Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України

Проект Закону 04.10.2016

                                                                                                                                                                                                                                           

       ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                                                                                                Вноситься
                                                                                                                                                                                                                                    Кабінетом Міністрів України

                                                                                                                                                                                                                             В. ГРОЙСМАН

                                                                                                                                                                                                                               

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44—48, ст. 552) такі зміни:

1. Частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:

"4. Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані органами доходів і зборів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику є державною власністю і закріплюються за центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".

2. У абзаці другому пункту 41 розділу ХХI «Прикінцеві та перехідні положення»:

після цифр «5402 11 00 00» слово та цифри «та 5407 10 00 00» виключити;

після цифр «3921 90 60 00» доповнити цифрами «5407 10 00 00».

 

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 01 березня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України:

а) до 01 березня 2017 року забезпечити процес передачі інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засоби їх забезпечення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

б) протягом трьох місяців з дня його опублікування:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

              Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію