Директива Ради 95/59/ЄС "Про податки, інші, ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів" від 27 листопада 1995 року
Редакції документа

Директива Ради 95/59/ЄС
"Про податки, інші, ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів"
від 27 листопада 1995 року

Поправки:

Внесено документом 399 L0081 (OJ L 211 від 11.08.1999, p. 47)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, Статтю 99 Договору,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1),

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (2),

(1) Враховуючи, що Директива Ради 72/464/ЄЕС від 19 грудня 1972 року про податки, інші, ніж податок з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів (3), та Друга Директива Ради 79/32/ЄЕС від 18 грудня 1978 року про податки, інші, ніж податок з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів (4), суттєво і неодноразово змінювалися; враховуючи те, що з міркувань раціональності та ясності зазначені Директиви слід об'єднати у єдиному тексті;

(2) Враховуючи, що завданням Договору (994_017) є створення економічного союзу, в межах якого існує здорова конкуренція і риси якого є аналогічними рисам внутрішнього ринку, а стосовно тютюнових виробів досягнення цієї мети передбачає, щоб застосування у державах-членах Співтовариства податків, які впливають на споживання продукції у цій галузі, не спотворювало умови конкуренції і не перешкоджало їхньому вільному пересуванню у межах Співтовариства;

(3) Враховуючи, що стосовно акцизного збору гармонізація їх структур повинна зокрема мати наслідком те, щоб конкурентоспроможність різних категорій тютюнових виробів, що належать до тієї само групи, не спотворювалася внаслідок впливу оподаткування і, отже, щоб національні ринки держав-членів Співтовариства були відкритими;

(4) Враховуючи, що структура акцизного збору на сигарети, крім твердої суми, обрахованої з одиниці товару, має включати пропорційний компонент, що грунтується на роздрібній ціні, яка включає всі податки; враховуючи те, що податок з обороту на сигарети має такий само ефект, як і пропорційний акцизний збір, та що цей факт слід враховувати при встановленні співвідношення між твердою сумою акцизного збору та сукупною сумою оподаткування;

(5) Враховуючи, що стосовно сигарет вищезазначена мета найкраще досягається шляхом запровадження системи, яка передбачає зниження реального оподаткування, і з урахуванням цієї мети, податок, який стягується з цієї продукції, повинен складатися з пропорційного акцизного збору у поєднанні з твердою сумою акцизного збору, яка визначається кожною країною-членом Співтовариства відповідно до критеріїв Співтовариства;

(6) Враховуючи, що структура акцизного збору з тютюнових виробів має гармонізуватися поетапно;

(7) Враховуючи, що нагальна потреба конкуренції означає формування системи вільних цін для всіх категорій тютюнових виробів;

(8) Враховуючи, що існує декілька видів тютюнових виробів, що відрізняються своїми ознаками та способом їх використання;

(9) Враховуючи те, що слід визначати ці різні види тютюнових виробів;

(10) Враховуючи, що з економічних підстав для деяких держав-членів Співтовариства слід передбачити можливість тимчасових відступів від правил;

(11) Враховуючи, що слід розрізняти подрібнений тютюн для виготовлення сигарет та інші види тютюну для паління;

(12) Враховуючи, що виробника слід визначати як фізичну або юридичну особу, яка виготовляє тютюнові вироби і встановлює максимальну роздрібну ціну для кожної держави-члена Співтовариства, для споживання в якій має випускатися продукція, про яку йдеться;

(13) Враховуючи, що більшість держав-членів Співтовариства передбачають звільнення від акцизного збору або відшкодовують акцизний збір стосовно певних видів тютюнових виробів залежно від того, яким чином вони використовуються, і, враховуючи те, що це звільнення чи відшкодування за конкретне використання має бути зазначено у цій Директиві;

(14) Враховуючи, що тютюн у ролах, придатний для паління після простої обробки, слід також вважати сигаретами для цілей уніфікованого оподаткування цієї продукції;

(15) Враховуючи, що Федеративній Республіці Німеччині слід дозволити оподатковувати тютюнові роли щонайменше за ставкою або сумою, яка застосовується до подрібненого тютюну, що використовується для скручування сигарет, найпізніше до 31 грудня 1998 року;

(16) Враховуючи, що ця Директива не повинна впливати на зобов'язання держав-членів Співтовариства стосовно граничних строків виконання цієї Директиви, зазначених у частині B Додатку I,

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 95/59/ЄС "Про податки, інші, ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів" від 27 листопада 1995 року
Розділ I Загальні засади

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Розділ II Спеціальні положення, що застосовуються на першому етапі гармонізації

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Розділ III Спеціальні положення, що застосовуються на другому етапі гармонізації

Стаття 15

Стаття 16

Розділ IV Заключні положення

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Додаток I

Частина A

Частина B

Додаток II

Таблиця співвідношен