Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України

Проект Закону 15.09.2016

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

В. ГРОЙСМАН

                         2016 р.

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України
 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

  1. В абзаці третьому пункту 200.11 статті 200 слова і цифри “, за період до 1 січня 2016 року” виключити.

2. У пункті 215.3 статті 215:

1) підпункти 215.3.1—215.3.3 викласти у такій редакції:

“215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД 

Одиниця виміру 

Ставка податку 

2203 00 

Пиво із солоду (солодове) 

гривень
за 1 літр 

 2,98

2204

(крім 2204 10,

2204 21 06 00,

2204 21 07 00,

2204 21 08 00,

2204 21 09 00,

2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні 

гривень
за 1 літр 

0,01 

2204

(крім 2204 10,

2204 21 06 00,

2204 21 07 00,

2204 21 08 00,

2204 21 09 00,

2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) 

гривень
за 1 літр 

8,02

2204 10,

2204 21 06 00,

2204 21 07 00,

2204 21 08 00,

2204 21 09 00,

2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані 

гривень
за 1 літр 

11,65 

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 

гривень за 1 літр 

8,02

2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) 

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) 

гривень
 за 1 літр
100-відсоткового спирту 

126,96 

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 

Сидр і перрі (без додання спирту) 

гривень
за 1 літр 

1,06 

2207 

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 

гривень
за 1 літр
100-відсоткового спирту 

126,96

2208 
(крім
2208 90 69 00, 
2208 90 78 00 — слабоалкогольні напої

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень
за 1 літр
100-відсоткового спирту 

126,96

2208 90 69 00, 
2208 90 78 00

Слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

236,98

2103 90 30 00,

2106 90

Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

169,27

215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару

(продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставки податку

одиниця виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина

Тютюнові відходи

гривень за

1 кілограм (нетто)

519,79

 

 

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)

519,79

 

 

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

413,74

відсотків

15

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

—“—

413,74

—“—

15

2403

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн “гомогенізований” або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

519,79

 

 

 

 

215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов’язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1000 штук

553,48

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

—“—

553,48”;

2) у підпункті 215.3.4:

цифри і слова

“Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до

t 15° C)

ставка

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10

Важкі дистиляти (газойлі)

—“—

95

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до

t 15° C)

ставка

2710 20 11 00
2710 20 15 00

 

 

 

2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

Важкі дистиляти (газойлі)

євро за

1000 літрів

125,5

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

Тільки паливо пічне побутове

—“—

97

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

—“—

97

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

—“—

97”

замінити цифрами і словами

“Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до

t 15° C)

ставка

2710 19 31 01
2710 19 31 10

2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40 2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00 2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00

 

Важкі дистиляти (газойлі)

—“—

125,5

2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00

Тільки паливо пічне побутове

—“—

125,5

2710 19 51 00

Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки

—“—

125,5

2710 19 55 00

Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім

—“—

125,5”.

Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД

Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)

одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до

t 15° C)

ставка

 

зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

 

 

3. У таблиці пункту 254.4 статті 254:

1) пункти 5, 11 і 12 викласти у такій редакції:

“Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427—2400 МГц

2400—2483,5 МГц

5150—5850 МГц

23,41

“11.

Стільниковий радіозв’язок

300—791 МГц

821—832 МГц

862—880 МГц

915—925 МГц

960—1710 МГц

1785—1805 МГц

1880—1920 МГц

1980—2110 МГц

2170—2200 МГц

23085,251”;

791—821 МГц

832—862 МГц

880—915 МГц

925—960 МГц

23085,252, 3, 4

1710—1785 МГц

1805—1880 МГц

1920—1980 МГц

2110—2170 МГц

23085,252, 5, 6

2300—2400 МГц

23085,252, 7, 8

Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

 

 

2500—2690 МГц

 

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2000—2300 МГц

2400—2500 МГц

2690—7000 МГц

40,921

2300—2400 МГц

2500—2690 МГц

200002, 7, 8

10—42,5 ГГц

14,621”;

2) виноску “*” замінити примітками такого змісту:

“Примітки. 1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати-користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.

3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.

8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

Передбачені цією приміткою підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.”.

4. В абзаці четвертому пункту 2561.3 статті 2561 цифри “2,4” замінити цифрами “4,8”.

5. Абзац сьомий пункту 4 розділу XIX “Прикінцеві положення” виключити.

6. У розділі ХХ “Перехідні положення”:

1) доповнити підрозділ 2 пунктами 371, 47—49 такого змісту:

“371. Відновити дію пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дію пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок.”;

“47. Тимчасово, до 1 січня 2019 року:

не підлягають поверненню суми бюджетного відшкодування (в тому числі ті, які були заявлені та не відшкодовані на дату набрання чинності цим пунктом), розрахунок яких було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями з придбання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, які не були фактично отримані отримувачем;

датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, вважається дата, визначена підпунктом „б” пункту 187.1 статті 187 цього Кодексу, а датою віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту за операціями з придбання таких сільськогосподарських товарів/послуг – дата, визначена абзацом третім пункту 198.2 статті 198 цього Кодексу.

48. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, які додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 цього Кодексу платникам — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період – за ІV квартал 2016 року.

Для закриття таких рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.

49. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками — сільськогосподарськими підприємствами, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням терміну, визначеного абзацом першим цього пункту.”;

2) абзац дев’ятий пункту 1 підрозділу 5 замінити двома абзацами такого змісту:

“105,8 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту – з 1 січня до
28 лютого 2017 року, а з 1 березня 2017 року – 118,5 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту;

з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, але не раніше 1 січня 2017 року, крім пункту 2 розділу I цього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію