Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України

Проект Закону 27.08.2019

Проект

(прийнято в першому читанні 08.12.2016)

Закон України

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,  2012 р.,  № 44 – 48, ст. 552) такі зміни:

1. Частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:

“4. Інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані органами доходів і зборів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики, є державною власністю і закріплюються за центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики.”.

2. В абзаці другому пункту 41 розділу ХХI “Прикінцеві та перехідні положення” слова і цифри “товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00” замінити словами і цифрами “товарній підкатегорії
5402 11 00 00”, а після цифр “3921 90 60 00” доповнити цифрами “, 5407 10 00 00”.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 березня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України:

до 1 березня 2017 року забезпечити передачу інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і засобів їх забезпечення від центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової та митної політики.

Голова Верховної Ради

України         

Голова Комітету Н.П. Южаніна
В.о. Керівника секретаріату Комітету С. І. Воробей

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію