Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року
Редакції документа

Директива Ради 92/80/ЄЕС
"Про наближення податків на тютюнові вироби,
інші, ніж сигарети"
від 19 жовтня 1992 року

Поправки:

Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, Статтю 99 Договору,

Беручи до уваги пропозицію Комісії (1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2),

Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (3),

_______________
(1) OJ N C 12, 18.01.1990, p. 8.
(2) OJ N C 94, 13.01.1992, p. 38.
(3) OJ N C 225, 10.09.1990, p. 56.

Враховуючи, що Директива 72/464/ЄЕС (4) у Розділі I закріплює загальні положення про акцизний збір, що застосовуються до всіх тютюнових виробів; враховуючи, що згідно з Розділом II вже було прийнято спеціальні положення щодо сигарет; враховуючи, що спеціальні положення мають бути прийнятими щодо інших видів тютюнових виробів;

Враховуючи, що у Директиві 79/32/ЄЕС (5) сформульовано визначення стосовно різних груп тютюнових виробів;

_______________
(4) OJ N L 303, 31.12.1972, p. 1. Поправки востаннє внесено Директивою 92/78/ЄЕС (Див. стор. 5 цього Офіційного журналу).

(5) OJ N C 10, 16.01.1979, p. 8.

Враховуючи, що з метою створення внутрішнього ринку до 1 січня 1993 року потрібно встановити мінімальний акцизний збір на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети;

Враховуючи, що слід запровадити гармонізоване оподаткування всієї продукції, що належить до тієї самої групи тютюнових виробів;

Враховуючи, що встановлення загального мінімального акцизного збору, вираженого у відсотках як сума з кілограма або з певної кількості предметів є найбільш придатним для досягнення внутрішнього ринку;

Враховуючи, що Італійській Республіці та Королівству Іспанії слід надати до 31 грудня 1998 року можливість встановлення нижчої ставки податку на сигари та сигарили по відношенню до тютюнових ролів, що складаються повністю з натурального тютюну, які не є сигаретами;

Враховуючи, що слід запровадити процедуру, яка б уможливлювала періодичний перегляд ставок чи сум, встановлених у Директиві, на підставі доповіді Комісії, з урахуванням усіх відповідних чинників;

Враховуючи, що слід створити механізм, аби уможливити конвертацію твердих сум, виражених в екю, в національну валюту;

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7 Ця Директива адресована державам-членам Співтовариства.