Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності
Редакції документа
Пошук у тексті
Знайти
Вгору із Вниз
Редакція діє з
2018 року
Статус документа: чинний
UA

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1 (МСФЗ 1)

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див. на сайті Міністерства
фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}

close icon
Структура документа
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

Мета

Сфера застосування

Визнання та оцінка

Облікові політики

Винятки з ретроспективного застосування інших МСФЗ

Попередні оцінки

Звільнення від вимог інших МСФЗ

Подання та розкриття інформації

Порівняльна інформація

Порівняльна інформація не за МСФЗ та підсумки минулих періодів

Пояснення щодо переходу на МСФЗ

Узгодження

Призначення фінансових активів та фінансових зобов'язань

Використання справедливої вартості як доцільної собівартості

Використання доцільної собівартості для нафтогазових активів

Використання доцільної собівартості для операцій, ставка за якими підлягає регулюванню

Використання доцільної собівартості після гіперінфляції

Проміжна фінансова звітність

Дата набрання чинності

Вилучення МСФЗ 1 (виданого в 2003 р.)

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Ґ