Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки відповідального батьківства)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки відповідального батьківства)

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки відповідального батьківства)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13  ̶̶ 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 доповнити підпунктом 14.1.273 такого змісту:

„14.1.273. послуга „муніципальна няняˮ  ̶̶  адміністративна послуга щодо підтримки батьків / опікунів для забезпечення догляду за їхньою дитиною до трьох роківˮ.

2. У статті 166:

пункт 166.3 доповнити підпунктом 166.3.9 такого змісту:

„166.3.9. сума коштів, сплачених одним із батьків дитини, платником податку за послугу „муніципальна няняˮ;

підпункт 166.4.2 пункту 166.4 доповнити абзацом такого змісту:

„максимальна сума компенсації (повернення) коштів платнику податку, визначена з урахуванням податкової знижки відповідно до підпункту 166.3.9, за кожен місяць користування послугами муніципальної няні не може перевищувати розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років, чинного на 1 грудня звітного податкового року;ˮ.

3. У статті 295:

пункт 295.5 доповнити абзацами такого змісту:

„Платники єдиного податку першої та другої груп, які користуються послугами муніципальної няні та мають право на відшкодування вартості цих послуг відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати єдиного податку за кожен місяць, в якому вони оплачують послуги муніципальної няні, якщо вартість цих послуг перевищує суму єдиного податку, нарахованого відповідно до вимог цього Кодексу. При цьому період звільнення від сплати єдиного податку визначається на основі даних, наведених у податковій декларації, заповненій відповідно до вимог цього Кодексу.

Платники єдиного податку третьої та четвертої груп (фізичні особи  ̶̶  підприємці), які користуються послугами муніципальної няні та мають право на відшкодування вартості цих послуг відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, при визначенні суми єдиного податку, яка підлягає сплаті, нараховують податкову знижку.

До податкової знижки шляхом зменшення оподатковуваного доходу, визначеного з урахуванням положень цього Кодексу, включаються фактично поведені протягом звітного податкового періоду витрати на оплату послуг муніципальної няні, які підтверджено відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця послуг і їх покупця (отримувача). У цих документах обов’язково зазначається вартість таких послуг і строк їх продажу (виконання, надання).

Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку. Максимальна сума зменшення обсягу єдиного податку за кожен місяць користування послугами муніципальної няні не може перевищувати розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років, чинного на 1 грудня звітного податкового року.ˮ;

абзац перший пункту 295.6 викласти в такій редакції:

„295.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1, абзаців першого та другого пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.ˮ;

підпункт 295.9.1 пункту 295.9 викласти в такій редакції:

„295.9.1. самостійно обчислюють суму податку, загальну суму податкової знижки за кожен місяць користування послугами муніципальної няні та щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;ˮ.

4. У статті 296:

абзац перший пункту 296.2 доповнити реченням такого змісту:

„Крім того, у річній податковій декларації зазначаються суми, фактично сплачені протягом звітного року платником податку на оплату послуг муніципальної няні, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, а також зазначаються періоди користування послугами муніципальної няні та звільнення від сплати єдиного податку.ˮ;

у пункті 296.5:

підпункт 296.5.1 доповнити абзацом такого змісту:

„Крім того, у податковій декларації зазначаються суми, фактично сплачені протягом звітного періоду платником податку на оплату послуг муніципальної няні, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, а також зазначаються періоди користування послугами муніципальної няні та звільнення від сплати єдиного податку.ˮ;

підпункт 296.5.2 доповнити абзацами такого змісту:

„4) суми, фактично сплачені протягом звітного періоду платником податку на оплату послуг муніципальної няні, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами;

5) періоди користування послугами муніципальної няні та звільнення від сплати єдиного податку.ˮ;

підпункт 296.5.3 доповнити абзацами такого змісту:

„3) загальну суму податкової знижки;

4) суму зменшення обсягу єдиного податку внаслідок застосування податкової знижки.ˮ.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2019 року. 

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова  Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
Замовити персональну презентацію