Проект Закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування

Проект Закону 26.02.2019

Проект
Вноситься Президентом України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів,
які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню
бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування

_____________________________________________________________________________________

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, вчинену 24 листопада 2016 року у м.Париж та підписану від імені України 23 липня 2018 року у м.Лондон, яка набирає чинності у перший день місяця після закінчення періоду в три календарні місяці, що починаються з дати здачі на зберігання Україною своєї ратифікаційної грамоти, ратифікувати (додається) з такими застереженнями та повідомленнями відповідно до статей 28 та 29 Конвенції:

1) повідомлення до статті 2 Конвенції:

відповідно до абзацу "іі" підпункту "а" пункту 1 cтатті 2 Україна бажає, щоб дія Конвенції поширювалася на такі її угоди про оподаткування:

Назва

Інша договірна юрисдикція

Первинний документ/ документ, що вносить зміни

Дата підписання

Дата набрання чинності

1

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Алжирська Народна Демократична Республіка                 

первинний документ

14.12.2002

01.07.2004

2

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень стосовно податків на доходи  і майно

Республіка Вірменія

первинний документ

14.05.1996

19.11.1996

3

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Республіка Австрія

первинний документ

16.10.1997

20.05.1999

4

Конвенція між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про уникнення подвійного  оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доход і майно

Азербайджан-ська Респуб-ліка

первинний документ

30.07.1999

03.07.2000

5

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно

Республіка Білорусь

первинний документ

24.12.1993

30.01.1995

6

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Королівство Бельгія

первинний документ

20.05.1996

25.02.1999

7

Конвенція між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Бразилія про уникнення подвійного оподаткування  та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Федеративна Республіка Бразилія

первинний документ

16.01.2002

26.04.2006

8

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Республіка Болгарія

первинний документ

20.11.1995

03.10.1997

9

Конвенція між Україною і Канадою про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна

Канада

первинний документ

04.03.1996

22.08.1996

10

Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Китайська Народна Республіка

первинний документ

04.12.1995

18.10.1996

11

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Республіка Хорватія

первинний документ

10.09.1996

01.06.1999

12

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Куба про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та на майно

Республіка Куба

первинний документ

27.03.2003

не ратифі-кована

13

Конвенція між Урядом України  і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Республіка Кіпр

первинний документ

08.11.2012

07.08.2013

Протокол про внесення змін

11.12.2015

не ратифі-кований

14

Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Чеська Республіка

первинний документ

30.06.1997

20.04.1999

Протокол про внесення змін

21.10.2013

09.12.2015

15

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Королівство Данія

первинний документ

05.03.1996

21.08.1996

16

Конвенція між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Арабська Республіка Єгипет

первинний документ

29.03.1997

27.02.2002

17

Конвенція між Урядом України і Урядом Естонської Республіки  про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Естонська Республіка

первинний документ

10.05.1996

24.12.1996

18

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Фінляндія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Фінляндська Республіка

первинний документ

14.10.1994

14.02.1998

19

Конвенція між Урядом України   і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Французька Республіка

первинний документ

30.01.1997

01.11.1998

20

Конвенція між Урядом України і Урядом Грузії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Грузія

первинний документ

14.02.1997

01.04.1999

21

Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина  про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно

Федеративна Республіка Німеччина

первинний документ

03.07.1995

04.10.1996

22

Конвенція між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно

Грецька Республіка

первинний документ

06.11.2000

26.09.2003

23

Конвенція між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Угорщина

первинний документ

19.05.1995

24.06.1996

24

Конвенція між Урядом України і Урядом Ісландської Республіки  про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

Республіка Ісландія

первинний документ

08.11.2006

09.10.2008

25

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал

Республіка Індія

первинний документ

07.04.1999

31.10.2001

26

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Індонезія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Республіка Індонезія

первинний документ

11.04.1996

09.11.1998

27

Угода між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Ісламська Республіка Іран

первинний документ

22.05.1996

21.07.2001

28

Конвенція між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна

Ірландія

первинний документ

19.04.2013

17.08.2015

29

Конвенція між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

Держава Ізраїль

первинний документ

26.11.2003

20.04.2006

30

Конвенція між Урядом України і Урядом Італійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податкових ухилень

Італійська Республіка

первинний документ

26.02.1997

25.02.2003

31

Конвенція між Урядом СРСР та Урядом Японії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи

Японія

первинний документ

18.01.1986

27.11.1986

32

Конвенція між Урядом України і Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

Йорданське Хашимітське Королівство

первинний документ

30.11.2005

23.10.2008

33

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Республіка Казахстан

первинний документ

09.07.1996

14.04.1997

34

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Корея про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал

Республіка Корея

первинний документ

29.09.1999

19.03.2002

35

Угода між Урядом України і Урядом Держави Кувейт про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал

Держава Кувейт

первинний документ

20.01.2003

22.02.2004

36

Угода між Урядом України і Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доходи і капітал

Киргизька Республіка

первинний документ

16.10.1997

01.05.1999

37

Конвенція між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Латвійська Республіка

первинний документ

21.11.1995

21.11.1996

38

Конвенція між Україною і Ліванською Республікою про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал

Ліванська Республіка

первинний документ

22.04.2002

06.09.2003

39

Конвенція між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Держава Лівія

первинний документ

04.11.2008

31.01.2010

40

Конвенція між Урядом України і Урядом Литовської Республіки  про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Литовська Республіка

первинний документ

23.09.1996

25.12.1997

41

Конвенція між Урядом України  і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування  та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал

Велике Герцогство Люксембург

первинний документ

06.09.1997

 

18.04.2017

Протокол про внесення змін

30.09.2016

18.04.2017

42

Конвенція між Урядом України  і Урядом Республіки Македонія  про уникнення подвійного оподаткування  та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал

Республіка Північна  Македонія

первинний документ

02.03.1998

23.11.1998

43

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи

Малайзія

первинний документ

31.07.1987

01.07.1988

44

Угода між Урядом України та Урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Малайзія

первинний документ

04.08.2016

не ратифі-кована

45

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Республіка Мальта

первинний документ

04.09.2013

28.08.2017

46

Конвенція між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно

Мексиканські Сполучені Штати

первинний документ

23.01.2012

06.12.2012

47

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Республіка Молдова

первинний документ

29.08.1995

27.05.1996

48

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Монголії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків  на доходи і капітал

Монголія

первинний документ

01.07.2002

03.11.2006

49

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал

Чорногорія

первинний документ

22.03.2001

29.11.2001

50

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Королівство Марокко

первинний документ

13.07.2007

30.03.2009

51

Конвенція між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно

Королівство Нідерланди

первинний документ

24.10.1995

02.11.1996

Протокол про внесення змін

12.03.2018

не ратифі-кований

52

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Норвегія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход  і на майно

Королівство Норвегія

первинний документ

07.03.1996

18.09.1996

53

Конвенція між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Ісламська Республіка Пакистан

первинний документ

23.12.2008

30.06.2011

54

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень

Республіка Польща

первинний документ

12.01.1993

11.03.1994

55

Конвенція між Україною і Португальською Республікою про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на капітал

Португальська Республіка

первинний документ

09.02.2000

11.03.2002

56

Конвенція між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу

Румунія

первинний документ

29.03.1996

17.11.1997

57

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків

Російська Федерація

первинний документ

08.02.1995

03.08.1999

58

Конвенція між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

Королівство Саудівська Аравія

первинний документ

02.09.2011

01.12.2012

59

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал

Республіка Сербія

первинний документ

22.03.2001

29.11.2001

60

Угода між Урядом України  і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Республіка Сінгапур

первинний документ

26.01.2007

18.12.2009

61

Конвенція між Урядом України і між Урядом Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Словацька Республіка

первинний документ

23.01.1996

22.11.1996

62

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал

Республіка Словенія

первинний документ

23.04.2003

25.04.2007

63

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Південно-Африканської Республіки  про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Південно- Африканська Республіка

первинний документ

28.08.2003

23.12.2004

64

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна

Королівство Іспанія

первинний документ

01.03.1985

07.08.1986

65

Конвенція між Урядом України і Урядом Швеції про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень

Королівство Швеція

первинний документ

15.08.1995

04.06.1996

66

Конвенція між Урядом України  і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал

Швейцарська Конфедерація

первинний документ

30.10.2000

26.02.2002

Протокол про внесення змін

24.01.2019

не ратифі-кований

67

Угода між Урядом України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Сирійська Арабська Республіка

первинний документ

05.06.2003

04.05.2004

68

Угода між Україною і Республікою Таджикистан про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилення від сплати податків на доходи і капітал

Республіка Таджикистан

первинний документ

07.09.2002

01.06.2003

69

Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Таїланд  про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

Королівство Таїланд

первинний документ

10.03.2004

24.11.2004

70

Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно

Турецька Республіка

первинний документ

27.11.1996

29.04.1998

Протокол про внесення змін

09.10.2017

не ратифі-кований

71

Конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на майно

Туркменистан

первинний документ

29.01.1998

21.10.1999

72

Угода між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал

Об'єднані Арабські Емірати

первинний документ

22.01.2003

09.03.2004

73

Конвенція між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна

Сполучене Королівство Великої Британії                 і Північної Ірландії

первинний документ

10.02.1993

11.08.1993

Протокол про внесення змін

09.10.2017

не ратифі-кований

74

Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал

Сполучені Штати Америки

первинний документ

04.03.1994

05.06.2000

75

Угода між Україною і Республікою Узбекистан про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна

Республіка Узбекистан

первинний документ

10.11.1994

25.07.1995

76

Угода між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал

Соціалістична Республіка В'єтнам

первинний документ

08.04.1996

19.11.1996

2) застереження до статті 3 Конвенції:

відповідно до підпункту "а" пункту 5 статті 3 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 3 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції;

3) застереження до статті 4 Конвенції:

відповідно до підпункту "а" пункту 3 статті 4 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 4 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції;

4) застереження до статті 5 Конвенції:

відповідно до пункту 8 статті 5 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 5 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції;

5) повідомлення до статті 6 Конвенції:

а) відповідно до пункту 5 статті 6 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік та текст преамбул яких наведено нижче, не перебувають у межах сфери дії застереження відповідно до пункту 4 статті 6 і містять текст преамбули, зазначений у пункті 2 статті 6.

Інша договірна юрисдикція

Текст преамбули

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна  та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

2

Республіка Вірменія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

3

Республіка Австрія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

4

Азербайджанська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доход і майно                                         і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

5

Республіка Білорусь

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно                         і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

6

Королівство Бельгія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

7

Федеративна Республіка Бразилія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи,

8

Республіка Болгарія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

9

Канада

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна,

10

Китайська Народна Республіка

бажаючи стимулювати розвиток економічного, наукового, технічного та культурного співробітництва між обома державами і укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно,

11

Республіка Хорватія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно,

12

Республіка Куба

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень і податкових зловживань стосовно податків на доходи та на майно, підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

13

Республіка Кіпр

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

14

Чеська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

15

Королівство Данія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи  і майно та підтверджуючи своє прагнення до розвитку і поглиблення взаємних економічних стосунків,

16

Арабська Республіка Єгипет

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

17

Естонська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно і підтверджуючи своє ставлення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

18

Фінляндська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно,

19

Французька Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

20

Грузія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження  податкових ухилень стосовно податків на доход і майно і підтверджуючи своє прагнення  до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

21

Федеративна Республіка Німеччина

бажаючи активізувати свої взаємні економічні стосунки шляхом скасування податкових перешкод,

22

Грецька Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

23

Угорщина

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних стосунків,

24

Республіка Ісландія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання   податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал,

25

Республіка Індія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

26

Республіка Індонезія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і підтверджуючи своє прагнення до розвитку і поглиблення взаємних економічних стосунків,

27

Ісламська Республіка Іран

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно                                     і підтверджуючи своє прагнення до розвитку і поглиблення взаємних економічних стосунків,

28

Ірландія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна,

29

Держава Ізраїль

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал,

30

Італійська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу та попередження податкових ухилень

31

Японія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи,

32

Йорданське Хашимітське Королівство

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал, і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

33

Республіка Казахстан

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та підтверджуючи своє прагнення до розвитку і поглиблення взаємних економічних стосунків,

34

Республіка Корея

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

35

Держава Кувейт

бажаючи сприяти розвитку взаємних економічних стосунків через укладання між ними Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал,

36

Киргизька Республіка

керуючись прагненням до розвитку і зміцнення економічного, науково-технічного і культурного співробітництва між обома Державами і з метою уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, вирішили укласти цю Угоду

37

Латвійська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

38

Ліванська Республіка

підтверджуючи своє прагнення розвивати та зміцнювати взаємні економічні стосунки і укладаючи Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал,

39

Держава Лівія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи,

40

Литовська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

41

Велике Герцогство Люксембург

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал, і, підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

42

Республіка Північна Македонія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

43

Малайзія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та з метою сприяння економічному співробітництву між двома країнами,

44

Малайзія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи,

45

Республіка Мальта

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних відносин,

46

Мексиканські Сполучені Штати

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно,

47

Республіка Молдова

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

48

Монголія

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал,

49

Чорногорія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал та підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

50

Королівство Марокко

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи,

51

Королівство Нідерланди

бажаючи, щоб Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень  стосовно податків на доходи і майно було укладено обома Державами,

52

Королівство Норвегія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

53

Ісламська Республіка Пакистан

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання   податковим ухиленням стосовно податків на доходи, і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та  поглиблення взаємних економічних відносин,

54

Республіка Польща

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

55

Португальська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

56

Румунія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно доходу і капіталу,

57

Російська Федерація

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних стосунків,

58

Королівство Саудівська Аравія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал,

59

Республіка Сербія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал та підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

60

Республіка Сінгапур

бажаючи укласти  Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи,

61

Словацька Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

62

Республіка Словенія

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і  капітал;

63

Південно-Африканська Республіка

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи, і бажаючи розвитку взаємних економічних стосунків,

64

Королівство Іспанія

підтверджуючи своє прагнення, відповідно до Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі, підписаного в Хельсінкі 1 серпня 1975 р., поглиблювати і розвивати економічне, культурне, торгове, промислове і науково-технічне співробітництво, і з метою уникнення подвійного оподаткування,

65

Королівство Швеція

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування доходів та попередження податкових ухилень,

66

Швейцарська Конфедерація

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

67

Сирійська Арабська Республіка

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи,

68

Республіка Таджикистан

керуючись прагненням розвивати і зміцнювати економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між обома Державами і з метою уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилення від сплати податків на доходи і капітал, вирішили укласти цю Угоду

69

Королівство Таїланд

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи,

70

Турецька Республіка

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно і з метою розвитку економічних стосунків між двома країнами,

71

Туркменистан

бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на майно і з метою розвивати економічне співробітництво між двома країнами,

72

Об'єднані Арабські Емірати

бажаючи розвити та поглибити економічні відносини шляхом укладення Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал,

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

прагнучи укласти Конвенцію про усунення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна,

74

Сполучені Штати Америки

підтверджуючи їх бажання розвивати та зміцнювати економічне, наукове, технічне та культурне співробітництво між обома Державами, та бажаючи укласти Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал,

75

Республіка Узбекистан

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків, 

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

бажаючи укласти Угоду про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал                                       і підтверджуючи своє прагнення до розвитку та поглиблення взаємних економічних стосунків,

б) відповідно до пункту 6 статті 6 Україна бажає застосовувати пункт 3 статті 6 та вважає, що не містять тексту, в якому йдеться про бажання розвивати економічні відносини або посилювати співробітництво з питань оподаткування, преамбули таких угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції:

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

7

Федеративна Республіка Бразилія

9

Канада

11

Республіка Хорватія

18

Фінляндська Республіка

24

Республіка Ісландія

28

Ірландія

29

Держава Ізраїль

30

Італійська Республіка

31

Японія

39

Держава Лівія

44

Малайзія

46

Мексиканські Сполучені Штати

48

Монголія

50

Королівство Марокко

51

Королівство Нідерланди

56

Румунія

58

Королівство Саудівська Аравія

60

Республіка Сінгапур

62

Республіка Словенія

65

Королівство Швеція

67

Сирійська Арабська Республіка

69

Королівство Таїланд

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

6) повідомлення до статті 7 Конвенції:

а) відповідно до підпункту "а" пункту 17 статті 7 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче і яких не стосується застереження, зазначене у підпункті "b" пункту 17 статті 7, містять положення, зазначене у пункті 2 статті 7. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

4

Азербайджанська Республіка

пункт 7 статті 11,  

пункт 6 статті 12,

пункт 4 статті 21

5

Республіка Білорусь

пункт 7 статті 11,

пункт 7 статті 12

6

Королівство Бельгія

пункт 7 статті 12,

абзац другий пункту 1 Протоколу

7

Федеративна Республіка Бразилія

пункт 7 статті 10,

пункт 9 статті 11,

пункт 6 статті 12

8

Республіка Болгарія

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

9

Канада

пункт 8 статті 11,

пункт 8 статті 12

12

Республіка Куба

пункт 7 статті 11

14

Чеська Республіка

підпункти "а" та "с"                 пункту 15 Протоколу

15

Королівство Данія

пункт 8 статті 11,

пункт 6 статті 12

17

Естонська Республіка

стаття 24

18

Фінляндська Республіка

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12  

20

Грузія

пункт 7 статті 11,              пункт 6 статті 12

 

22

Грецька Республіка

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

23

Угорщина

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12  

24

Республіка Ісландія

пункт 7 статті 11,

пункт 7 статті 12

25

Республіка Індія

пункт 7 статті 11,

пункт 8 статті 12

32

Йорданське Хашимітське Королівство

пункт 8 статті 11

33

Республіка Казахстан

пункт 7 cтатті 11,

пункт 6 статті 12

34

Республіка Корея

пункт 9 статті 11,

пункт 6 статті 12

37

Латвійська Республіка

стаття 25

38

Ліванська Республіка

пункт 7 статті 12

39

Держава Лівія

пункт 7 статті 12,

пункт 7 статті 13

40

Литовська Республіка

стаття 25

42

Республіка Північна Македонія

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

44

Малайзія

пункт 9 статті 11,

пункт 7 статті 12

45

Республіка Мальта

пункт 1 статті 21

46

Мексиканські Сполучені Штати

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

47

Республіка Молдова

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

50

Королівство Марокко

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

51

Королівство Нідерланди

пункт 9 статті 11,

пункт 9 статті 12

52

Королівство Норвегія

пункт 8 статті 11,

пункт 6 статті 12

53

Ісламська Республіка Пакистан

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

54

Республіка Польща

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

56

Румунія

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

58

Королівство Саудівська Аравія

стаття 29

60

Республіка Сінгапур

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

65

Королівство Швеція

пункт 7 статті 12

69

Королівство Таїланд

пункт 9 статті 11,

пункт 7 статті 12

71

Туркменистан

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

72

Об'єднані Арабські Емірати

пункт 7 статті 11

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

пункт 7 статті 11,

пункт 5 статті 12

75

Республіка Узбекистан

пункт 7 статті 11,

пункт 6 статті 12

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

пункт 8 статті 11,

пункт 7 статті 12

б) відповідно до підпункту "b" пункту 17 статті 7 Україна бажає застосовувати пункт 4 статті 7;

7) застереження до статті 8 Конвенції:

відповідно до підпункту "а" пункту 3 статті 8 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 8 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції;

8) повідомлення до статті 9 Конвенції:

а) відповідно до пункту 8 статті 9 Україна бажає застосовувати пункт 4 статті 9;

б) відповідно до пункту 7 статті 9 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, містять положення, зазначене в пункті 1 статті 9. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди наведено у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

пункт 2 статті 13  

2

Республіка Вірменія

пункт 2 статті 13

3

Республіка Австрія

пункт 2 статті 13

4

Азербайджанська Республіка

пункт 2 статті 13

5

Республіка Білорусь

пункт 2 статті 13

6

Королівство Бельгія

пункт 2 статті 13

8

Республіка Болгарія

пункт 2 статті 13  

9

Канада

пункт 4 статті 13

10

Китайська Народна Республіка

пункт 4 статті 13

11

Республіка Хорватія

пункт 4 статті 13

12

Республіка Куба

пункт 2 статті 13

14

Чеська Республіка

пункт 2 статті 13

15

Королівство Данія

пункт 2 статті 13

16

Арабська Республіка Єгипет

пункт 2 статті 13

17

Естонська Республіка

пункт 2 статті 13

18

Фінляндська Республіка

пункт 2 статті 13  

19

Французька Республіка

пункт 2 статті 13

20

Грузія

пункт 2 статті 13

21

Федеративна Республіка Німеччина

пункт 2 статті 13

22

Грецька Республіка

пункт 2 статті 13

23

Угорщина

пункт 1 статті 13

24

Республіка Ісландія

пункт 2 статті 13

25

Республіка Індія

пункт 4 статті 13  

26

Республіка Індонезія

пункт 3 статті 13  

28

Ірландія

пункт 2 статті 13

29

Держава Ізраїль

пункт 2 статті 13  

30

Італійська Республіка

пункт 2 статті 13

32

Йорданське Хашимітське Королівство

пункт 2 статті 13

33

Республіка Казахстан

пункт 2 статті 13

34

Республіка Корея

пункт 2 статті 13

36

Киргизька Республіка

пункт 4 статті 13  

37

Латвійська Республіка

пункт 2 статті 13

38

Ліванська Республіка

пункт 2 статті 13

39

Держава Лівія

пункт 4 статті 14  

40

Литовська Республіка

пункт 2 статті 13

41

Велике Герцогство Люксембург

пункт 2 статті 13

42

Республіка Північна Македонія

пункт 2 статті 13

45

Республіка Мальта

пункт 4 статті 13

46

Мексиканські Сполучені Штати

пункт 2 статті 13

47

Республіка Молдова

пункт 2 статті 13

48

Монголія

пункт 4 статті 13

49

Чорногорія

пункт 2 статті 13

50

Королівство Марокко

пункт 4 статті 13

51

Королівство Нідерланди

пункт 2 статті 13

52

Королівство Норвегія

пункт 2 статті 13

53

Ісламська Республіка Пакистан

пункт 2 статті 13

54

Республіка Польща

пункт 2 статті 13

55

Португальська Республіка

пункт 2 статті 13

56

Румунія

пункт 2 статті 13

57

Російська Федерація

пункт 1 статті 13

59

Республіка Сербія

пункт 2 статті 13  

60

Республіка Сінгапур

пункт 2 статті 13

62

Республіка Словенія

пункт 2 статті 13

63

Південно-Африканська Республіка

пункт 2 статті 13

64

Королівство Іспанія

пункт 4 статті 11

65

Королівство Швеція

пункт 1 статті 13

66

Швейцарська Конфедерація

пункт 2 статті 13

68

Республіка Таджикистан

пункт 4 статті 13

69

Королівство Таїланд

пункт 2 статті 13

71

Туркменистан

пункт 4 статті 13

72

Об'єднані Арабські Емірати

пункт 2 статті 13

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

пункт 2 статті 13

74

Сполучені Штати Америки

пункт 2 статті 13

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

пункт 2 статті 13

9) повідомлення до статті 10 Конвенції:

відповідно до пункту 6 статті 10 Україна вважає, що жодна з її угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, не містить положення, зазначеного в пункті 4 статті 10;

10) застереження до статті 11 Конвенції:

відповідно до підпункту "а" пункту 3 статті 11 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 11 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції;

11) повідомлення до статті 12 Конвенції:

а) відповідно до пункту 5 статті 12 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, містять положення, зазначене у підпункті "а" пункту 3 статті 12. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

пункт 5 статті 5

2

Республіка Вірменія

пункт 5 статті 5  

3

Республіка Австрія

пункт 5 статті 5  

4

Азербайджанська Республіка

пункт 5 статті 5

5

Республіка Білорусь

пункт 5 статті 5

6

Королівство Бельгія

пункт 5 статті 5

7

Федеративна Республіка Бразилія

пункт 5 статті 5

8

Республіка Болгарія

пункт 5 статті 5

9

Канада

пункт 5 статті 5

10

Китайська Народна Республіка

пункт 5 статті 5

11

Республіка Хорватія

пункт 5 статті 5

12

Республіка Куба

пункт 5 статті 5

13

Республіка Кіпр

пункт 5 статті 5

14

Чеська Республіка

пункт 5 статті 5

15

Королівство Данія

пункт 5 статті 5

16

Арабська Республіка Єгипет

пункт 5 статті 5

17

Естонська Республіка

пункт 5 статті 5

18

Фінляндська Республіка

підпункт "а" пункту 5   статті 5 

19

Французька Республіка

пункт 5 статті 5

20

Грузія

пункт 5 статті 5

21

Федеративна Республіка Німеччина

пункт 5 статті 5

22

Грецька Республіка

пункт 5 статті 5

23

Угорщина

пункт 5 статті 5

24

Республіка Ісландія

пункт 5 статті 5

25

Республіка Індія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

26

Республіка Індонезія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

27

Ісламська Республіка Іран

пункт 5 статті 5

28

Ірландія

підпункт "а" пункту 6   статті 5 

29

Держава Ізраїль

пункт 5 статті 5

30

Італійська Республіка

пункт 4 статті 5

31

Японія

пункт 4 статті 4

32

Йорданське Хашимітське Королівство

підпункт "а" пункту 5   статті 5

33

Республіка Казахстан

пункт 5 статті 5

34

Республіка Корея

пункт 5 статті 5

35

Держава Кувейт

підпункт "а" пункту 6   статті 5 

36

Киргизька Республіка

пункт 5 статті 5

37

Латвійська Республіка

пункт 5 статті 5

38

Ліванська Республіка

пункт 5 статті 5

39

Держава Лівія

пункт 5 статті 6

40

Литовська Республіка

пункт 5 статті 5

41

Велике Герцогство Люксембург

пункт 5 статті 5

42

Республіка Північна Македонія

пункт 5 статті 5

 

43

Малайзія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

44

Малайзія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

45

Республіка Мальта

пункт 5 статті 5

46

Мексиканські Сполучені Штати

пункт 5 статті 5

47

Республіка Молдова

пункт 5 статті 5

48

Монголія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

49

Чорногорія

пункт 5 статті 5

50

Королівство Марокко

підпункт "а" пункту 5   статті 5

51

Королівство Нідерланди

пункт 5 статті 5

52

Королівство Норвегія

пункт 5 статті 5

53

Ісламська Республіка Пакистан

пункт 5 статті 5

54

Республіка Польща

пункт 5 статті 5

55

Португальська Республіка

пункт 5 статті 5

56

Румунія

підпункт "а" пункту 5   статті 5

57

Російська Федерація

пункт 5 статті 5

58

Королівство Саудівська Аравія

підпункт "а" пункту 5   статті 5 

59

Республіка Сербія

пункт 5 статті 5

60

Республіка Сінгапур

пункт 5 статті 5

61

Словацька Республіка

пункт 5 статті 5

62

Республіка Словенія

пункт 5 статті 5

63

Південно-Африканська Республіка

пункт 5 статті 5

64

Королівство Іспанія

пункт 5 статті 4

65

Королівство Швеція

пункт 5 статті 5

66

Швейцарська Конфедерація

пункт 5 статті 5

67

Сирійська Арабська Республіка

пункт 5 статті 5

68

Республіка Таджикистан

пункт 5 статті 5

 

69

Королівство Таїланд

підпункт "а" пункту 5   статті 5  

70

Турецька Республіка

пункт 5 статті 5

71

Туркменистан

підпункт "а" пункту 5   статті 5

72

Об'єднані Арабські Емірати

підпункт "а" пункту 5   статті 5

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

пункт 5 статті 5

74

Сполучені Штати Америки

підпункт "а" пункту 5   статті 5 

75

Республіка Узбекистан

пункт 5 статті 4

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

підпункт "а" пункту 5   статті 5 

б) відповідно до пункту 6 статті 12 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, містять положення, зазначене в підпункті "b" пункту 3 статті 12. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

пункт 6 статті 5

2

Республіка Вірменія

пункт 6 статті 5

3

Республіка Австрія

пункт 6 статті 5

4

Азербайджанська Республіка

пункт 6 статті 5

5

Республіка Білорусь

пункт 6 статті 5

6

Королівство Бельгія

пункт 6 статті 5

7

Федеративна Республіка Бразилія

пункт 6 статті 5

8

Республіка Болгарія

пункт 6 статті 5

9

Канада

пункт 6 статті 5

10

Китайська Народна Республіка

пункт 6 статті 5

11

Хорватія

пункт 6 статті 5

12

Республіка Куба

пункт 6 статті 5

13

Республіка Кіпр

пункт 6 статті 5

14

Чеська Республіка

пункт 6 статті 5

15

Королівство Данія

пункт 6 статті 5

16

Арабська Республіка Єгипет

пункт 7 статті 5

17

Естонська Республіка

пункт 6 статті 5

18

Фінляндська Республіка

пункт 6 статті 5

19

Французька Республіка

пункт 6 статті 5

20

Грузія

пункт 6 статті 5

21

Федеративна Республіка Німеччина

пункт 6 статті 5

22

Грецька Республіка

пункт 6 статті 5

23

Угорщина

пункт 6 статті 5

24

Республіка Ісландія

пункт 6 статті 5

25

Республіка Індія

пункт 6 статті 5

26

Республіка Індонезія

пункт 6 статті 5

27

Ісламська Республіка Іран

пункт 6 статті 5

28

Ірландія

пункт 7 статті 5

29

Держава Ізраїль

пункт 6 статті 5

30

Італійська Республіка

пункт 5 статті 5

31

Японія

пункт 5 статті 4

32

Йорданське Хашимітське Королівство

пункт 7 статті 5

33

Республіка Казахстан

пункт 6 статті 5

34

Республіка Корея

пункт 6 статті 5

35

Держава Кувейт

пункт 7 статті 5

36

Киргизька Республіка

пункт 6 статті 5

37

Латвійська Республіка

пункт 6 статті 5

38

Ліванська Республіка

пункт 7 статті 5

39

Держава Лівія

пункт 6 статті 6

40

Литовська Республіка

пункт 6 статті 5

41

Велике Герцогство Люксембург

пункт 6 статті 5

42

Республіка Північна Македонія

пункт 6 статті 5

43

Малайзія

пункт 6 статті 5

44

Малайзія

пункт 6 статті 5

45

Республіка Мальта

пункт 6 статті 5

46

Мексиканські Сполучені Штати

пункт 7 статті 5

47

Республіка Молдова

пункт 6 статті 5

48

Монголія

пункт 6 статті 5

49

Чорногорія

пункт 6 статті 5

50

Королівство Марокко

пункт 7 статті 5

51

Королівство Нідерланди

пункт 6 статті 5

52

Королівство Норвегія

пункт 6 статті 5

53

Ісламська Республіка Пакистан

пункт 6 статті 5

54

Республіка Польща

пункт 6 статті 5

55

Португальська Республіка

пункт 6 статті 5

56

Румунія

пункт 6 статті 5

57

Російська Федерація

пункт 6 статті 5

58

Королівство Саудівська Аравія

пункт 6 статті 5

59

Республіка Сербія

пункт 6 статті 5

60

Республіка Сінгапур

пункт 6 статті 5

61

Словацька Республіка

пункт 6 статті 5

62

Республіка Словенія

пункт 6 статті 5

63

Південно-Африканська Республіка

пункт 6 статті 5

64

Королівство Іспанія

пункт 4 статті 4

65

Королівство Швеція

пункт 6 статті 5

66

Швейцарська Конфедерація

пункт 6 статті 5

67

Сирійська Арабська Республіка

пункт 6 статті 5

68

Республіка Таджикистан

пункт 6 статті 5

69

Королівство Таїланд

пункт 7 статті 5

70

Турецька Республіка

пункт 6 статті 5

71

Туркменистан

пункт 7 статті 5

72

Об'єднані Арабські Емірати

пункт 6 статті 5

73

Сполучене Королівство Великої Британії            і Північної Ірландії

пункт 6 статті 5

74

Сполучені Штати Америки

пункт 6 статті 5

75

Республіка Узбекистан

пункт 6 статті 4

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

пункт 6 статті 5

12) повідомлення до статті 13 Конвенції:

а) відповідно до пункту 7 статті 13 Україна бажає застосовувати пункт 2 статті 13 (варіант "A") згідно з пунктом 1 статті 13;

б) відповідно до пункту 7 статті 13 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, містять положення, зазначене у підпункті "а" пункту 5 статті 13. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

пункт 4 статті 5

2

Республіка Вірменія

пункт 4 статті 5

3

Республіка Австрія

пункт 4 статті 5

4

Азербайджанська Республіка

пункт 4 статті 5

5

Республіка Білорусь

пункт 4 статті 5

6

Королівство Бельгія

пункт 4 статті 5

7

Федеративна Республіка Бразилія

пункт 4 статті 5

8

Республіка Болгарія

пункт 4 статті 5

9

Канада

пункт 4 статті 5

10

Китайська Народна Республіка

пункт 4 статті 5

11

Республіка Хорватія

пункт 4 статті 5

12

Республіка Куба

пункт 4 статті 5

13

Республіка Кіпр

пункт 4 статті 5

14

Чеська Республіка

пункт 4 статті 5

15

Королівство Данія

пункт 4 статті 5

16

Арабська Республіка Єгипет

пункт 4 статті 5

17

Естонська Республіка

пункт 4 статті 5

18

Фінляндська Республіка

пункт 4 статті 5

19

Французька Республіка

пункт 4 статті 5

20

Грузія

пункт 4 статті 5

21

Федеративна Республіка Німеччина

пункт 4 статті 5

22

Грецька Республіка

пункт 4 статті 5

23

Угорщина

пункт 4 статті 5

24

Республіка Ісландія

пункт 4 статті 5

25

Республіка Індія

пункт 4 статті 5

26

Республіка Індонезія

пункт 4 статті 5

27

Ісламська Республіка Іран

пункт 4 статті 5

28

Ірландія

пункт 5 статті 5

29

Держава Ізраїль

пункт 4 статті 5

30

Італійська Республіка

пункт 3 статті 5,    пункт 1  Додаткового протоколу

31

Японія

пункт 3 статті 4

32

Йорданське Хашимітське Королівство

пункт 4 статті 5

33

Республіка Казахстан

пункт 4 статті 5

34

Республіка Корея

пункт 4 статті 5

35

Держава Кувейт

пункт 5 статті 5

36

Киргизька Республіка

пункт 4 статті 5

37

Латвійська Республіка

пункт 4 статті 5

38

Ліванська Республіка

пункт 4 статті 5

39

Держава Лівія

пункт 4 статті 6

40

Литовська Республіка

пункт 4 статті 5

41

Велике Герцогство Люксембург

пункт 4 статті 5

42

Республіка Північна Македонія

пункт 4 статті 5

43

Малайзія

пункт 3 статті 5

44

Малайзія

пункт 4 статті 5

45

Республіка Мальта

пункт 4 статті 5

46

Мексиканські Сполучені Штати

пункт 4 статті 5

47

Республіка Молдова

пункт 4 статті 5

48

Монголія

пункт 4 статті 5

49

Чорногорія

пункт 4 статті 5

50

Королівство Марокко

пункт 4 статті 5

51

Королівство Нідерланди

пункт 4 статті 5

52

Королівство Норвегія

пункт 4 статті 5

53

Ісламська Республіка Пакистан

пункт 4 статті 5

54

Республіка Польща

пункт 4 статті 5

55

Португальська Республіка

пункт 4 статті 5

56

Румунія

пункт 4 статті 5

57

Російська Федерація

пункт 4 статті 5

58

Королівство Саудівська Аравія

пункт 4 статті 5

59

Республіка Сербія

пункт 4 статті 5

60

Республіка Сінгапур

пункт 4 статті 5

61

Словацька Республіка

пункт 4 статті 5

62

Республіка Словенія

пункт 4 статті 5

63

Південно-Африканська Республіка

пункт 4 статті 5

64

Королівство Іспанія

пункт 3 статті 4

65

Королівство Швеція

пункт 4 статті 5

66

Швейцарська Конфедерація

пункт 4 статті 5

67

Сирійська Арабська Республіка

пункт 4 статті 5

68

Республіка Таджикистан

пункт 4 статті 5

69

Королівство Таїланд

пункт 4 статті 5

70

Турецька Республіка

пункт 4 статті 5

71

Туркменистан

пункт 4 статті 5

72

Об'єднані Арабські Емірати

пункт 4 статті 5

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

пункт 4 статті 5

74

Сполучені Штати Америки

пункт 4 статті 5

75

Республіка Узбекистан

пункт 4 статті 4

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

пункт 4 статті 5

13) повідомлення до статті 14 Конвенції:

відповідно до пункту 4 статті 14 Україна вважає, що жодна з угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, не містить положення, зазначеного у пункті 2 статті 14, стосовно якого не зроблено застереження  відповідно до підпункту "b" пункту 3 статті 14;

14) повідомлення до статті 16 Конвенції:

а) відповідно до підпункту "а" пункту 6 статті 16 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, містять положення, зазначене в абзаці "і" підпункту "а" пункту 4 статті 16. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

1

Алжирська Народна Демократична Республіка

пункт 1 статті 25

2

Республіка Вірменія

перше речення пункту 1 статті 25

3

Республіка Австрія

перше речення пункту 1 статті 25

4

Азербайджанська Республіка

пункт 1 статті 25

5

Республіка Білорусь

перше речення пункту 1 статті 24

6

Королівство Бельгія

перше речення пункту 1 статті 25

7

Федеративна Республіка Бразилія

перше речення пункту 1 статті 25

8

Республіка Болгарія

перше речення пункту 1 статті 26

9

Канада

перше речення пункту 1 статті 25

10

Китайська Народна Республіка

перше речення пункту 1 статті 26

11

Республіка Хорватія

перше речення пункту 1 статті 25

12

Республіка Куба

абзац перший пункту 1 статті 26

13

Республіка Кіпр

перше речення пункту 1 статті 23

14

Чеська Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

15

Королівство Данія

перше речення пункту 1 статті 26

16

Арабська Республіка Єгипет

перше речення пункту 1 статті 26

17

Естонська Республіка

перше речення пункту 1 статті 26

18

Фінляндська Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

19

Французька Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

20

Грузія

перше речення пункту 1 статті 26

21

Федеративна Республіка Німеччина

перше речення пункту 1 статті 25

22

Грецька Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

23

Угорщина

перше речення пункту 1 статті 25

24

Республіка Ісландія

перше речення пункту 1 статті 25

25

Республіка Індія

перше речення пункту 1 статті 26

26

Республіка Індонезія

перше речення пункту 1 статті 25

27

Ісламська Республіка Іран

перше речення пункту 1 статті 25

28

Ірландія

перше речення пункту 1 статті 24

29

Держава Ізраїль

перше речення пункту 1 статті 25

30

Італійська Республіка

перше речення пункту 1 статті 26

31

Японія

перше речення пункту 1 статті 22

32

Йорданське Хашимітське Королівство

перше речення пункту 1 статті 26

33

Республіка Казахстан

перше речення пункту 1 статті 24

34

Республіка Корея

перше речення пункту 1 статті 25

35

Держава Кувейт

перше речення пункту 1 статті 26

36

Киргизька Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

37

Латвійська Республіка

перше речення пункту 1 статті 27

38

Ліванська Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

39

Держава Лівія

перше речення пункту 1 статті 25

40

Литовська Республіка

перше речення пункту 1 статті 27

41

Велике Герцогство Люксембург

перше речення пункту 1 статті 25

42

Республіка Північна Македонія

перше речення пункту 1 статті 26

43

Малайзія

перше речення пункту 1 статті 23

44

Малайзія

перше речення пункту 1 статті 25

45

Республіка Мальта

перше речення пункту 1 статті 24

46

Мексиканські Сполучені Штати

перше речення пункту 1 статті 26

47

Республіка Молдова

перше речення пункту 1 статті 25

48

Монголія

перше речення пункту 1 статті 26

49

Чорногорія

перше речення пункту 1 статті 26

50

Королівство Марокко

перше речення пункту 1 статті 25

51

Королівство Нідерланди

перше речення пункту 1 статті 27

52

Королівство Норвегія

перше речення пункту 1 статті 26

53

Ісламська Республіка Пакистан

перше речення пункту 1 статті 24

54

Республіка Польща

перше речення пункту 1 статті 26

55

Португальська Республіка

перше речення пункту 1 статті 26

56

Румунія

перше речення пункту 1 статті 26

57

Російська Федерація

перше речення пункту 1 статті 24

58

Королівство Саудівська Аравія

перше речення пункту 1 статті 25

59

Республіка Сербія

перше речення пункту 1 статті 26

60

Республіка Сінгапур

перше речення пункту 1 статті 24

61

Словацька Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

62

Республіка Словенія

перше речення пункту 1 статті 26

63

Південно-Африканська Республіка

перше речення пункту 1 статті 23

64

Королівство Іспанія

перше речення пункту 1 статті 20

65

Королівство Швеція

перше речення пункту 1 статті 24

66

Швейцарська Конфедерація

перше речення пункту 1 статті 25

67

Сирійська Арабська Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

68

Республіка Таджикистан

перше речення пункту 1 статті 25

69

Королівство Таїланд

перше речення пункту 1 статті 25

70

Турецька Республіка

перше речення пункту 1 статті 25

71

Туркменистан

перше речення пункту 1 статті 25

72

Об'єднані Арабські Емірати

перше речення пункту 1 статті 27

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

пункт 1 статті 26

74

Сполучені Штати Америки

пункт 1 статті 26

75

Республіка Узбекистан

перше речення пункту 1 статті 25

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

перше речення пункту 1 статті 25

б) відповідно до абзацу "і" підпункту "b" пункту 6 статті 16 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, зазначені у нижченаведеному переліку, містять положення, яке передбачає, що заява, зазначена у першому реченні пункту 1 статті 16, повинна бути подана протягом чітко визначеного строку періоду часу, який є коротшим за три роки від першого повідомлення про дію, результатом якої є невідповідність оподаткування положенням угоди про оподаткування, на яку поширюється дія Конвенції. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

9

Канада

друге речення пункту 1 статті 25 

26

Республіка Індонезія

друге речення пункту 1 статті 25

27

Ісламська Республіка Іран

друге речення пункту 1 статті 25

30

Італійська Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

38

Ліванська Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

в) відповідно до абзацу "іі" підпункту "b" пункту 6 статті 16 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, зазначені у нижченаведеному переліку, містять положення, що передбачає, що заява, зазначена у першому реченні пункту 1 статті 16, повинна бути подана протягом чітко визначеного строку періоду часу, який триває щонайменше протягом трьох років з моменту першого повідомлення про дію, результатом якої є невідповідність оподаткування положенням угоди про оподаткування, на яку поширюється дія Конвенції. Номер пункту та статті кожного такого положення угоди зазначено нижче у переліку.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

Положення

2

Республіка Вірменія

друге речення пункту 1 статті 25

3

Республіка Австрія

друге речення пункту 1 статті 25

5

Республіка Білорусь

друге речення пункту 1 статті 24

6

Королівство Бельгія

друге речення пункту 1 статті 25

8

Республіка Болгарія

друге речення пункту 1 статті 26

10

Китайська Народна Республіка

друге речення пункту 1 статті 26

11

Хорватія

друге речення пункту 1 статті 25

12

Республіка Куба

абзац другий пункту 1 статті 26

13

Республіка Кіпр

друге речення пункту 1 статті 23

14

Чеська Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

15

Королівство Данія

друге речення пункту 1 статті 26

16

Арабська Республіка Єгипет

друге речення пункту 1 статті 26

17

Естонська Республіка

друге речення пункту 1 статті 26

18

Фінляндська Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

19

Французька Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

20

Грузія

друге речення пункту 1 статті 26

21

Федеративна Республіка Німеччина

друге речення пункту 1 статті 25

22

Грецька Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

23

Угорщина

друге речення пункту 1 статті 25

24

Республіка Ісландія

друге речення пункту 1 статті 25

25

Республіка Індія

друге речення пункту 1 статті 26

28

Ірландія

друге речення пункту 1 статті 24

29

Держава Ізраїль

друге речення пункту 1 статті 25

31

Японія

друге речення пункту 1 статті 22

32

Йорданське Хашимітське Королівство

друге речення пункту 1 статті 26

33

Республіка Казахстан

друге речення пункту 1 статті 24

34

Республіка Корея

друге речення пункту 1 статті 25

35

Держава Кувейт

друге речення пункту 1 статті 26

36

Киргизька Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

37

Латвійська Республіка

друге речення пункту 1 статті 27

39

Держава Лівія

друге речення пункту 1 статті 25

40

Литовська Республіка

друге речення пункту 1 статті 27

41

Велике Герцогство Люксембург

друге речення пункту 1 статті 25

42

Республіка Північна Македонія

друге речення пункту 1 статті 26

43

Малайзія

друге речення пункту 1 статті 23

44

Малайзія

друге речення пункту 1 статті 25

45

Республіка Мальта

друге речення пункту 1 статті 24

46

Мексиканські Сполучені Штати

друге речення пункту 1 статті 26

47

Республіка Молдова

друге речення пункту 1 статті 25

48

Монголія

друге речення пункту 1 статті 26

49

Чорногорія

друге речення пункту 1 статті 25

50

Королівство Марокко

друге речення пункту 1 статті 25

51

Королівство Нідерланди

друге речення пункту 1 статті 27

52

Королівство Норвегія

друге речення пункту 1 статті 26

53

Ісламська Республіка Пакистан

друге речення пункту 1 статті 24

54

Республіка Польща

третє речення пункту 1 статті 26

55

Португальська Республіка

друге речення пункту 1 статті 26

56

Румунія

друге речення пункту 1 статті 26

57

Російська Федерація

друге речення пункту 1 статті 24

58

Королівство Саудівська Аравія

друге речення пункту 1 статті 25

59

Республіка Сербія

третє речення пункту 1 статті 26

60

Республіка Сінгапур

друге речення пункту 1 статті 24

61

Словацька Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

62

Республіка Словенія

друге речення пункту 1 статті 26

63

Південно-Африканська Республіка

друге речення пункту 1 статті 23

64

Королівство Іспанія

друге речення пункту 1 статті 20

65

Королівство Швеція

друге речення пункту 1 статті 24

66

Швейцарська Конфедерація

друге речення пункту 1 статті 25

67

Сирійська Арабська Республіка

друге речення пункту 1 статті 25

68

Республіка Таджикистан

друге речення пункту 1 статті 25

69

Королівство Таїланд

друге речення пункту 1 статті 25

71

Туркменистан

друге речення пункту 1 статті 25

72

Об'єднані Арабські Емірати

друге речення пункту 1 статті 27

75

Республіка Узбекистан

друге речення пункту 1 статті 25

76

Соціалістична Республіка В'єтнам

друге речення пункту 1 статті 25

г) відповідно до абзацу "іі" підпункту "с" пункту 6 статті 16 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, не містять положення, зазначеного у абзаці "іі" підпункту "b" пункту 4 статті 16.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

4

Азербайджанська Республіка

7

Федеративна Республіка Бразилія

9

Канада

16

Арабська Республіка Єгипет

26

Республіка Індонезія

30

Італійська Республіка

43

Малайзія

46

Мексиканські Сполучені Штати

54

Республіка Польща

56

Румунія

61

Словацька Республіка

64

Королівство Іспанія

66

Швейцарська Конфедерація

69

Королівство Таїланд

70

Турецька Республіка

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

д) відповідно до абзацу "іі" підпункту "d" пункту 6 статті 16 Україна вважає, що угоди про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, перелік яких наведено нижче, не містять положення, зазначеного у абзаці "іі" підпункту "с" пункту 4 статті 16.

Зазначений номер угоди

Інша договірна юрисдикція

6

Королівство Бельгія

7

Федеративна Республіка Бразилія

13

Республіка Кіпр

15

Королівство Данія

16

Арабська Республіка Єгипет

17

Естонська Республіка

20

Грузія

22

Грецька Республіка

26

Республіка Індонезія

28

Ірландія

30

Італійська Республіка

33

Республіка Казахстан

34

Республіка Корея

36

Киргизька Республіка

37

Латвійська Республіка

40

Литовська Республіка

41

Велике Герцогство Люксембург

42

Республіка Північна Македонія

45

Республіка Мальта

47

Республіка Молдова

53

Ісламська Республіка Пакистан

54

Республіка Польща

55

Португальська Республіка

57

Російська Федерація

63

Південно-Африканська Республіка

66

Швейцарська Конфедерація

68

Республіка Таджикистан

73

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

15) застереження до статті 17:

відповідно до підпункту "b" пункту 3 статті 17 Україна залишає за собою право не застосовувати в повному обсязі статтю 17 до своїх угод про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції, на підставі того, що за відсутності положення, про яке йдеться у пункті 2 статті 17, у своїх угодах про оподаткування, на які поширюється дія Конвенції:

і) вона зробить відповідне коригування, про яке йдеться у  пункті 1 статті 17; або

іі) її компетентний орган докладе зусиль для розв'язання справи відповідно до положень угоди про оподаткування, на яку поширюється дія Конвенції, що стосуються процедури взаємного узгодження.

Голова
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Структура документа
Проект Закону 26.02.2019
Подання 26.02.2019
Пояснювальна записка 26.02.2019
Текст міжнародного договору (англ.) 26.02.2019
Текст міжнародного договору (укр.) 26.02.2019
Додаток (Japan) 26.02.2019
Додаток (Kingdom of Sweden) 26.02.2019
Додаток (Republic of Austria) 26.02.2019
Додаток (Republic of Lithuania) 26.02.2019
Додаток (Republic of Poland) 26.02.2019
Додаток (Republic of Serbia) 26.02.2019
Додаток (Republic of Slovenia) 26.02.2019
Додаток (Slovak Republic) 26.02.2019
Додаток (State of Israel) 26.02.2019
Додаток (The United Kingdom of Great Britain …) 26.02.2019
Додаток (Держава Ізраїль) 26.02.2019
Додаток (Королівство Швеція) 26.02.2019
Додаток (Литовська Республіка) 26.02.2019
Додаток (Республіка Австрія) 26.02.2019
Додаток (Республіка Польща) 26.02.2019
Додаток (Республіка Сербія) 26.02.2019
Додаток (Республіка Словенія) 26.02.2019
Додаток (Словацька Республіка) 26.02.2019
Додаток (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) 26.02.2019
Додаток (Японія) 26.02.2019
Довідка про погодження 26.02.2019
Висновок Головного науково-експертного управління 27.02.2019
Замовити персональну презентацію