Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

ПРОЕКТ

Закон України

Про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження єдиного рахунку для сплати податків
і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 11 із наступними змінами):

1) у частині сьомій:

абзац перший після слів “банківського рахунку” доповнити словами “та/або з єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів”;

абзац другий після слів “банківського рахунку” доповнити словами “або єдиного рахунку, відкритого в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів”;

2) пункт 1 частини десятої після слів “з рахунку” доповнити словами “та/або з єдиного рахунку”.

2. У Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7—8, ст. 50):

1) у пункті 7 частини третьої статті 18 слова “крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість” замінити словами “крім коштів на єдиних рахунках платників податків, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального”;

2) в абзаці другому частини другої статті 48 слова “Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість” замінити словами і цифрами “Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних рахунках платників податків, відкритих у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість і в системі електронного адміністрування реалізації пального”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 Голова                               
Верховної Ради України

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію