Проект Закону України Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

Проект Закону України Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

Проект

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮВ. ГРОЙСМАН

«____» __________________ 2018 р.

Закон України
«Про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Цей Закон визначає правові засади відповідальності за порушення законодавства з питань регулювання обігу готівки.

Термін «контролюючий орган» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Стаття 1. Правила організації контролю за додержанням норм з регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.

Стаття 2. У разі порушення суб’єктами господарювання – юридичними особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які зареєстровані як підприємці, постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність, норм з регулювання обігу готівки та порядку ведення касових операцій в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються такі штрафні (фінансові) санкції:

1) за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у розмірі 100 відсотків від суми виявленої понадлімітної готівки;

2) за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки – у двократному розмірі неоприбуткованої (не в повному обсязі та/або несвоєчасно оприбуткованої) суми;

3) за перевищення встановлених строків використання виданих під звіт готівкових коштів, а також за видачу під звіт готівкових коштів без повного та своєчасного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

4) за проведення готівкових розрахунків (крім розрахунків, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») без видачі одержувачем готівкових коштів документа встановленої форми та змісту (квитанції до прибуткового касового ордера, розрахункової квитанції, іншого передбаченого законодавством документа), який підтверджує сплату особою готівкових коштів, –  у розмірі 200 відсотків сплачених коштів.

Стаття 3. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій приймаються контролюючими органами на підставі матеріалів проведених ними перевірок або подань центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання контролюючим органом зазначених подань.

Стаття 4. Передбачені цим Законом штрафні (фінансові) санкції в повному обсязі стягуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 5. Оскарження рішень контролюючих органів про застосування штрафних (фінансових) санкцій здійснюється в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного опублікування.

2. У зв’язку з набранням чинності цим Законом припиняється дія Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» (зі змінами та доповненнями).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію