Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогоднішній день для кожного виду податку та збору, передбачених Кодексом, відкрито бюджетні рахунки в органах Казначейства на різних рівнях бюджетів.

У зв’язку зі змінами у законодавстві відбувається зміна реквізитів бюджетних рахунків для зарахування доходів бюджетів, тому платник податків повинен відслідковувати та правильно вказувати реквізити рахунків при заповненні платіжного доручення на перерахування, зокрема грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), інакше кошти платника зараховуються помилково не за призначенням і повернення їх із бюджету потребуватиме певного часу.

Законопроектом передбачається запровадження системи сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, які передбачені Податковим кодексом (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального), і єдиного соціального внеску на єдиний рахунок, який платник податків за власним бажанням матиме право відкрити в Казначействі (центральному апараті).

Розрахунки з бюджетами з використанням єдиного рахунка будуть здійснюватись платником податків через його електронний кабінет в межах залишку коштів на єдиному рахунку.

Зокрема, в електронному кабінеті платника податків будуть інтегровані інформаційні системи Державної податкової служби України та Казначейства та налаштовані функції, за допомогою яких для платника податків буде суттєво спрощений механізм формування електронних розрахункових документів для сплати податків та зборів з накладанням електронного цифрового підпису. Дані щодо реквізитів бюджетних рахунків для зарахування доходів бюджетів будуть міститися в електронному кабінеті платника податків та поновлюватись автоматично.  

За результатом сформованих та підписаних платниками податків електронних розрахункових документів про перерахування коштів до державного бюджету, Державна податкова служба України як власник інформаційного ресурсу, де функціонують електронні кабінети платників податків, буде формувати пакет електронних розрахункових документів та направлятиме його до Казначейства для виконання.

Згідно з Податковим кодексом України на сьогоднішній день передбачено спрощення процедури взаємодії платників податків та контролюючих органів через електронний сервіс Державної податкової служби України «Електронний кабінет платника» (далі – електронний кабінет), який надає можливість платнику податків переглядати інформацію в режимі реального часу, зокрема, проводити звірку з контролюючим органом щодо розрахунків з державним та місцевими бюджетами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – законопроект) є спрощення процедури розрахунків платників податків з бюджетами через запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок), крім сплати податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Законопроект передбачає запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового), єдиного соціального внеску через електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Перевагами запровадження єдиного рахунку є:

спрощення сплати платниками податкових платежів;

зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платником;

підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Для реалізації норм законопроекту потребуються додаткові витрати з державного бюджету для перебудови програмного забезпечення, для придбання серверного обладнання та налагодження телекомунікаційного зв’язку.

5. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.

51. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Законопроект не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи. 

6. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза законопроекту не проводилась.

7. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

8. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, який регулює відносини суб’єктів господарювання з державою в частині розрахунків з бюджетами. Метою державного регулювання є спрощення процедури розрахунків платників податків з бюджетами, зменшення кількості помилково сплачених коштів до державного та місцевих бюджетів, підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів. Реалізація норм регуляторного акта не передбачає фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання.

81. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не матиме впливу на ринок праці.

9. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме спрощенню ведення бізнесу, зменшенню кількості помилково сплачених коштів до державного та місцевих бюджетів,  налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами.

«___» ____________ 2019 р.

comments powered by HyperComments
close icon
Замовити персональну презентацію