Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних

ПРОЕКТ

Вноситься
народними депутатами України

 

Южаніна Н.П.

Продан О.П.

Іщенко В.О.

Сидорчук В.В.

Кірш О.В.

Юрик Т.З.

Заставний Р.Й.

Острікова Т.Г.

Бабій Ю.Ю.

Горват Р.І.

Гудзенко В.І.

Євлахов А.С.

Кришин О.Ю.

Курячий М.П.

Вознюк Ю.В.

Святаш Д.В.

Кобцев М,В.

Порошенко О.П.

Антонищак А.Ф.

 

“     ”                     2017 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення  реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних

Для забезпечення виправлення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) доповнити новим пунктом 571 такого змісту:

“571. Встановити, що застосування статті 201 цього Кодексу здійснюються без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних процедури відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, з урахуванням таких особливостей:

571.1 підтвердженням платнику податків передачі ним податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних є перша квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі.

571.1 підтвердженням платнику податків передачі ним податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних є перша квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі.

Датою і часом передачі податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних є дата та час, зафіксовані у такій першій квитанції.

571.2 у разі відповідності податкової накладної/розрахунку коригування  критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції, часу передачі такої податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації її у Єдиному реєстрі податкових накладних, та в порядку, встановленому підпунктом 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, надсилається одночасно продавцю та покупцю квитанція з повідомленням про відповідність податкової накладної/розрахунку коригування таким критеріям;

До встановлення критеріїв, визначених абзацом першим цього підпункту, застосовуються критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлені відповідно до пункту 74.2. статті 74 цього Кодексу.

Квитанція, зазначена в абзаці першому цього підпункту та квитанції, передбачені абзацами п'ятим та десятим пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу, направляються не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції, часу передачі відповідної податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації її у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції, часу передачі податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

571.3 У разі отримання квитанції, зазначеної в підпункті 571.2 цього пункту, платник податку зобов'язаний протягом тридцяти робочих днів, наступних за днем отримання такої квитанції,  надіслати до контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) за основним місцем обліку такого платника податків  в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису письмові пояснення та копії документів, зазначених у підпункті "в"  підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу.

571.4  письмові пояснення та копії документів, подані платником податків відповідно до підпункту 571.3 цього пункту, розглядаються комісією контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) у порядку та строки, визначені підпунктом 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу. 

За результатами такого розгляду комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, яке надсилається одночасно продавцю та покупцю у порядку та строки, визначені підпунктом 201.16.3 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу; 

У разі прийняття рішення про підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків у повідомленні про таке рішення обов'язково зазначаються підстави його прийняття;

571.5 керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) (або за відсутності керівника його заступник) на підставі результатів  моніторингу податкових накладних/розрахунків коригування не пізніше 8 робочих годин від часу, зафіксованого у першій квитанції, передачі податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних може прийняти окреме рішення про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.

Одночасно продавцю та покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді в текстовому форматі з повідомленням про прийняття рішення, зазначеного в абзаці першому цього підпункту. Таке рішення у порядку, визначеному пунктом 42.2 статті 42 цього Кодексу, направляється платнику податку, який подав на реєстрацію відповідну податкову накладну/розрахунок коригування. 

У такому рішенні обов'язково зазначаються підстави його прийняття та вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення про скасування рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних;

Такий платник податку має право протягом тридцяти робочих днів наступних за днем отримання квитанції, зазначеної у абзаці другому цього підпункту, надати до контролюючого органу, керівник (або за відсутності керівника його заступник) якого прийняв  рішення, зазначене в абзаці першому цього підпункту, письмові пояснення та копії відповідних документів в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

За результатами розгляду письмових пояснень та копій документів, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник)  або керівник контролюючого органу (або за відсутності керівника його заступник)  протягом п'яти робочих днів приймає рішення про скасування або залишення без змін попередньо прийнятого ним рішення.

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у такому розгляді.

Рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначене у абзаці першому цього підпункту може бути оскаржено в адміністративному порядку, визначеному пунктом 56.23 статті 56 цього Кодексу, або судовому порядку.

У разі якщо за результатами оскарження в адміністративному або судовому порядку рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначене у абзаці першому цього підпункту, буде скасовано, посадова особа, яка прийняла таке рішення, персонально несе відповідальність згідно із законом.

571.6 відомості про надіслані квитанції та прийняті рішення, передбачені цим пунктом відображаються у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше наступного робочого дня за днем, визначеним цим Кодексом для їх надіслання та/або прийняття. У разі відсутності таких відомостей у Єдиному реєстрі податкових накладних у зазначений цим пунктом термін, відповідна податкова накладна/розрахунок коригування автоматично, з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 статті 2001 та  пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу, реєструється у Єдиному реєстрі податкових накладних датою і часом, зафіксованими у першій квитанції, передачі такої податкової накладної/розрахунку коригування до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику для реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних.

571.7 зупинити дію абзацу третього пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу щодо податкових накладних/розрахунків коригування, по яких платником податку отримано квитанцію з повідомленням про відповідність податкової накладної/розрахунку коригування критеріям відповідно до підпункту 571.2 цього пункту і не прийнято рішення про не підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених у такій квитанції;

571.8 податкова накладна, що  містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуг згідно з ДКПП), які не заважають ідентифікувати здійснену  операцію, її  зміст (товар/послугу, що  постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту;

571.9 податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 статті 2001 та  пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу, у день набрання чинності Закону України “Про внесення змін до підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних”, крім:

податкових накладних/розрахунків коригування, по яких станом на 11.09.2017 року не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

податкових накладних/розрахунків коригування по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних і по яких станом на 11.09.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних” та по яких платником податку після 11.09.2017 року подані пояснення і копії документи відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладених у порядку, що діяв до  набрання чинності Законом України “Про внесення змін до підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних”.

571.10 У разі прийняття рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до підпункту 571.6 цього пункту перебіг строків, визначених статтею 1201, пунктом 198.6 статті 198 та пунктом 201.10 статті 201 цього Кодексу, переривається на період такого зупинення. 

571.11 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику на своєму офіційному веб-сайті щотижнево  оприлюднює узагальнену інформацію  наростаючим підсумком у розрізі контролюючих органів  щодо:

загальної кількості податкових накладних/розрахунках коригування,  поданих на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, суми податку на додану вартість по них, та кількості платників, що їх подали; 

кількості податкових накладних/розрахунків коригування, що стали об'єктом автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, суми податку на додану вартість по них,  та платників, що їх подали;

кількості податкових накладних/розрахунків коригування, що відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, суми податку на додану вартість, та платників, що їх подали з них:

 по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

прийнято рішення про підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків,

прийнято рішення про не підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків,

кількості податкових накладних/розрахунків коригування, по яким прийнято рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, суми податку на додану вартість, та платників, що їх подали, з них:

які відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних;

по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

по яких прийнято рішення про скасування попередньо прийнятого рішення.

по яких прийнято рішення про залишення без змін попередньо прийнятого рішення/

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону визначити порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України та затвердити його окремим нормативно-правовим актом та забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити функціонування процедур визначених відповідно до пункту 201.16 статті 201 та пункту 571 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України, проведення аналізу результатів застосування цих процедур та за умови усунення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних  подати на розгляд Верховної Ради України законодавчі пропозиції щодо застосування процедур зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, визначених відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України з фактичним зупиненням реєстрації податкової з накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

 

 

              Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію