Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/82/ЄЕС
"Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти"
від 19 жовтня 1992 року

Зміни:

Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

Враховуючи Договір, яким створено Європейське Економічне Співтовариство (994_017), і зокрема його статтю 99,

Враховуючи пропозицію Комісії (1),

Враховуючи думку Європейського парламенту (2),

Враховуючи думку Економічного і Соціального Комітету (3),

_______________

(1) OJ №o C 16, 23.01.1990, p. 10. (2) OJ №o C 183, 15.07. 1991, p. 290. (3) OJ №o C 225, 10.09.1991, p. 54.

Беручи до уваги Директиву 92/12/ЄЕС (4) (994_361), що закріплює положення про загальні домовленості щодо продуктів, що підлягають акцизному збору;

Беручи до уваги Директиву 92/81/ЄЕС (5) (994_370), яка закріплює положення стосовно акцизного збору, що застосовується до нафтопродуктів;

_______________

(4) OJ №o L 76, 23.03.1992, p. 1. (5) Див. сторінку 12 цього Офіційного часопису.

Беручи до уваги те, що країни-члени Співтовариства мають застосовувати мінімальні ставки акцизного збору на ці продукти з 1 січня 1993 року, якщо внутрішній ринок має бути створений до цієї дати;

Беручи до уваги те, що ставки акцизного збору на нафтопродукти слід встановлювати за спеціальним тарифом шляхом посилання на фіксовану кількість продуктів, що підлягають обкладенню акцизним збором;

Беручи до уваги те, що можливо дозволити певним країнам-членам Співтовариства застосування знижених ставок на продукти, що споживаються у межах конкретних регіонів їхніх територій;

Беручи до уваги необхідність періодичного перегляду ставок, закріплених у цій Директиві, на підставі доповіді Комісії з урахуванням усіх відповідних чинників;

Беручи до уваги те, що слід створити механізм конвертації конкретних сум, виражених в екю, у національну валюту.

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13