Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/81/ЄЕС
"Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти"
від 19 жовтня 1992 року

Поправки:

Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124)

Доповнено документом 392L0074 (OJ L 365 31.12.94 p. 46)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, статтю 99 цього Договору;

Враховуючи пропозицію Комісії (1);

Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2);

Враховуючи висновок Комітету з економічних та соціальних питань (3);

_______________

(1) OJ №o C 322, 21.12.1990 p. 18. (2) OJ №o C 183, 15.7.1991 p. 289. (3) OJ №o C 69, 18 3 1991 p. 25.

Оскільки Директивою 92/12/ЄЕС (4) (994_361) встановлені положення про загальні домовленості щодо товарів, які підлягають акцизному збору;

Оскільки Директивою 92/82/ЄЕС (5) (994_371) встановлені положення про мінімальні ставки акцизного збору, які застосовуються до окремих типів нафтопродуктів;

_______________

(4) OJ №o L 76, 23.3.1992 p. 1. (5) див сторінку 19 цього Офіційного Вісника.

Оскільки є важливим для нормального функціонування внутрішнього ринку визначити спільні визначення для всіх нафтопродуктів, які підпадають під загальну систему моніторингу акцизних зборів;

Оскільки є корисним базувати такі визначення на тих, що містяться у змішаній товарній номенклатурі, яка є чинною на день прийняття цієї Директиви;

Оскільки необхідно встановити певні обов'язкові звільнення від податку на рівні Співтовариства;

Оскільки, однак, є доцільним дозволити державам-членам застосовувати на необов'язковій підставі деякі інші звільнення від податку або знижених ставок податку на їхніх власних територіях, якщо це не спричиняє викривлення конкуренції;

Оскільки необхідно забезпечити процедуру для дозволу встановлення подальших звільнень від податку або зменшених ставок податку;

Оскільки необхідно забезпечити перевірочні процедури для всіх звільнень від податку або зменшених ставок податку, які викладені в цій Директиві для того, щоби здійснювати постійний моніторинг їхньої відповідності вимогам нормального функціонування внутрішнього ринку;

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року
Розділ I. Сфера застосування

Стаття 1

Стаття 2

Розділ II. Встановлення акцизного податку

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Розділ III. Засоби контролю

Стаття 9

Розділ IV. Прикінцеві положення

Стаття 10

Стаття 11