Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки

Порівняльна таблиця 21.04.2016

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки»

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Стаття 287. Особливості оподаткування митом деяких товарів

Стаття 287. Особливості оподаткування митом деяких товарів

6. При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються:

6. При ввезенні на митну територію України від оподаткування митом звільняються:

устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних парків;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення, керуючими компаніями індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків, для облаштування індустріальних парків та подальшої експлуатації учасниками таких індустріальних парків, які відповідають критеріям встановленим підпунктом 35.1 пункту 35 Підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 3917 (крім товарних підкатегорій 3917 21 90 30, 3917 22 90 30, 3917 23 90 30, 3917 29 00 20, 3917 31 00 10, 3917 33 00 30, 3917 39 00 30, 3917 40 00 30), 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 3926 90 50 00, 4008 21 10 00, 4009, 4010, 4017 00 00, 6806, 6807, 7003, 7019, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7221 00, 7222, 7225, 7226, 7227, 7303 00, 7304, 7305, 7306, 7307, 7309 00, 7310, 7311 00, 7312, 7313 00 00 00, 7314, 7315, 7322 (крім товарної підкатегорії 7322 90 00 10), 7324 (крім товарних підкатегорій 7324 10 00 10, 7324 90 00 10), 7325, 7326 (крім товарної підкатегорії 7326 20 00 10), 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7415, 7419, 7505, 7506, 7507, 7508, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7612, 7614, 7616, 8311, 8413, 8415 10, 8415 81 00 10, 8415 82 00 10, 8481, 8482, 8486, 8487, 8501 (крім товарних підкатегорій 8501 20 00 10, 8501 31 00 10, 8501 32 00 10, 8501 33 00 10, 8501 34 00 20, 8501 40 20 10,  8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10), 8502 (крім товарних підкатегорій 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10), 8503 00, 8505, 8506, 8507 (крім товарних підкатегорій 8507 10 20 10, 8507 10 80 10, 8507 20 20 10, 8507 20 80 10), 8515, 8528, 8532, 8533, 8535, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8546, 8547, 9001 (крім товарної підкатегорії 9001 90 00 10), 9002 (крім товарної підкатегорії 9002 90 00 10), 9406 00, 7017, 7208, 7220, 7301, 7318, 8307 (крім товарних підкатегорій 8307 10 00 10, 8307 90 00 10), 8414 (крім товарних підкатегорій 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91), 8504 (крім товарних підкатегорій 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 32 00 10, 8504 33 00 10, 8504 50 20 10), 8536, 7407;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних парків для здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.

устаткування, обладнання та комплектуючі до них, які не є підакцизними товарами та ввозяться учасниками індустріальних парків, якщо такі учасники індустріальних парків відповідають критеріям встановленим підпунктом 35.1 пункту 35 Підрозділу 10 Розділу ХХ Податкового кодексу України, та будуть використані ними для здійснення господарської діяльності у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідної діяльності, діяльності у сфері інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас 11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та розділ 72 КВЕД 009:2010) у межах індустріальних парків, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8419 (крім товарних підкатегорій 8419 81 20 10, 8419 81 80 10), 8420, 8421 (крім товарних підкатегорій 8421 12 00 00, 8421 19 70 10, 8421 23 00 30), 8423 (крім товарних підкатегорій  8423 10 90 00, 8423 81 50 00, 8423 90 00 00), 8424 20 00, 8424 30, 8424 89 00 00, 8424 90 00 00, 8425, 8426 (крім товарної підпозиції 8426 91), 8427, 8428 (крім товарної підкатегорії 8428 90 71 00), 8431 10 00 00, 8431 20 00 00, 8434 20 00 00, 8434 90 00 00, 8439, 8441, 8443, 8444 00, 8445, 8446, 8447, 8449 00 00 00, 8451, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8471, 8475, 8477, 8479, 8480, 8481, 8514, 8515, 8534 00, 8544, 8545, 8547, 9001 (крім товарної підкатегорії 9001 90 00 10), 9011 10, 9012, 9013 ( крім товарної підкатегорії 9013 10 00 00), 9016 00, 9022 19 00 00, 9022 29 00 00, 9022 30 00 00, 9022 90 00 00, 9024, 9025 (крім товарних підкатегорій 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95), 9026, 9027, 9028, 9029 10 00 (крім товарної підкатегорії 9029 10 00 10), 9029 20 31 90, 9029 20 90 00, 9030, 9031, 9032, 9106.

Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД, порядок та обсяги ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Вилучити

Вивільнені кошти використовуються відповідними суб'єктами для:

1) облаштування індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;

2) запровадження новітніх технологій, пов'язаних з господарською діяльністю у межах індустріальних парків;

3) збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, у межах індустріальних парків;

4) здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних парків;

5) повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування індустріальних парків та здійснення у їх межах господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами та запозиченнями.

Вилучити

 

 

Відсутній

Підставою для отримання пільг зі сплати ввізного мита є включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків відповідно до Закону України “Про індустріальні парки” та подання в порядку, встановленому Митним кодексом України, під час митного оформлення копій документів, які підтверджують статус ініціатора створення, керуючої компанії, учасника індустріального парку відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”:

- рішення про створення індустріального парку - для ініціатора створення індустріального парку;

- договір про створення та функціонування індустріального парку - для керуючої компанії індустріального парку;

- договір про провадження господарської діяльності в межах індустріального парку - для учасника індустріального парку.

Відсутній

У разі відчуження, передачі в оренду, суборенду чи передачі права володіння, користування в інший спосіб (за виключенням подальшої експлуатації учасниками індустріальних парків, які відповідають критеріям встановленим цим підпунктом),  менш ніж через п’ять років з дати ввезення на митну територію України та/або у разі використання зазначеного устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів за межами індустріального парку протягом п’яти років з дати ввезення на митну територію України платник податку зобов’язаний сплатити суми нарахованого ввізного мита, що мали бути сплачені із зазначених товарів у момент ввезення таких товарів на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.

Народний депутат України Южаніна Н. П.

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію