Третя Директива 69/463/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту - запровадження податку на додану вартість в державах-членах"
Редакції документа

Третя Директива 69/463/ЄЕС
Ради Європейських Співтовариств

"Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно
податків з обороту - запровадження податку на додану
вартість в державах-членах"

9 грудня 1969 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, його статті 99 та 100;

Беручи до уваги пропозицію Комісії;

Беручи до уваги Висновок Європейського Парламенту;

Беручи до уваги Висновок Економічного і Соціального Комітету;

Оскільки 14 липня та 12 вересня 1969 року відповідно Республіка Італія та Королівство Бельгія повідомили Комісію, що вони не мають можливості вчасно запровадити податок на додану вартість, кінцевою датою запровадження якого було встановлено 1 січня 1970 року, як передбачено частиною другою статті 1 Першої Директиви Ради від 11 квітня 1967 року щодо гармонізації законодавства держав-членів стосовно податків з обороту (994_201); оскільки для запровадження податку на додану вартість ці держави-члени звернулися з проханням подовжити цей строк на два та один рік відповідно;

Оскільки Королівство Бельгії вважає, що не може застосовувати податок на додану вартість до встановленої дати, головним чином через ситуацію, що склалась, та бюджетні проблеми, наявні у Бельгії;

Оскільки Республіка Італія заявила, що проект щодо загальної податкової реформи вже внесено на розгляд та ухвалення Парламентом, який ще не розглянув це питання; оскільки, згідно із положеннями цього проекту, відповідне законодавство має бути затверджено до 31 жовтня 1970 року; оскільки, відповідно, ця держава-член не має можливості застосовувати податок на додану вартість до встановленої дати;

Оскільки подовження строку можливе лише у тому випадку, якщо воно буде мінімальним;

Оскільки за даних обставин запровадження податку на додану вартість не може бути відстрочено на більший строк, ніж до 1 січня 1972 року;

Оскільки однією з основних цілей вищезазначеної Першої Директиви (994_201) є створення умов, за допомогою запровадження податку на додану вартість до 1 січня 1970 року, які унеможливлюватимуть викривлення конкуренції через застосування податків з обороту;

Оскільки неможливо досягти цієї мети до 1 січня 1970 року, зокрема, стосовно торгівлі, оскільки ці держави-члени за допомогою податків з обороту продовжуватимуть застосовувати середні ставки врівноваження внутрішнього податкового тягаря;

Оскільки держави-члени, які не мають можливості запровадити податок на додану вартість до 1 січня 1970 року, не повинні збільшувати середні ставки врівноваження, чинні станом на 1 жовтня 1969 року;

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Третя Директива 69/463/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств "Щодо гармонізації законодавств держав-членів стосовно податків з обороту - запровадження податку на додану вартість в державах-членах"

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4