Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)

Проект Закону 15.07.2016

Проект

вноситься

народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння рентної плати за видобування бурштину)

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Розділ XX «Перехідні положення» доповнити підрозділом 93 такого змісту:

«Підрозділ 93. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що справляється за видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування без наявності відповідних дозвільних документів

1. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що справляється за видобування бурштину в межах ділянок надр, що частково втратили промислову значимість в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів (далі – рентна плата за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість) є суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які:

а) уклали договори на виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних законодавством, як деградовані земельні ділянки лісового фонду та (або) сільськогосподарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів (далі – законсервовані земельні ділянки); 

б) набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих короткотермінових спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр з метою провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, як етапу з виконання договорів про виконання робіт з рекультивації із власниками та (або) постійними користувачами земельних ділянок законсервованих та визнаних у визначеному законодавством, як деградовані земельних ділянок лісового фонду та (або) сільськогосподарського призначення, в результаті господарської діяльності з видобування бурштину-сирцю без наявності відповідних дозвільних документів.

2. Об’єктом оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість є площа зазначених у договорах на виконання робіт з рекультивації законсервованих земельних ділянок, яка відповідає зазначеній у спеціальному дозволі площі ділянки надр.

Не є об’єктами оподаткування ділянки надр в частині площі земельних ділянок, для яких власником підписано акти завершення робіт з рекультивації деградованих земель.

3. База оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, для одиниці площі об’єкта оподаткування відповідає еквіваленту 1 100 євро для місячного звітного (податкового) періоду.

4. Ставка оподаткування рентною платою за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, для місячного звітного (податкового) періоду відповідає 1 (одиниці) для квітня-жовтня і 0 (нулю) для січня-березня та листопада-грудня календарного року.

5. Податкові зобов’язання з рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, за місячний звітний (податковий) період обчислюються як алгебраїчний добуток величин: об’єкту оподаткування та бази оподаткування.

6. Податковий період для рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, складає календарний місяць.

7. Строк та порядок сплати рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість, сплачуються платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату рентної плати за видобування бурштину з ділянок надр, що втратили значимість. Починаючи з календарного місяця наступного за місяцем отримання спеціального дозволу на користування надрами платник подає до контролюючого органу за місцем розташування ділянки надр податкову декларацію, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, до закінчення визначеного розділом II цього Кодексу граничного строку подання податкових декларацій за місячний податковий (звітний) період.».

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

України                                                                                  А. Парубій

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію