)

Matkatoimistopalvelut (13.11.2009/886)

69 g § (27.6.2014/505)

Immateriaalipalvelut (13.11.2009/886)

69 h § (13.11.2009/886)

Radio- ja televisiolähetyspalvelut, sähköiset palvelut sekä telepalvelut (13.11.2009/886)

69 i § (27.6.2014/505)

69 j § (13.11.2009/886)

69 k § (13.11.2009/886)

Välityspalvelut (13.11.2009/886)

69 l § (13.11.2009/886)

6 LUKU Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet
Tavaroiden myynti (29.12.1994/1486)

70 §

70 a § (24.6.1999/763)

70 b § (27.6.2014/505)

Palvelun myynti

71 § (29.12.1994/1486)

71 a § (29.4.2011/417)

72 § (13.11.2009/886)

Tavaran yhteisömyynti

72 a § (29.12.1994/1486)

72 b § (29.12.1994/1486)

72 c § (29.12.1994/1486)

Eräät muut myynnit

72 d § (29.12.1995/1767)

72 e § (19.6.1997/585)

Tavaran yhteisöhankinta

72 f § (29.12.1994/1486)

72 g § (29.12.1994/1486)

Varastointimenettelyihin, vapaa-alueisiin ja vapaavarastoihin liittyvät verottomuudet (29.12.1995/1767)

72 h § (29.12.1995/1767)

72 i § (29.12.1995/1767)

72 j § (29.12.1995/1767)

72 k § (29.12.1995/1767)

72 l § (29.12.1995/1767)

72 m § (29.12.1995/1767)

72 n § (29.12.1995/1767)

7 LUKU Veron peruste
Yleissäännökset (29.12.1994/1486)

73 §

73 a § (29.12.1994/1486)

73 b § (29.12.1994/1486)

73 c § (21.12.2007/1312)

73 d § (21.12.2007/1312)

73 e § (21.12.2007/1312)

Oma käyttö

74 §

75 § (19.12.1997/1265)

76 § (23.11.2007/1061)

76 a § (30.12.2010/1392)

77 § (30.12.2010/1392)

Oikaisuerät

78 §

78 a § (29.12.1994/1486)

Tuet ja avustukset (29.12.1995/1767)

79 §

Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet (29.12.1995/1767)

79 a § (29.12.1995/1767)

79 b § (29.12.1995/1767)

79 c § (29.12.1995/1767)

79 d § (29.12.1995/1767)

79 e § (29.12.1995/1767)

79 f § (23.6.2005/453)

79 g § (2.12.2011/1202)

79 h § (29.12.1995/1767)

79 i § (29.12.1995/1767)

79 j § (29.12.1995/1767)

79 k § (29.12.1995/1767)

Matkatoimistopalvelut (29.12.1995/1767)

80 § (29.12.1994/1486)

Erityissäännöksiä (29.12.1995/1767)

80 a § (29.12.1994/1486)

81 §

82 §

83 § (29.12.1995/1767)

8 LUKU Verokanta

84 § (30.11.2012/706)

85 § (29.12.2009/1780)

85 a § (19.12.1997/1265)

85 b § (30.11.2012/706)

9 LUKU Tavaran maahantuonti
Veron suorittamisvelvollisuus

86 § (29.12.1995/1767)

86 a § (29.12.1994/1486)

86 b § (29.12.1994/1486)

87 § (29.12.1994/1486)

Veron peruste

88 §

89 § (29.12.1994/1486)

90 § (29.12.1994/1486)

91 § (29.12.1995/1767)

92 § (29.12.1994/1486)

93 § (29.12.1994/1486)

93 a § (29.12.1995/1767)

Poikkeukset maahantuonnin verollisuudesta

94 §

94 a § (30.12.2010/1392)

94 b § (29.12.1994/1486)

95 § (28.11.2008/737)

95 a § (28.11.2008/737)

95 b § (28.11.2008/737)

95 c § (28.11.2008/737)

95 d § (28.11.2008/737)

95 e § (28.11.2008/737)

96 §

97-99 §

Erityissäännöksiä

100 § (29.12.1994/1486)

101 § (29.12.1994/1486)

101 a § (29.12.1994/1486)

101 b § (25.3.2011/267)

10 LUKU Vähennettävä vero
Yleinen vähennysoikeus

102 §

102 a § (29.12.1995/1767)

102 b § (9.1.2009/6)

102 c § (25.4.2003/325)

Rakentamispalvelujen vähennykset

103 § (23.11.2007/1061)

104-105 §

106 § (23.11.2007/1061)

107-109 §

Muut erityisvähennykset

110 § (29.12.1994/1486)

111 §

112 §

113 § (29.12.1995/1767)

Vähennysoikeuden rajoitukset

114 §

114 a § (29.12.1994/1486)

115 § (29.12.1995/1767)

116 §

Vähennysoikeuden jakaminen

117 §

Vähennyksen oikaisu

118 § (29.12.1994/1486)

11 luku Kiinteistöinvestointia koskevan vähennyksen tarkistaminen
Kiinteistöinvestointi

119 § (23.11.2007/1061)

Tarkistamisen aiheuttavat tilanteet

120 § (23.11.2007/1061)

121 § (23.11.2007/1061)

Tarkistuskausi

121 a § (23.11.2007/1061)

Käyttötarkoituksen muutokset ennen tarkistuskauden alkamista

121 b § (23.11.2007/1061)

Tarkistuksen laskeminen

121 c § (23.11.2007/1061)

121 d § (23.11.2007/1061)

Tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirto

121 e § (23.11.2007/1061)

121 f § (23.11.2007/1061)

121 g § (23.11.2007/1061)

121 h § (23.11.2007/1061)

121 i § (29.6.2012/399)

Yhdellä kertaa suoritetun tarkistuksen oikaisu

121 j § (23.11.2007/1061)

121 k § (23.11.2007/1061)

12 LUKU Veron palauttaminen muille kuin verovelvollisille
Ulkomaiset elinkeinonharjoittajat

122 § (22.12.2009/1359)

122 a § (22.12.2009/1359)

123 § (22.12.2009/1359)

124 § (29.12.1994/1486)

125 § (22.12.2009/1359)

126 § (22.12.2009/1359)

Diplomaattiset hankinnat (29.12.1995/1767)

127 § (29.12.1995/1767)

128 §

Euroopan unioni (30.12.2010/1392)

129 § (30.12.2010/1392)

129 a § (30.12.2010/1392)

Muu kansainvälinen järjestö (30.12.2010/1392)

129 b § (30.12.2010/1392)

Kunnat

130 §

130 a § (21.12.2001/1457)

Ulkomaankauppaa ja verotonta toimintaa harjoittavat yritykset

131 § (29.12.1994/1486)

131 a § (8.10.1999/940)

132 § (22.12.2009/1359)

Erityissäännöksiä (29.12.1994/1486)

133 § (8.10.1999/940)

133 a § (29.12.1994/1486)

133 b § (29.12.1994/1486)

133 c § (29.12.1994/1486)

12 a luku (25.11.2002/971) Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskevat erityisjärjestelmät (27.6.2014/505)
Yhteisöön sijoittautumattomiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä (27.6.2014/505)

133 d § (27.6.2014/505)

133 e § (27.6.2014/505)

133 f § (27.6.2014/505)

133 g § (27.6.2014/505)

133 h § (27.6.2014/505)

133 i § (25.11.2002/971)

133 j § (25.11.2002/971)

Muualle Yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon sijoittautuneisiin verovelvollisiin sovellettava erityisjärjestelmä (27.6.2014/505)

133 k § (27.6.2014/505)

133 l § (27.6.2014/505)

133 m § (27.6.2014/505)

133 n § (27.6.2014/505)

133 o § (27.6.2014/505)

133 p § (27.6.2014/505)

133 q § (27.6.2014/505)

133 r § (27.6.2014/505)

133 s § (27.6.2014/505)

133 t § (27.6.2014/505)

133 u § (27.6.2014/505)

133 v § (27.6.2014/505)

133 x § (27.6.2014/505)

133 y § (27.6.2014/505)

II OSA (27.6.2014/505)
13 LUKU
Yhteisiä menettelysäännöksiä (27.6.2014/505)

134 § (27.6.2014/505)

134 a § (27.6.2014/505)

134 b § (27.6.2014/505)

134 c § (27.6.2014/505)

134 d § (27.6.2014/505)

134 e § (27.6.2014/505)

134 f § (27.6.2014/505)

134 g § (27.6.2014/505)

134 h § (27.6.2014/505)

134 i § (27.6.2014/505)

134 j § (27.6.2014/505)

134 k § (27.6.2014/505)

134 l § (27.6.2014/505)

134 m § (27.6.2014/505)

134 n § (27.6.2014/505)

134 o § (27.6.2014/505)

134 p § (27.6.2014/505)

134 q § (27.6.2014/505)

134 r § (27.6.2014/505)

13 LUKU Ajallinen kohdistaminen (27.6.2014/505)

135 § (27.6.2014/505)

135 a § (27.6.2014/505)

136 §

137 §

138 § (13.11.2009/886)

138 a § (29.12.1994/1486)

138 b § (29.6.2012/399)

139 §

139 a § (7.6.1996/381)

140 § (29.12.1995/1767)

141 §

141 a § (29.12.1995/1767)

142 §

143 §

144 § (23.11.2007/1061)

145 §

145 a § (23.11.2007/1061)

145 b § (23.11.2007/1061)

145 c § (23.11.2007/1061)

146 § (23.11.2007/1061)

13 a LUKU (29.12.1994/1486)
Verotusmenettely eräissä yhteisöhankintatilanteissa

146 a § (26.7.1996/542)

146 b § (30.12.2010/1392)

14 LUKU
Veron maksaminen

147 § (7.8.2009/605)

148 § (7.8.2009/605)

149 § (7.8.2009/605)

14 a luku (30.12.2003/1301)
Verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus

149 a § (30.12.2003/1301)

149 b § (7.8.2009/605)

149 c § (7.8.2009/605)

149 d § (13.11.2009/886)

149 e § (30.12.2003/1301)

149 f § (7.8.2009/605)

15 LUKU Veron palauttaminen eräille ulkomaisille elinkeinonharjoittajille
Yhteisöön sijoittautumattomat elinkeinonharjoittajat (22.12.2009/1359)

150 § (22.12.2009/1359)

151 §

152 § (22.12.2009/1359)

153 §

154 §

155 §

156 §

Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet elinkeinonharjoittajat (22.12.2009/1359)

156 a § (22.12.2009/1359)

156 b § (22.12.2009/1359)

156 c § (22.12.2009/1359)

156 d § (22.12.2009/1359)

156 e § (22.12.2009/1359)

156 f § (22.12.2009/1359)

156 g § (22.12.2009/1359)

156 h § (22.12.2009/1359)

156 i § (22.12.2009/1359)

156 j § (22.12.2009/1359)

156 k § (22.12.2009/1359)

156 l § (22.12.2009/1359)

15 a luku (22.12.2009/1359) Toisiin jäsenvaltioihin tehtävät palautushakemukset

156 m § (22.12.2009/1359)

16 LUKU Veroviranomaiset

157 §

158 § (11.6.2010/529)

159 § (29.12.1995/1767)

160 § (21.12.2012/962)

17 LUKU Ilmoittamisvelvollisuus

161 § (16.3.2001/250)

162 § (7.8.2009/605)

162 a § (7.8.2009/605)

162 b § (7.8.2009/605)

162 c § (7.8.2009/605)

162 d § (7.8.2009/605)

162 e § (7.8.2009/605)

163 § (13.11.2009/886)

164 § (11.6.2010/529)

165 § (7.8.2009/605)

166 § (16.3.2001/250)

167 § (11.6.2010/529)

168 §

168 a § (29.12.1994/1486)

169 § (25.4.2003/325)

169 a § (17.3.1995/350)

170 §

170 a § (29.6.2012/399)

171 § (11.6.2010/529)

171 a § (17.3.1995/350)

18 LUKU Rekisteröinti

172 §

173 §

173 a § (29.6.2012/399)

174 §

174 a § (11.6.2010/529)

175 § (11.6.2010/529)

19 LUKU Veron määrääminen

176 § (7.8.2009/605)

177 § (7.8.2009/605)

178 § (7.8.2009/605)

179 § (7.8.2009/605)

180 § (7.8.2009/605)

181 §

182 § (7.8.2009/605)

183 § (7.8.2009/605)

184 § (7.8.2009/605)

185 § (11.6.2010/529)

186 § (26.10.2001/915)

187 § (7.8.2009/605)

188 §

188 a § (7.8.2009/605)

188 b § (7.8.2009/605)

20 LUKU Ohjaus ja ennakkotieto

189 § (11.6.2010/529)

190 § (26.7.1996/542)

190 a § (11.6.2010/529)

21 LUKU Oikaisu ja muutoksenhaku

191 § (7.8.2009/605)

191 a § (7.8.2009/605)

191 b § (7.8.2009/605)

192 §

193 §

193 a § (11.6.2010/529)

193 b § (18.4.2008/246)

194 § (21.12.2012/877)

195 § (11.6.2010/529)

196 § (2.8.1994/700)

197 § (30.12.1997/1381)

198 § (2.8.1994/700)

199 § (18.4.2008/246)

200 § (2.8.1994/700)

201 § (11.6.2010/529)

202 § (18.4.2008/246)

203 § (11.6.2010/529)

204 § (13.11.2009/886)

205 §

206 § (11.6.2010/529)

207 § (21.12.2012/877)

208 §

208 a § (7.8.2009/605)

22 LUKU Kirjanpito ja tositteet (25.4.2003/325)

209 § (25.4.2003/325)

209 a § (29.6.2012/399)

209 b § (29.6.2012/399)

209 c § (29.6.2012/399)

209 d § (29.6.2012/399)

209 e § (29.6.2012/399)

209 f § (29.6.2012/399)

209 g § (29.6.2012/399)

209 h § (29.6.2012/399)

209 i § (29.6.2012/399)

209 j § (29.6.2012/399)

209 k § (29.6.2012/399)

209 l § (29.6.2012/399)

209 m § (29.6.2012/399)

209 n § (29.6.2012/399)

209 o § (29.6.2012/399)

209 p § (29.6.2012/399)

209 q § (29.6.2012/399)

209 r § (29.6.2012/399)

209 s § (29.6.2012/399)

22 a LUKU Erinäiset säännökset (25.4.2003/325)

210 § (21.12.2012/877)

211 § (21.12.2012/877)

212-213 §

214-215 §

216 § (22.12.2009/1432)

217 § (30.12.1999/1347)

217 a § (29.12.1995/1767)

218 §

219 § (21.12.2012/877)

219 a § (21.12.2012/877)

220 § (22.12.2005/1083)

221 §

23 LUKU Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

222 §

222 a § (29.12.1994/1486)

223 § (29.12.1994/1486)

224 § (29.12.1995/1767)

225 §

226 §

227 § (29.12.1994/1486)

228 §

229 §

229 a § (27.5.1994/375)

230 §

231 §

232 §

233 §

234 §

235 §

236 §

237 §

HE 88/93, VaVM 69/93

HE 126/94, VaVM 74/94

HE 322/94, VaVM 89/94

HE 283/94, VaVM 91/94

HE 125/2002, VaVM 16/2002, EV 147/2002

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

Замовити персональну презентацію