Багатостороння конвенція щодо імплементації заходів, пов'язаних з угодою про уникнення подвійного оподаткування для запобігання розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку
Редакції документа

Багатостороння конвенція щодо імплементації заходів, пов'язаних з угодою про уникнення подвійного оподаткування для запобігання розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку

Сторони цієї Конвенції,

Визнаючи, що уряди втрачають істотні прибутки від податку на прибуток підприємств через агресивне міжнародне податкове планування, яке призводить до штучного перенесення прибутку до місць, де він не оподатковується або оподатковується за зниженими ставками;

Пам'ятаючи, що розмивання оподатковуваної бази та перенесення прибутку (тут і далі – BEPS) – це актуальні проблеми не тільки для розвинутих країн, але й для країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються;

Визнаючи важливість забезпечення оподаткування прибутків при здійсненні основної економічної діяльності та при ціноутворенні;

Приймаючи комплекс заходів, розроблених в рамках проекту BEPS ОЕСР та Великої двадцятки (тут і далі – заходи ОЕСР та Великої двадцятки для протидії BEPS);

Маючи на увазі, що заходи ОЕСР та Великої двадцятки для протидії BEPS включають заходи, пов'язані з угодою про уникнення подвійного оподаткування, з метою вирішення гібридних міжкордонних схем та проблеми штучного уникнення статусу постійного представництва, запобігання зловживанню угодами та покращення процесу вирішення спорів;

Усвідомлюючи необхідність забезпечити швидку, скоординовану та послідовну імплементацію заходів для протидії розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку, пов'язаних з угодою у багатосторонньому контексті;

Визнаючи необхідність тлумачення існуючих угод для уникнення подвійного оподаткування прибутку з метою усунення подвійного оподаткування в рамках цих угод, не створюючи можливості для неоподаткування чи оподаткування за зниженими ставками шляхом ухилення від чи уникнення оподаткування (зокрема шляхом використання заходів, пов'язаних з угодою про уникнення подвійного оподаткування,  спрямованих на отримання допомоги, передбаченої цими угодами, для отримання непрямих пільг резидентами третіх юрисдикцій);

Визнаючи необхідність створення ефективного механізму для синхронізованої та дієвої реалізації узгоджених змін через існуючі угоди про уникнення подвійного оподаткування прибутку без потреби проведення двосторонніх переговорів щодо кожної такої угоди;

Домовилися про наступне:

close icon
Структура документа
Багатостороння конвенція щодо імплементації заходів, пов'язаних з угодою про уникнення подвійного оподаткування для запобігання розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку
Багатостороння конвенція щодо імплементації заходів, пов'язаних з угодою про уникнення подвійного оподаткування для запобігання розмиванню оподатковуваної бази та перенесенню прибутку
Частина І. Обсяг конвенції та тлумачення термінів

Стаття 1 – Обсяг Конвенції

Стаття 2 – Тлумачення термінів

Частина ІІ. Гібридні міжкордонні схеми

Стаття 3 – Прозорі підприємства

Стаття 4 – Особи з подвійним громадянством

Стаття 5 – Застосування методів для усунення подвійного оподаткування

Частина ІІІ. Зловживання угодами

Стаття 6 – Мета відповідної податкової угоди

Стаття 7 – Запобігання зловживанню угодами

Стаття 8 – Операції з передачі дивідендів

Стаття 9 - Приріст капіталу за рахунок відчуження акцій або відсотків суб’єктів, вартість яких, головним чином, складається з нерухомості

Стаття 10 – Правило, направлене проти уникнення від сплати податків для постійних представництв, розташованих у третіх юрисдикціях

Стаття 11 – Застосування податкових угод для обмеження права Сторони оподатковувати своїх резидентів

Частина ІV. Уникнення статусу постійного представництва

Стаття 12 – Штучне уникнення статусу постійного представництва через комісійні угоди та подібні стратегії

Стаття 13 – Штучне уникнення статусу постійного представництва шляхом звільнення від конкретної діяльності

Стаття 14 – Розділення угод

Стаття 15 – Визначення особи, що тісно пов’язана з підприємством

Частина V. Покращення процедури вирішення спорів

Стаття 16 – Процедура досягнення взаємної домовленості

Стаття 17 – Відповідні коригування

Частина VI. Арбітраж

Стаття 18 – Вибір застосовувати Частину VІ

Стаття 19 – Обов’язковий арбітраж

Стаття 20 – Призначення арбітрів

Стаття 21 – Конфіденційність арбітражного розгляду

Стаття 22 – Винесення рішення у справі до висновку арбітражу

Стаття 23 – Види арбітражного розгляду

Стаття 24 – Досягнення згоди з приводу різних рішень

Стаття 25 – Витрати на арбітражний розгляд

Стаття 26 – Сумісність

Частина VІІ. Заключні положення

Стаття 27 – Підписання та ратифікація, прийняття або схвалення

Стаття 28 – Застереження

Стаття 29 – Повідомлення

Стаття 30 – Подальше внесення змін до відповідних податкових угод

Стаття 31 – Конференція Сторін

Стаття 32 – Тлумачення та імплементація

Стаття 33 – Внесення змін

Стаття 34 – Вступ у силу

Стаття 35 – Вступ у дію

Стаття 36 – Вступ у дію Частини VI

Стаття 37 – Вихід

Стаття 38 – Зв'язок з протоколами

Стаття 39 – Депозитарій

Замовити персональну презентацію