Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/83/ЄЕС
"Про гармонізацію структур акцизних зборів
на алкоголь та алкогольні напої"
від 19 жовтня 1992 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства (994_017) та, зокрема, статтю 99 Договору,

Враховуючи пропозицію Комісії (1),

Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2),

Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних питань (3),

_______________

(1) OJ №o C 322, 21.12.1990 p. 11. (2) OJ №o C 67, 16.3.1992 p. 165. (3) OJ №o C 96, 18.3.1991 p. 25.

Оскільки Директива 92/12/ЄЕС (994_361) встановлює положення стосовно спільних домовленостей для товарів, що підлягають акцизному збору (4);

_______________

(4) OJ №o L 76, 23.3.1992 p. 1.

Оскільки Директива 92/84/ЄЕС (994_431) (5) встановлює мінімальні ставки акцизного збору, що повинні застосовуватися у державах-членах на алкоголь та алкогольні напої;

_______________

(5) див. сторінку 29 цього Офіційного Вісника.

Оскільки для відповідного функціонування внутрішнього ринку важливо встановити спільні визначення для усіх відповідних продуктів;

Оскільки вважається корисним взяти за основу цих визначень ті визначення, які представлені у змішаній товарній номенклатурі, яка є чинною на день прийняття цієї Директиви;

Оскільки, що стосується пива, можливо дозволити альтернативні методи обчислення податку на готовий продукт;

Оскільки, що стосується пива, можливо в рамках певних обмежень дозволити державам-членам застосовувати податок на шкали густини пива з міцністю більше одного градуса за шкалою Плато при умові, що жодне пиво не обкладається податком, меншим за мінімальну ставку Співтовариства,

Оскільки, що стосується пива, яке виробляється невеликими незалежними пивоварними заводами, та етилового спирту, який виробляється невеликими перегінними заводами, необхідні спільні рішення, які дозволили б державам-членам застосовувати менші ставки податку на ці продукти;

Оскільки можливо дозволити зміну міцності, при котрій у державах-членах вводять податок на пиво, забезпечуючи, що жодних неприйнятних проблем на внутрішньому ринку не буде;

Оскільки, що стосується пива, вина та інших ферментованих напоїв, є доцільним дозволяти державам-членам звільняти від податку продукти, що вироблені у домашній спосіб не з комерційними цілями;

Оскільки, головне, держави-члени застосовують єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх типів вин та інших ферментованих напоїв, а також єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх іскристих вин та іскристих ферментованих напоїв;

Оскільки вважається доцільним дозволити державам-членам застосовувати знижені ставки податку до всіх типів вина та інших ферментованих напоїв за умови, що міцність таких продуктів не перевищує 8.5%;

Оскільки державам-членам, які використовують більшу ставку на певні вина станом на 1 січня 1992 року, дозволено продовжувати застосовувати таку ставку;

Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати єдину ставку податку на гектолітр кінцевого продукту до усіх проміжних продуктів;

Оскільки є доцільним дозволити державам-членам застосовувати зменшену ставку податку на проміжні продукти, з одного боку, на продукти, міцність яких не перевищує 15% об'єму, а з іншого боку, на натуральні солодкі вина;

Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати ту ж саму ставку податку на один гектолітр чистого спирту до усіх видів виробів з етилового спирту, як визначається у цій Директиві;

Оскільки можливо дозволити державам-членам застосовувати зменшені ставки або звільнення від податку для деяких продуктів, що мають регіональний чи традиційний характер;

Оскільки у випадках, коли державам-членам дозволяється застосовувати зменшені ставки, такі зменшені ставки не повинні призводити до погіршення стану конкуренції на внутрішньому ринку;

Оскільки державам-членам дозволяється відшкодовувати суми сплаченого раніше акцизного податку на алкогольні напої, які стали непридатними для споживання;

Оскільки необхідно на рівні Співтовариства встановити звільнення, які застосовувались би до товарів, що перевозяться між державами-членами;

Оскільки, однак, можливо дозволити державам-членам мати вибір у застосуванні звільнень від податку, пов'язаних з кінцевим використанням у межах своєї території;

Оскільки необхідно забезпечити наявність системи повідомлення про вимоги щодо денатурації кожної держави-члена для повної денатурації алкоголю та для їх прийняття іншими державами-членами;

Оскільки держави-члени не повинні бути позбавлені засобів боротьби з ухиленням від сплати податку, зменшення суми податку чи податкових зловживань, які можуть з'являтися у сфері звільнення від податку;

Оскільки державам-членам повинно бути дозволено здійснювати звільнення від податку, які вимагаються цією Директивою, шляхом відшкодування сум раніше сплаченого податку;

Оскільки, у зв'язку з тим, що певні держави-члени застосовують більш високу ставку податку на "інші ігристі ферментовані напої", ніж на проміжні продукти, вони повинні мати дозвіл застосовувати цю вищу ставку на проміжні продукти, які мають характеристику "інших ігристих ферментованих напоїв",

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року
Розділ I. Пиво. Обсяг та сфера застосування

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Розділ II. Вина

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Розділ III. Ферментовані напої за виключенням вина та пива

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 15

Розділ IV. Проміжні продукти

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Розділ V. Етиловий спирт

Стаття 19

Стаття 20

Стаття 21

Стаття 22

Стаття 23

Розділ VI. Різне

Стаття 24

Стаття 25

Стаття 26

Розділ VII. Звільнення від податку

Стаття 27

Стаття 28

Розділ VIII. Заключні положення

Стаття 29

Стаття 30