Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/84/ЄЕС
"Про наближення акцизних зборів
на спирт та алкогольні напої"

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (3),

_______________ (1) OJ № C 12, 18.01.1990, p. 12. (2) OJ № C 94, 13.04. 1992, p. 46. (3) OJ № C 225, 10.09.1991, p. 54.

Враховуючи Директиву 92/12/ЄЕС (994_361) (4), що закріплює Постанови про загальні домовленості щодо продуктів, що підлягають акцизному збору;

_______________ (4) OJ № L 76, 23.03.1992, p. 1.

Враховуючи Директиву 92/83/ЄЕС (994_430) (5), яка закріплює Постанови стосовно акцизного збору на спирт та алкогольні напої;

_______________ (5) Див. сторінку 21 цього Офіційного журналу.

Враховуючи, що держави-члени Співтовариства мають застосовувати мінімальні ставки акцизного збору на ці продукти з 1 січня 1993 року, якщо внутрішній ринок має бути створений до цієї дати;

Враховуючи, що найбільш придатною основою для обчислення стягування акцизного збору з етилового спирту є вміст чистого спирту;

Враховуючи, що найбільш придатною основою для обчислення акцизного збору з вина та проміжних продуктів є маса готового продукту;

Враховуючи, що структура споживання ігристого вина відрізняється від структури споживання неігристого вина; отже, враховуючи те, що державам-членам Співтовариства може дозволятися встановлення різних ставок акцизного збору на ці два продукти;

Враховуючи, що способи оподаткування пива є різними в державах-членах Співтовариства, і можливо дозволити, щоб ці коливання продовжувалися, зокрема встановивши мінімальну ставку, що виражається як плата, пов'язана як з первісною вагою, так і з вмістом алкоголю у продукті;

Враховуючи, що можливо дозволити деяким державам-членам Співтовариства застосування знижених ставок на продукти, що споживаються в конкретних регіонах їхніх національних територій;

Враховуючи, що ставки, закріплені у цій Директиві, мають періодично переглядатися на підставі доповіді Комісії, з урахуванням усіх відповідних чинників;

Враховуючи, що слід створити механізм конвертації в національну валюту конкретних сум, виражених в екю;

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11