Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сф

...

1. Підстава розроблення законопроекту

...

З метою запровадження дієвого механізму контролю обігу товарів та обсягу доходів суб’єктів спрощеної системи оподаткування (далі - ССО) привели до масового «мігрування» в тінь ряду великих та середніх торгівельних компаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування, тим самим дискредитуючи як саму ССО, так сумлінних платників податків, які є її суб’єктам

...

2. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

...

Відповідно до звітів Мінекономрозвитку рівень тіньової економіки України становить до 33%1 від офіційного ВПП та внаслідок проведення окремих реформ має тенденцію до поступового зниження. Також останнім часом у напрямі взаємодії платників податків та органів ДФС реалізовано комплекс заходів, які спрямовані на забезпечення добровільної сплати податків та обмеження тіньової економіки, підвищення рівня контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків.

...

Проте значні обсяги «тінізації» економіки створюють необхідність впровадження окремих мотиваційних заходів, спрямованих на виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, що реалізуються без офіційного відображення тими суб’єктами господарювання, які згідно законодавства не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, проте реально їх не використовують. Одним із інструментів, покликаних сприяти процесам детінізації економіки України та підвищення рівня захисту прав споживачів, є посилення мотивації самих покупців (споживачів) товарів (послуг) в отриманні фіскальних звітних чеків.

...

  

3. Суть проекту акта 

...

Пропонується внести ряд змін до Податкового кодексу України та Закону, якими передбачається:

...

в частині системи відшкодування покупцям (споживачам) частини суми штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахункових операцій:

...

-запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та направлять відповідну заяву (скаргу) до контролюючих органів (тобто створення мотивації для покупців в сприянні контролю за дотриманням вимог законодавства про здійснення розрахункових операцій);

...

-запровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої може бути перевірена автентичність отриманого покупцем в пункті продажу товарів розрахункового документа, оформлена скарга на продавця товарів за порушення порядку проведення розрахункових операцій та в режимі реального часу відстеження руху такої скарги через контролюючий орган;

...

-визначення законодавчих вимог щодо скарги, подання якої здійснюється через Електронний кабінет;

...

-законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних РРО та можливість використання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, подання яких є обов’язковим згідно Закону, в якості джерел податкової інформації;

...

-запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями (споживачами) письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій, а саме: на першому рівні проводиться камеральна перевірка поданого звернення; на другому рівні - у випадку не підтвердження продавцем факту продажу товарів (послуг) покупцю в ході камеральної перевірки чи неявки його для її проведення  призначається фактична перевірка дотримання всіх вимог законодавства про застосування РРО, оприбуткування товарів та обліку їх руху, дотримання порядку ведення касових операцій;

...

в частині законодавства про застосування РРО:

...

-підвищення відповідальності за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій при здійсненні торгівельної діяльності та наданні послуг з метою впровадження джерела відшкодування покупцям (споживачам) частини штрафних санкцій, застосованих за їх зверненнями;

...

-уточнення та доповнення поняття «розрахункова операція» та приведення у відповідність з іншими законодавчими актами засобів проведення розрахункових операцій.

...

4. Правові аспекти

...

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України, Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів».

...

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку

...

Законопроект відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципам державної політики цифрового розвитку. Проект акта потребує погодження із Державним агентством з питань електронного урядування України.

...

5. Фінансово-економічне обґрунтування

...

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету. 

...

6. Прогноз впливу

...

Реалізації законопроекту за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.   

...

61. Стратегічна екологічна оцінка

...

Проектом акта не затверджується документ державного планування.

...

7. Позиція заінтересованих сторін

...

Реалізація проекта акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо.

...

8. Громадське обговорення

...

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

...

9. Позиція заінтересованих органів

...

Законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України та Державною казначейською службою України, Державним агентством з питань електронного урядування України.

...

10. Правова експертиза

...

Законопроект підлягає проведенню правової експертизи Міністерством юстиції України.

...

11. Запобігання дискримінації

...

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

...

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

...

У законопроекті відсутні положення, які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

...

12. Запобігання корупції

...

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

...

13. Прогноз результатів

...

Прийняття та реалізація запропонованого законопроекту сприятиме детінізації обігу готівкових коштів, руйнуванню окремих схем ухилення від сплати податків, зменшенню корупційних ризиків при адмініструванні податків та зборів.  

...

Міністр фінансів України О. МАРКАРОВА