Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення

Проект Закону 27.08.2019

Проект

 (прийнято в першому читанні 06.10.2015р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо здешевлення вартості газу для населення»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 252.20 статті 252:

в абзаці 23 цифру «70» замінити на цифру «29»;

в абзаці 26 після слова «діяльність» доповнити словами та цифрами «з покладів до 5000 метрів» та цифру «70» замінити на цифру «29»;

доповнити абзацом 27 такого змісту:

«природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність з покладів понад 5000 метрів

14,00»

у зв’язку з чим абзаци 27 – 29 вважати відповідно абзацами 28 – 30;

в абзаці 28 цифру «55» замінити на цифру «29»;

в абзаці 29 цифру «28» замінити на цифру «14».

2. У підпункті 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 цифру «4» замінити на цифру «0».

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього  Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Голова Комітету Н.П. Южаніна

В.о. Керівника секретаріату Комітету С. І. Воробей

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію