Директива Ради 69/169/ЄЕС "Про гармонізацію положень, встановлених законами, постановами або адміністративними заходами, стосовно звільнення від податку з обороту та акцизного збору з імпорту в міжнародних подорожах" від 28 травня 1969 року
Редакції документа

Директива Ради 69/169/ЄЕС
"Про гармонізацію положень, встановлених законами,
постановами або адміністративними заходами, стосовно
звільнення  від податку з обороту та акцизного збору
з імпорту в міжнародних подорожах"

(Зміни до Директиви див. в Директиві Ради 78/1032/ЄЕС (994_298) від 19.12.78)

(Додатково див. Директиву Ради 92/12/ЄЕС (994_361) від 25.02.1992 Директиву Ради 94/4/ЄС (994_438) від 14.02.1994)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,

Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства (994_017) і, зокрема, Статтю 99 Договору,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Враховуючи, що попри досягнення митного союзу, що включає скасування мита та більшості зборів, що мають однакову дію в торгівлі між державами-членами Співтовариства, доти, доки гармонізація непрямих податків не досягне вищої стадії, необхідно зберігати стягнення податку з імпорту та звільняти від податків експорт у такій торгівлі;

Враховуючи, що бажано, щоб навіть до досягнення такої гармонізації населення держав-членів Співтовариства глибше усвідомлювало реальність спільного ринку, і з цією метою слід вживати заходів щодо більшої лібералізації системи податків з імпорту під час подорожей між державами-членами Співтовариства; враховуючи, що потреба в таких заходах неодноразово підкреслювалася членами Асамблеї;

Враховуючи, що скорочення такого типу стосовно подорожей є ще одним кроком в напрямку взаємного відкриття ринків держав-членів Співтовариства та створення умов, подібних до умов на внутрішньому ринку;

Враховуючи, що такі скорочення мають обмежуватися некомерційним імпортуванням товарів подорожуючими; враховуючи, що, як правило, такі товари можуть бути придбані лише в країні, з якої вони прибувають (країні виїзду), після стягнення податків, таким чином, якщо країна в'їзду утримується, у встановлених межах, від стягнення податку з обороту та акцизного збору з імпорту, це дозволяє уникнути подвійного оподаткування, не призводячи до його відсутності;
Враховуючи, що система зниження податку на імпорт, яка б діяла в Співтоваристві, виявилася необхідною і з огляду на подорожі між третіми країнами та Співтовариством;

close icon
Структура документа
Директива Ради 69/169/ЄЕС "Про гармонізацію положень, встановлених законами, постановами або адміністративними заходами, стосовно звільнення від податку з обороту та акцизного збору з імпорту в міжнародних подорожах" від 28 травня 1969 року
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Стаття 2

Стаття 3

Стаття 4

Стаття 5

Стаття 6

Стаття 7

Стаття 8

Стаття 9