Проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування митом продукції оборонного призначення

Проект Закону 27.08.2019

Проект

                                                              (прийнято в першому читанні 06.12.2016 р.)

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 282 Митного
 кодексу України щодо звільнення від оподаткування
митом продукції оборонного призначення
__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до пункту 20 частини першої статті 282 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44—48, ст. 552; 2013 р., № 19—20, ст. 187; 2014 р., № 41—42, ст. 2026; 2015 р., № 4, ст. 21) такі зміни:

у абзаці другому після слів “та сигнальних ракет” доповнити словами “а також піротехнічних виробів,”;

після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“4011 (тільки для шин та покришок гумових для військової техніки, що використовується в оборонних цілях);

8517, 8525, 8526, 8527, 8529, 8543 (тільки для засобів радіоелектронної боротьби, радіоподавлення, транкінгового зв’язку, цифрового радіорелейного обладнання, систем фіксованого та рухомого супутникового зв’язку, апаратури для передачі або приймання голосу, зображень та іншої  інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх запчастин, у разі, коли постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення); ”.

У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:  

“Зазначені в цьому пункті товари не звільняються від оподаткування митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Комітету                                                        Н.П. Южаніна

В.о. Керівника секретаріату Комітету                   С. І. Воробей

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію