Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

План дій ОЕСР / "Великої Двадцятки" з протидії розмиванню податкової бази і переміщенню прибутків
Редакція діє з
2016-12-01
Статус документа: чинний
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз

Финальные отчеты
ОЭСР
по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли

Структура документа
План дій ОЕСР / "Великої Двадцятки" з протидії розмиванню податкової бази і переміщенню прибутків
Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб 2010 року
Передмова

Передмова

Зміст

Зміст

РОЗДІЛ I Принцип витягнутої руки

РОЗДІЛ ІІ Методи трансферного ціноутворення

РОЗДІЛ ІІІ Аналіз порівнянності

РОЗДІЛ ІV Адміністративні підходи до запобігання і вирішення суперечок, пов’язаних із трансферним ціноутворенням

РОЗДІЛ V Документація

РОЗДІЛ VІ Особливості операцій з нематеріальним майном

РОЗДІЛ VІІ Особливості надання внутрішньогрупових послуг

РОЗДІЛ VІІІ Домовленості про покриття витрат

РОЗДІЛ ІХ Аспекти трансфертного ціноутворення у процесі реструктуризації бізнесу

Вступ

Вступ

Глосарій

Глосарій

РОЗДІЛ I Принцип витягнутої руки

A. Вступ

B. Викладення принципу витягнутої руки

C. Підхід не за принципом витягнутої руки: розподіл загального прибутку за формулою

D. Рекомендації для застосування принципу витягнутої руки

РОЗДІЛ ІІ Методи трансфертного ціноутворення

Частина І. Вибір методу трансфертного ціноутворення

Частина ІІ. Традиційні операційні методи

Частина ІІІ. Методи прибутку від операцій

РОЗДІЛ ІІІ Аналіз порівнянності

А. Проведення аналізу порівнянності

В. Питання часових обмежень щодо встановлення порівнянності

С. Проблеми відповідності

РОЗДІЛ IV Адміністративні підходи до запобігання і вирішення суперечок, пов’язаних із трансферним ціноутворенням

А. Вступ

В. Практичне дотримання податкового законодавства з трансферного ціноутворення

C. Відповідні коригування та процедура взаємного узгодження: статті 9 і 25 Типової податкової конвенції ОЕСР

D. Одночасні податкові перевірки

Е. Режим «безпечної гавані»

F. Договори про (попереднє) ціноутворення

G. Арбітраж

РОЗДІЛ V Документація

А. Вступ

B. Рекомендації щодо правил і процедур, що регламентують документацію

C. Корисна інформація для визначення трансфертного ціноутворення

D. Узагальнені рекомендації щодо документації

РОЗДІЛ VI Особливості операцій з нематеріальним майном

А. Вступ

B. Комерційне нематеріальне майно

C. Застосування принципу витягнутої руки

D. Маркетингова діяльність, що здійснюється підприємствами, які не володіють товарними знаками чи торговельними найменуваннями

РОЗДІЛ VII Особливості надання внутрішньогрупових послуг

А. Вступ

B. Основні питання

C. Приклади внутрішньогрупових послуг

Розділ VIII Домовленості про покриття витрат

А. Вступ

B. Концепція ДПВ

C. Застосування принципу витягнутої руки

D. Податкові наслідки невідповідності ДПВ принципу витягнутої руки

E. Входження, виведення або закінчення ДПВ

F. Рекомендації щодо структурування та документування ДПВ

Розділ IX Аспекти трансфертного ціноутворення у процесі реструктуризації бізнесу
Вступ

A. Сфера застосування

B. Застосування статті 9 Типової податкової конвенції ОЕСР та цих настанов до процесу реструктуризації бізнесу: теоретичні основи

Частина I. Особливі міркування щодо ризиків

А. Вступ

В. Договірні умови

C. Питання відповідності

Частина II. Компенсація за принципом витягнутої руки безпосередньо за реструктуризацію

A. Вступ

В. Розуміння самого процесу реструктуризації

C. Перерозподіл потенціалу прибутку внаслідок реструктуризації бізнесу

D. Передача певних цінностей (наприклад, активів чи постійної участі)

E. Відшкодування збитків реорганізованій особі за припинення дії або суттєвий перегляд існуючих домовленостей

Частина III: Винагороди контрольованих операцій, що здійснюються після реструктуризації

А. Реструктуризація бізнесу порівняно зі «структуруванням»

B. Застосування ситуацій з реструктуризації бізнесу: вибір та застосування методу трансфертного ціноутворення для післяреструктуризаційних контрольованих операцій.

C. Зв`язок між розміром компенсації за реструктуризацію та розміром винагороди після реструктуризації

D. Порівняння ситуацій до і після реструктуризації

E. Економія ресурсів за рахунок вигідного місцезнаходження

F. Приклад: впровадження функції централізованої закупівлі

Частина IV. Визнання фактично здійснених операцій

A. Вступ

B. Фактично проведені операції. Значення договірних умов. Взаємозв’язок між пунктами 1.64–1.69 та іншими частинами цих настанов

C. Застосування пунктів 1.64–1.69 цих настанов до випадків реструктуризації бізнесу

D. Приклади

Перелік додатків

Додаток до Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення
Настанови щодо процедури моніторингу стосовно Настанов ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення та залучення ділових кіл

A. Базова проблематика

В. Процес

C. Залучення ділових кіл

Додаток І до розділу ІІ

Чутливість індикаторів валового та чистого прибутку

Приклад 1 Вплив відмінності між масштабом та складністю маркетингової функції, що виконується дистриб’ютором

Приклад 2 Вплив відмінності у рівні ризику, взятого на себе дистриб’ютором

Приклад 3 Вплив відмінності у застосуванні потужностей виробника

Додаток II до розділу II

Приклад, що ілюструє застосування методу розподілення залишкового прибутку

Додаток III до розділу II

Ілюстрація різних показників прибутку при застосуванні методу розподілення прибутку від операцій

Додаток до розділу ІІІ

Приклад коригування оборотного капіталу

Додаток до розділу IV
Настанови щодо укладання договорів про (попереднє) ціноутворення за процедурою взаємного узгодження («ДПЦ ПВУ»)

A. Базова проблематика

B. Право на ДПЦ ПВУ

C. Запит на укладення ДПЦ ПВУ С.1. Вступ

D. Завершення ДПЦ ПВУ

E. Моніторинг виконання ДПЦ ПВУ

Додаток до розділу VI

Приклади для ілюстрування рекомендацій щодо нематеріальних активів та вкрай невизначеної оцінки

Приклад 1

Приклад 2

Приклад 3

Рекомендації Ради щодо визначення трансфертного ціноутворення між асоційованими підприємствами [C(95)126/Final]

Зі змінами від 11 квітня 1996 року [C(96)46/FINAL], 24 липня 1997 року [C(97)144/FINAL], 28 жовтня 1999 року [C(99)138], 16 липня 2009 року [C(2009)88| та від 22 липня 2010 [С(2010)99]

Информационная безопасность «Руководство ОЭСР о защите конфиденциальности информации, которой обмениваются для налоговых целей»
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Содержание
Введение

Часть I. Правовые нормы для защиты налоговой конфиденциальности обмениваемой информации

Часть II. Административная политика и практика защиты конфиденциальности

Часть III. Рекомендации

Часть IV. Памятка

Часть I.

Правовые нормы для защиты налоговой конфиденциальности обмениваемой информации

Таблица 1. Ключевые моменты: Положения о конфиденциальности в соглашениях

Таблица 2. Ключевые положения: Положения о конфиденциальности во внутреннем законодательстве

Таблица 3. Примеры

Таблица 4. Пример

Таблица 5. Примеры

Часть II. Административная политика и практика защиты конфиденциальности

1. Введение

Таблица 6. Ключевые моменты: Административная политика и практика защиты конфиденциальности

Таблица 7. Примеры

Таблица 8. Примеры

Таблица 9. Пример

Таблица 10. Ключевые моменты:

Таблица 11. Пример

Таблица 12. Пример

Таблица 13. Примеры

Таблица 14. Пример

Таблица 15. Примеры

Часть III.

Рекомендации

I. Правовые нормы

II. Административная политика и практики защиты конфиденциальности

Часть IV.

Памятка

ПРИЛОЖЕНИЕ A.

ПРИЛОЖЕНИЕ С.

Информационная безопасность

ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Права и обязанности налогоплательщиков

Оглавление

Введение

Основные права

Основные обязательства

Устав налогоплательщика

Руководство

Пример устава налогоплательщика

История

Совместимость

Контакты

Действие 1

Сокращения и аббревиатуры

Глава 1 Введение в налоговые проблемы цифровой экономики

Глава 2 Базовые принципы налогообложения

Глава 3 Информационная и коммуникационная технология и ее влияние на экономику

Глава 4 Цифровая экономика, новые бизнес-модели и ключевые особенности

Глава 5 Определение возможностей размывания налоговой базы и перемещения прибыли в сфере цифровой экономики

Глава 6 Борьба с размыванием налоговой базы и перемещением прибыли в цифровой экономике

Глава 7 Более широкие проблемы прямого налогообложения, вызванные цифровой экономикой, и варианты их решения

Глава 8 Более широкие проблемы, связанные с косвенными налогами, возникающие в связи с цифровой экономикой, и варианты их решения

Глава 9 Оценка более широких проблем, связанных с прямыми и косвенными налогами, поднятых цифровой экономикой и варианты их решения

Глава 10 Краткое изложение выводов и последующих шагов

Действие 2

Устранение последствий действия гибридных трансграничных схем Действие 2 Окончательный отчет 2015

Часть I Рекомендации для внутреннего законодательства

Таблица 1.1 Общий обзор Рекомендаций

Глава 1 Правило для гибридного финансового документа

Рекомендация 1.2 - Определение финансового документа и заменяющего платежа

Рекомендация 1.3 - правило применяется только к платежам, осуществленным в соответствии с финансовым документам, которые приводят к гибридным несоответствиям

Рекомендация 1.4 - Сфера применения правила

Рекомендация 1.5 - Исключения из правила

Глава 2 Конкретные рекомендации в отношении режима налогообложения финансовых документов

Глава 3 Правило неучтенных гибридных платежей

Глава 4 Правило для обратного гибрида

Глава 5 Конкретные рекомендации в отношении режима налогообложения обратных гибридов

Глава 6 Правило вычитаемых гибридных платежей

Глава 7 Правило для плательщика-резидента двух юрисдикций

Глава 8 Внешнее правило для несоответствий

Глава 9 Принципы разработки правил

Глава 10 Определение структурированного соглашения

Глава 11 Определения связанных лиц, контрольной группы и лиц, действующих совместно

Глава 12 Другие определения

Часть ІІ Рекомендации по вопросам соглашений

Глава 14 Положение соглашений, касающиеся прозрачных лиц

Глава 15 Взаимосвязь между Частью І и налоговыми соглашениями

Действие 3
Разработка эффективных правил для контролируемых иностранных компаний Действие 3 – 2015 Окончательный Отчет

Глава 1 Основные положения и цели 1.1.1 Эффект сдерживания

Глава 2 Правила для определения КИК

Глава 3 Освобождение от уплаты налога КИК и требования по установлению лимита

Глава 4 Определение дохода КИК

Глава 5 Правила для расчета дохода

Глава 6 Правила для распределения дохода

Глава 7 Правила для предупреждения или устранения двойного налогообложения

Действие 4

Противодействие размыванию налоговой базы посредством вычета процентов и расходов по иным финансовым платежам Действие 4 2015 Окончательный Отчет

Глава 1 Рекомендации по применению подхода наилучшей практики

Глава 2 Проценты и платежи, которые экономически эквивалентны процентам

Глава 3 К чему следует применять подход наилучшей практики

Глава 4 Применение подхода наилучшей практики, который основан на уровне процентных расходов или долга

Глава 5 Измерение экономической активности с использованием прибыли или стоимости активов

Глава 6 Правило фиксированного соотношения

Глава 7 Правило соотношения для группы

Глава 8 Решение проблемы волатильности и двойного налогообложения

Глава 9 Целевые правила

Глава 10 Применение подхода наилучшей практики к банковской и страховой группам

Глава 11 Внедрение подхода наилучшей практики

Часть II Элементы разработки и применения правила соотношения групп

Глава 12 Расчет чистых процентных расходов третьих сторон

Глава 13 Расчет показателя прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации группы

Глава 14 Рассмотрение влияния компаний с отрицательным показателем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации на применение правила соотношения групп

Часть ІІІ Подходы к решению проблемы размывания налоговой базы и перемещение прибыли с участием процентов в банковском и страховом секторах

Глава 15 Риски размывания налоговой базы и перемещения прибыли, связанные с процентами компаний в банковском и страховом секторах

Глава 16 Подходы к решению проблемы размывания налоговой базы и перемещения прибыли с участием процентов в банковском и страховом секторах

Приложение III. А Обзор регулирования капитала в банковском и страховом секторе

Действие 5
Противодействие неблагоприятной налоговой практике с учетом прозрачности и содержательности Действие 5 – 2015 Окончательный отчет

ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА 2 ОБЗОР РАБОТЫ ОЭСР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКЕ

ГЛАВА 3 РАМКИ ОТЧЕТА 1998 ГОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВРЕДА ЛЬГОТНОГО РЕЖИМА

ГЛАВА 4 МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ: КРИТЕРИЙ ВЕСОМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕЖИМОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС)

ГЛАВА 5 МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКЕ: ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕШЕНИЙ

ГЛАВА 6 ОБЗОР РЕЖИМОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ ОЭСР И АССОЦИИРОВАННЫХ СТРАН

ГЛАВА 7 ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ФННП

Действие 6

Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными налоговыми соглашениями при ненадлежащих обстоятельствах, Действие 6, 2015 Окончательный отчет

Краткое содержание

Действие 6 – недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными соглашениями

А. Положения соглашений и/или внутренние правила, которые применяются для недопущения злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями, при ненадлежащих обстоятельствах.

Статья х право на получение льгот

Типовая конвенция об избежании двойного налогообложения ОЭСР

Положение, которое предупреждает предоставление налоговых льгот резиденту договаривающегося государства, которое не является «уполномоченным лицом»

Благотворительные организации и пенсионные фонды

Активное осуществление деятельности

Статья х право на получение льгот

Налог на внешние перевозки или на выезд из страны (“departure” or “exit” taxes)

Действие 7

Предотвращение искусственного уклонения от статуса постоянного представительства Действие 7 Окончательный отчет

Изменения в пункты 5 и 6 статьи 5

Пункт 6

Согласование всех подпунктов ст.5 (4) с "подготовительным или вспомогательным" условием

Пункт 4

2. Фрагментация деятельности между тесно связанными сторонами

C. Другие стратегии для искусственного уклонения от статуса ПП

Действия 8-10
Согласование результатов трансфертного ценообразования с созданием стоимости

Нематериальные активы А. Определение нематериальных активов

B. Право собственности на нематериальные активы и сделки, связанные с разработкой, оптимизацией, поддержанием, защитой и использованием нематериальных активов

C. Сделки, связанные с использованием или передачей нематериальных активов

D. Дополнительное руководство для определения условий по принципу вытянутой руки в случаях, связанных с нематериальными активами

Действие 11

Сбор и анализ информации о размывании налоговой базы и перемещении прибыли, Действие 11 – 2015 Окончательный отчет

Глава 1 Оценка существующих источников данных, имеющих отношение к анализу размывания налоговой базы и перемещения прибыли

Глава 2 Показатели размывания налоговой базы и перемещения прибыли

Глава 3 Измерение масштаба и экономического воздействия размывания налоговой базы и перемещения прибыли и контрмеры

Глава 4 Стремление достичь более точных данных и инструментов для контроля размывания налоговой базы и перемещения прибыли в будущем

Действие 12

ПРАВИЛА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ДЕЙСТВИЕ 12 - 2015 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ГЛАВА 1 ОБЗОР ПРАВИЛ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

ГЛАВА 2 ВАРИАНТЫ МОДЕЛИ ПРАВИЛА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ

ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ВАРИАНТЫ СРОКОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРОМОУТЕРОМ

ГЛАВА 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ

ГЛАВА 4 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Действие 13

Документация по трансфертному ценообразованию и отчетность по странам Действие 13 Окончательный отчет 2015

Глава V Руководящие указания по документации трансфертного ценообразования

В. Цели требований к документации по трансфертному ценообразованию

С. Трехуровневый подход к документации по трансфертному ценообразованию

D. Вопросы соблюдения требований

E. Осуществление

Приложение I к главе V

Приложение II к главе V

B. Шаблон для отчета по странам по государствам – Общие указания

Приложение IV к главе V

Типовое законодательство, связанное с отчетностью по странам

Многостороннее соглашение компетентного органа об обмене отчетами по странам

Приложение к Соглашению – опросник о Конфиденциальности и гарантии сохранения данных

Соглашение Компетентного Органа о отчете по странам на основе Конвенции о двойном налогообложении

Соглашение компетентного органа об обмене отчетами по странам на основании Соглашения об обмене налоговой информацией

Действие 14

Увеличение эффективности механизмов урегулирования споров Действие 14: 2015 Заключительный отчет

Краткое содержание

I. Минимальный стандарт, лучшая практика и процесс контроля – 13

Действие 15

План действий ОЭСР/Большой Двадцатки по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибыли Разработка многостороннего инструмента для внесения поправок в двусторонние налоговые соглашения, Действие 15 Окончательный отчет 2015

1. Многосторонний документ является желательным и возможным

2. Характер мер, разработанных в ходе Плана действий, будет способствовать заключению целевого многостороннего документа, который в дальнейшем может быть расширен

3.Следующие шаги: Определение задач Международной конференции

Приложение А

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Брюсель

Предложение Директивы Совета по установлению правил противодействия практикам ухода от налогообложения, которые непосредственно влияют на функционирование внутреннего рынка

Содержание

Пояснительная записка

Глава I Общие положения

Глава II Меры по борьбе с уклонением от налогов

Глава III Заключительные положения

Финансовый отчет, установленный в законодательном порядке

Финансовый отчет, установленный в законодательном порядке

3.2.3. Расчетное воздействие на приобретения административного характера

{comment}
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити