Декларація
Виникнення обов’язку з декларування
Строк та порядок подачі декларації.
Орган, до якого необхідно подавати декларацію
Сплата податкових зобов’язань.
Відповідальність.
Коли виникає обов’язок з подачі декларації?

     Згідно пункту 179.2. статті 179 ПК України, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

 • у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.

     При отриманні доходів, які не підпадають ознаки вищезазначених, фізична особа зобов’язана подати річну податкову декларацію.

     До таких доходів, входять, зокрема:

 • окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті (суми заборгованості, за якими минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року; нецільова благодійна допомога понад установлену норму; додаткове благо у вигляді суми боргуплатника податку,  прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності та інші). Дізнатись детальніше

 • дохід від операцій з інвестиційними активами (пункт 170.2 статті 170 ПК України);

 • іноземні доходи (підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 ПК України);

     При цьому, якщо обов’язок із декларування у фізичної особи виник, однак вона також отримувала доходи визначені пунктом 179.2. статті 179 ПК України, такі доходи також підлягають відображенню в декларації. Крім суми самих доходів, необхідно відобразити суму сплачених з них податків.

 

Чи всі фізичні особи при отриманні доходів зобов’язані подавати декларацію?

     Відповідно до пункту 179.4 статті 179 ПК України, від обов’язку подати річну декларацію звільняються:

 • малолітні/неповнолітні або недієздатні особи, які перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року (при цьому обов’язок з декларування доходів малолітніх/неповнолітніх дітей та недієздатних осіб покладається на батьків, опікуна або піклувальника)
 • особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • особи, які перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
 • особи, які перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
Фізична особа протягом року отримувала заробітну плату та проценти за банківським депозитом, чи потрібно подавати декларацію?

     Відповідно до пункту 14.1.180 статті 14 ПК України, юридичні особи (її філія відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво), само зайняті особи, постійне представництво нерезидента – юридичної особи, які нараховують  (виплачують) фізичним особам доходи, з джерела їх походження в Україні, а також, здійснюють господарську діяльність, використовують найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових або цивільно - правових договорів (контрактів) – набувають статусу податкового агента.

     Згідно пункту 170.4.1. статті 170 ПК України, податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

     Таким чином, і заробітна плата, і проценти є доходами, отриманими від податкових агентів.

     Згідно пункту 179.2. статті 179 ПК України, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.

     Отже, при отриманні особою лише заробітної плати та процентів, вона звільняється від обов’язку з декларування доходів.

Чи необхідно подавати річну декларацію особі, яка у звітному році отримала дохід від продажу легкового автомобіля? При цьому, продаж здійснювався єдиний раз за рік, а податок перед нотаріальним посвідченням договору не сплачувався.

     Відповідно до пункту 173.1 статті 173 ПК України, дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 ПК України.

     Разом з тим, згідно пункту 173.2 статті 173 ПК України, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

     Згідно пункту 49.2. статті 49 ПК України, платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

     Слід відзначити, що у рядку 10.2 декларації про майновий стан і доходи, вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з пунктом 164.2.4 статті 164 ПК України, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу ІV ПК України.

     Тобто вказується лише той дохід, який включається до загального оподатковуваного доходу, зокрема, від другого та кожного наступного продажу автомобілів.

     Таким чином, при продажі одного автомобіля протягом року, об’єкт оподаткування ПДФО не виникає, відтак у фізичної особи відсутній обов’язок щодо сплати податку, та подачі річної декларації про майновий стан і доходи.

Чи необхідно подавати річну податкову декларацію про доходи, отримані від продажу нерухомого майна, якщо при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу був сплачений податок?

     Якщо інших підстав для подання податкової декларації про майновий стан і доходи немає, то декларацію подавати не потрібно, оскільки відповідно до пункту 179.2 статті 179 Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

За якою формою подається декларація про майновий стан і доходи за 2017 рік?

     Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2017 за № 821/30689 (далі – Наказ № 556), який набрав чинності з 31.12.2017, внесені зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (далі – Наказ № 859).

     Тобто, фізичні особи, які подають податкову декларацію про майновий стан і доходи з 01 січня 2018 року, повинні використовувати форму декларації, затверджену Наказом № 859 у редакції Наказу № 556.

     Форма податкової декларації затверджена, наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859. Однак, до даного наказу неодноразово вносились зміни, останні з яких вносились Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556.

     За посиланням Ви можете ознайомитись з актуальною формою декларації, а також заповнити її, використовуючи інтерактивні підказки.

Який термін для подачі річної податкової декларації з ПДФО?

     Відповідно до пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПК України, податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПК України.

     Таким чином, річну податкову декларацію фізичній особі необхідно подати до 1 травня, року що настає за звітним. Останній день для подачі декларації в 2018 році – 30 квітня.

Який термін подачі річної декларації встановлено фізичним особам-підприємцям, які отримували доходи не від підриємницької діяльності, що підлягають декларуванню?

     Відповідно до пункту 177.6 статті 177 ПК України, у разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПК України для платників податку - фізичних осіб.

     Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділу IV ПК України.

Яким чином можна подати річну податкову декларацію?

     Згідно частини 49.3. статті 49 ПК України, податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

     Зауважимо, що в разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Яку адресу зазначати у податковій декларації про майновий стан і доходи, у разі, якщо відбулось перейменування назви вулиці, міста, селища тощо?

     Згідно з п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Пунктом 45.1 ст. 45 Кодексу податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

   Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити, зокрема про місце проживання платника податків (п. 48.3 ст. 48 Кодексу). Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 Кодексу.

     Відзначимо, що зміна назви вулиці чи населеного пункту не є зміною місця проживання.

   В податковій декларації слід зазначати місце проживання з актуальними назвами. Разом з тим, у зв’язку із фактом зазначення назви вулиці, що відрізняється від паспортних даних, у контролюючого органу не виникатиме право на відмову у прийманні декларації, оскільки місце проживання змінено не було.

До якого контролюючого органу необхідно подавати податкову декларацію?

      Згідно із пункту 49.1 статті 49 ПК України,  податкова декларація подається за звітний період в установлені ПК України строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Відповідно до пункту 45.1 ст. 45 ПК України платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

      Податкова адреса повинна збігатися з паспортними даними про реєстрацію місця проживання.

     Однак, якщо особа переїжджала, та, відповідно, змінювала місце проживання, то податкова адреса буде відмінною від даних в паспорті, оскільки зміна податкової адреси не здійснюється в автоматичному режимі.

     Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, вона  зобов’язана інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР.

     Отже, якщо фізична особа змінювала місце проживання, їй необхідно стати на облік за новим місцем проживання, шляхом подачі до відповідного контролюючого органу заяви за формою № 5ДР. Річна податкова декларація подаватиметься саме до цього органу.

Фізична особа прописана в одному населеному пункті, а дохід отримує в іншому. Куди необхідно подавати податкову декларацію?

      Згідно із пункту 49.1 статті 49 ПК України,  податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Відповідно до пункту 45.1 ст. 45 ПК України платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

     Враховуючи вищевикладене, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, а не за місцем отримання доходу.

     Нагадуємо, що зі змінною місця проживання, платник податків зобов’язаний стати на облік в контролюючому органі за новим місцем проживання. Для цього йому необхідно подати заяву за формою № 5ДР.

Куди подавати податкову декларацію, якщо фізична особа не має місця реєстрації?

     Згідно із пунктом 49.1 статті 49 ПК України,  податкова декларація подається за звітний період в установлені ПК України строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Відповідно до пункту 45.1 ст. 45 ПК України платник податків – фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків – фізичною особою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі.

     Враховуючи вищевикладене, платник податків має подати декларацію до контролюючого органу за податковою адресою, яка повинна збігатись з місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

     Відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, платник податків  зобов’язаний інформувати контролюючі органи про зміну місця проживання шляхом подання заяви за формою № 5ДР.

     Разом з тим, при знятті з реєстрації місця проживання, зняття з податкового обліку в контролюючому органі не здійснюється в автоматичному режимі.

     Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації, та ще не зареєстрована за новим місцем проживання, декларацію необхідно подавати за останньою податковою адресою.

До якого контролюючого органу необхідно звернутися ФО з метою подання річної декларації про майновий стан і доходи, якщо вона зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», однак там не проживає?

     Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПК України строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі (ст. 45 ПК України).

    Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» територіальні органи Міндоходів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя реорганізовано шляхом приєднання до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області.

     Враховуючи вищевикладене, фізична особа, зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», але там не проживає, подає річну декларацію про майновий стан і доходи до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області.

До якого органу слід подавати декларацію особі, яка виїхала з тимчасово окупованої території Донецької чи Луганської областей?

     Відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

     Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в контролюючому органі (ст. 45 ПКУ)

   У зв’язку з ситуацією, яка склалася у Донецькій та Луганській областях, та на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» із змінами та доповненнями та наказу Державної фіскальної служби України від 07.11.2014 № 256 «Про переміщення та закінчення простою» із змінами та доповненнями (далі – Наказ) функціональні обов’язки з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку у територіальних органах, що переміщуються, покладаються у межах компетенції на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, відповідно до додатка до Наказу.

     Отже, якщо особою не було змінено місце реєстрації, то вона повинна подавати декларацію до контролюючого органу, якому вищевказаним наказом було надано повноваження здійснювати адміністрування податків в населеному пункті, в якому особа зареєстрована.

     Разом з тим, якщо особа змінила місце своєї реєстрації, відповідно до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822, вона  зобов’язана інформувати контролюючі органи про зміну даних шляхом подання заяви за формою № 5ДР.

     Отже, якщо фізична особа змінювала місце проживання, їй необхідно стати на облік за новим місцем проживання, шляхом подачі до відповідного контролюючого органу заяви за формою № 5ДР. В такому випадку, річна податкова декларація подаватиметься саме до цього органу.

Який строк сплати, визначених в декларації податкових зобов’язань?

     Відповідно до пункту 179.7. статті 179 ПК України, фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Контролюючий орган донарахував податкові зобов’язання самостійно. Протягом якого строку необхідно їх сплатити?

     Згідно із п. 57.3 ст. 57 ПК України у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пунктах 54.3.1 - 54.3.6 статті 54 ПК України, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

     Враховуючи вищевикладене, сума податкових зобов’язань, яка донарахована контролюючим органом фізичній особі, сплачується платником податку до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Яка відповідальність передбачена за неподачу декларації?

      Відповідно до пункту 120.1. статті 120 ПК України, неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

       Окрім того, за неподачу річної декларації передбачена адміністативна відповідальність. Так, відповідно до статті 164-1. Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

      Відзначимо, що у випадку неподачі декларації, контролюючий орган може самостійно донарахувати суму податку. В такому випадку, згідно пункту 123.1.  статті 123 ПК України, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання.

    Якщо ж платник податків декларацію подав, але не сплатив вчасно зобов’язання, то такий платник податків, згідно статті 126 ПК України, притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

      Окрім того, при затримці сплати більше ніж на 90 днів, нараховується пеня в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

 

Хочеш заповнити декларацію? Скористайся нашим сервісом.
Декларація
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію