Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів від 28 березня 1983 року
Редакції документа

Директива Ради 83/181/ЄЕС,
яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС
стосовно звільнення від податку на
додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів
від 28 березня 1983 року

Змінено 385L0346 (OJ L 183 16.07.85 p. 21)

Змінено 388L0331 (OJ L 151 17.06.88 p. 79)

Змінено 389L0219 (OJ L 092 05.04.89 p. 13)

Змінено 391L0680 (OJ L 376 31.12.91 p. 1)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства (994_017) та, зокрема, статті 99 та 100 вищевказаного,

Враховуючи пропозицію Комісії, (1)

Враховуючи висновок Європейського Парламенту, (2)

Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних питань, (3)

Беручи до уваги те, що відповідно до статті 14 (1)(d) Директиви Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року про гармонізацію законів держав-членів стосовно податків з обороту - спільної системи податку на додану вартість (ПДВ): однакової бази оподаткування (4), держави-члени повинні, не заважаючи іншим положенням Співтовариства та за умови, які вони мають установити, крім того, для запобігання будь-якому можливому ухиленню, обходу або оману у сфері оподаткування звільнити від оподаткування на кінцевому етапі товари, які підпадають під звільнення від митних зборів, інших, ніж загальний митний тариф, або які можуть бути кваліфіковані як такі, що ввозяться з третьої країни;

_______________
(1) OJ No C 171, 11.7.1980, p. 8
(2) OJ No C 50, 9.3.1981, p. 106
(3) OJ No C 200, 18.11.1980, p. 11
(4) OJ No L 145, 13.6.1977, p. 1

Беручи до уваги, що, відповідно до статті 14 (2) вищезазначеної Директиви, від Комісії вимагається подавати до Ради пропозиції, призначені встановлювати податкові правила Співтовариства, що визначають сферу звільнення від оподаткування, про яке йдеться у пункті 1 зазначеної статті, та детальні правила для їх впровадження;

Беручи до уваги, що, оскільки бажано досягнути найбільш можливого ступеню одноманітності між системою митних зборів та системою податків на додану вартість (ПДВ), тим не менше, необхідно враховувати при застосуванні останньої системи різницю цілей та структури між митними зборами та ПДВ;

Беручи до уваги, що необхідно запроваджувати домовленості щодо ПДВ, які відрізняються в залежності від того, чи ввозяться товари з третіх країн або з інших держав-членів, та від ступеня, необхідного для відповідності цілям гармонізації податків; оскільки звільнення для імпорту може бути гарантоване тільки за умови, що він не порушує умови конкуренції на внутрішньому ринку;

Беручи до уваги, що певні звільнення, що зараз застосовуються у державах-членах, виникають з договорів з третіми країнами або з іншими державами-членами, які, відповідно до їхніх цілей, стосуються тільки держав-членів, що їх підписали; оскільки не доцільно визначати на рівні Співтовариства умови для гарантування таких звільнень; оскільки відповідні держави-члени потребують лише повноважень на їх збереження:

ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

close icon
Структура документа
Директива Ради 83/181/ЄЕС, яка визначає сферу дії статті 14 (1) (d) Директиви 77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість на кінцевому етапі ввозу певних товарів від 28 березня 1983 року
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Розділ I Ввезення особистої власності, яка належить особам, що приїжджають з країн, розташованих за межами Співтовариства
Глава I Особиста власність фізичних осіб, які переїжджають на постійне проживання до Співтовариства з третьої країни

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9

Стаття 10

Глава II Ввезення товарів у випадку одруження

Стаття 11

Стаття 12

Стаття 13

Стаття 14

Стаття 15

Глава III Особиста власність, набута у спадщину

Стаття 16

Стаття 17

Стаття 18

Стаття 19

Розділ II Шкільний одяг, навчальні матеріали та інше навчальне обладнання

Стаття 20

Стаття 21

Розділ III Ввезення товарів незначної вартості

Стаття 22

Стаття 23

Розділ IV Засоби виробництва та інше обладнання, що ввозяться при переносі місця діяльності

Стаття 24

Стаття 25

Стаття 26

Стаття 27

Стаття 28

Розділ V Ввезення певних сільськогосподарських продуктів та продуктів, що призначені для сільськогосподарського використання
Глава I Продукти, одержані фермерами Співтовариства з господарств, розташованих у державі, іншої, ніж держава ввезення

Стаття 29

Стаття 30

Стаття 31

Стаття 32

Глава II Насіння, добрива та вироби для обробки землі та сільськогосподарських культур

Стаття 33

Стаття 34

Розділ VI Ввезення лікарських речовин, медикаментів, лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин
Глава I Лабораторні тварини та біологічні або хімічні речовини

Стаття 35

Глава II Лікарські речовини людського походження та реагенти для встановлення групи крові та типів тканин

Стаття 36

Стаття 37

Стаття 38

Глава III Фармацевтичні засоби, які використовуються у міжнародних спортивних змаганнях

Стаття 39

Розділ VII Товари для благодійних або філантропічних організацій
Стаття 40

Стаття 40

Глава I Товари, які ввозяться для загальних цілей

Стаття 41

Стаття 42

Стаття 43

Стаття 44

Стаття 45

Глава II Речі, ввезені на користь інвалідів

Стаття 46

Стаття 47

Стаття 48

Глава III Товари, що ввозяться на користь потерпілих від стихійного лиха

Стаття 49

Стаття 50

Стаття 51

Стаття 52

Стаття 53

Стаття 54

Стаття 55

Розділ VIII Ввезення, які підпадають під дію певних аспектів міжнародних стосунків
Глава I Почесні відзнаки та нагороди

Стаття 56

Глава II Подарунки, отримані в рамках міжнародних стосунків

Стаття 57

Стаття 58

Стаття 59

Глава III Товари, які мають використовуватися монаршими особами або головами держав

Стаття 60

Розділ IX Ввезення товарів для сприяння торгівлі
Глава I Товарні зразки незначної вартості

Стаття 61

Глава II Друковані та рекламні матеріали

Стаття 62

Стаття 63

Стаття 64

Глава III Товари, які використовуються або споживаються на торговельних ярмарках та аналогічних заходах

Стаття 65

Стаття 66

Стаття 67

Стаття 68

Стаття 69

Розділ X Товари, що ввозяться для цілей обстеження, аналізу або тестування

Стаття 70

Стаття 71

Стаття 72

Стаття 73

Стаття 74

Стаття 75

Стаття 76

Розділ XI Змішані звільнення від податку
Глава I Консигменти, надіслані до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права

Стаття 77

Глава II Туристична інформаційна література

Стаття 78 Наступне звільняється від податку при ввезенні:

Глава III Різні інші документи та предмети

Стаття 79 Наступне звільняється від податку при ввезенні:

Глава IV Допоміжні матеріали для складування та захисту товарів під час їхнього транспортування

Стаття 80

Глава V Підстилка, корми та кормові продукти для тварин під час їхнього перевезення

Стаття 81

Глава VI Пальне та мастильні матеріали, що знаходяться на наземних автотранспортних засобах

Стаття 82

Стаття 83

Стаття 84

Стаття 85

Стаття 86

Глава VII Товари для будівництва, догляду та оздоблювання пам'ятників та кладовищ жертв війн

Стаття 87

Глава VIII Труни, урни з прахом та траурні речі

Стаття 88

Розділ XII Загальні та заключні положення

Стаття 89

Стаття 90

Стаття 91

Стаття 92

Стаття 93

Стаття 94

Додаток Візуальні та аудіо матеріали освітнього, наукового або культурного характеру