Рекомендація Комісії 2000/789/ЄС "Яка встановлює принципи ліцензування управляючих складом згідно із Директивою Ради 92/12/ЄЕС у відношенні підакцизних товарів"
Редакції документа

Рекомендація Комісії 2000/789/ЄС
"Яка встановлює принципи ліцензування управляючих
складом згідно із Директивою Ради 92/12/ЄЕС
у відношенні підакцизних товарів"

(нотифіковано за номером документу C(2000) 3355)

(OB L 314, 14.12.2000, C. 29)

Офіційний переклад

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства (994_017), та, зокрема, другий пункт статті 211,

Оскільки:

(1) Директива Ради 92/12/ЄЕС (994_361) від 25 лютого 1992 року щодо загального режиму для підакцизних товарів та зберігання, руху та моніторингу за такими товарами(1), з останніми змінами, внесеними Директивою 2000/47/ЄС(2), вимагає ліцензування державами-членами складів та управляючих складом, що займаються тютюновими виробами, спиртом, алкогольними напоями та нафтопродуктами.

----------------

(1) OB L 76, 23.3.1992, C. 1.

(2) OB L 197, 29.7.2000, C. 73.

(2) Звіт Групи Вищого Рівня щодо шахрайства у сферах тютюну та алкоголю, схваленого 24 квітня 1998 року Генеральними Директорами з питань митного регулювання та непрямого оподаткування, містить рекомендації щодо боротьби з шахрайством.

(3) Комісія, у своєму Повідомленні до Ради щодо зусиль по боротьбі з шахрайством у сфері акцизів, повністю підтримує проведений Групою Вищого Рівня аналіз причин проблем, та погоджується з рекомендаціями Групи(3).

---------------

(3) SEC(1998) 732 остаточна версія, 29.4.1998.

(4) Рада Екофін 19 травня 1998 року схвалила резюме звіту Групи Вищого Рівня та взяла на себе політичне зобов'язання щодо боротьби із шахрайством.

(5) Робота Групи показала, що держави-члени використовують різні критерії надання чи відкликання ліцензій управляючого складом.

(6) Відповідно до пункту (a) статті 13 Директиви 92/12/ЄЕС (994_361), органи національної влади повинні отримувати від ліцензованого управляючого складом гарантію покриття збитків, притаманних руху товарів всередині Співтовариства.

(7) Відповідно до пункту (a) статті 13 Директиви 92/12/ЄЕС (994_361), органи національної влади можуть вимагати від ліцензованого управляючого складом надати гарантію покриття збитків, притаманних виробництву, переробці та зберіганню товарів.

(8) Відповідно до другого підпункту пункту (a) статті 16(2) Директиви 92/12/ЄЕС (994_361), органи національної влади повинні отримати гарантію від зареєстрованого торговця.

(9) Держави-члени є вільними у визначенні механізму надання гарантій.

(10) Відповідно до статті 15a(1) Директиви 92/12/ЄЕС (994_361) держави-члени повинні підтримувати електронну базу даних ліцензованих управляючих складом чи зареєстрованих торговців для цілей акцизу, а також щодо приміщень, ліцензованих як податкові склади.

(11) Група Вищого Рівня рекомендувала Комісії та державам-членам розглянути загальні принципи ліцензування складів та управляючих складом.

(12) На початку жовтня 1998 року у Люксембурзі було проведено семінар Fiscalis з метою розробки путівника щодо надання і відкликання ліцензій управляючих складом та контролю за товарами на складах.

(13) На зустрічі Комітету з акцизів відбулось обговорення, і держави-члени було запрошено до подання пропозицій стосовно змісту положень.

(14) З метою забезпечення більшого рівня уніфікації процедур щодо надання та відкликання ліцензій представники держав-членів у складі Комітету з акцизів одноголосно погодились із положеннями, передбаченими цією Рекомендацією,

ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ:

close icon
Структура документа
Рекомендація Комісії 2000/789/ЄС "Яка встановлює принципи ліцензування управляючих складом згідно із Директивою Ради 92/12/ЄЕС у відношенні підакцизних товарів"
Сфера застосування

Стаття 1

Критерії надання ліцензій

Стаття 2

Стаття 3

Інформація, яку має бути надано особам, які звертаються за отриманням ліцензії

Стаття 4

Стаття 5

Гарантії

Стаття 6

Скасування або відкликання ліцензії

Стаття 7

Інше

Стаття 8

Прикінцеві положення

Стаття 9

Стаття 10