Директива Ради 95/60/ЄС "Про фіскальне маркування газойлю та гасу" від 27 листопада 1995 року
Редакції документа

Директива Ради 95/60/ЄС
"Про фіскальне маркування газойлю та гасу"
від 27 листопада 1995 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, Статтю 99 Договору,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (3),

Враховуючи, що заходи Співтовариства, передбачені цією Директивою, є не лише необхідними, а й обов'язковими для досягнення завдань внутрішнього ринку; враховуючи, що держави-члени Співтовариства не можуть досягнути цих завдань відокремлено; більш того, враховуючи, що їх досягнення на рівні Співтовариства вже передбачено у Директиві 92/81/ЄЕС (994_370) (4), і зокрема у її статті 9; враховуючи, що ця Директива відповідає принципу субсидіарності;

Враховуючи, що у Директиві 92/82/ЄЕС (994_371) (5) сформульовано положення стосовно мінімальних ставок акцизного збору, що застосовуються до певних нафтопродуктів та зокрема до різних категорій газойлю та гасу;

Враховуючи, що належне функціонування внутрішнього ринку нині вимагає, щоб було встановлено загальні правила фіскального маркування газойля та гасу, з яких не було стягнуто повну ставку збору, яка застосовується до таких нафтопродуктів, що використовуються як гази-витискувачі;

Враховуючи, що деяким державам-членам Співтовариства у зв'язку з особливими національними обставинами слід дозволити відступ від заходів, встановлених цією Директивою;

Враховуючи, що Директива 92/12/ЄЕС (994_361) (6) закріплює положення щодо загальних домовленостей про продукцію, що підлягає стягненню акцизного збору і, зокрема, її стаття 24 передбачає створення Акцизного комітету, який може розглядати питання стосовно застосування положень Співтовариства щодо акцизного збору;

Враховуючи, що Італійській Республіці та Королівству Іспанії слід надати до 31 грудня 1998 року можливість встановлення нижчої ставки податку на сигари та сигарили по відношенню до тютюнових ролів, що складаються повністю з натурального тютюну, які не є цигарками;

Враховуючи, що було б доречним, якби деякі технічні питання стосовно визначення продукції, що має використовуватися для фіскального маркування газойлю та гасу, що має розглядатися згідно з положеннями зазначеної статті,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 95/60/ЄС "Про фіскальне маркування газойлю та гасу" від 27 листопада 1995 року

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6