№1
Скачати:
Перелік додаткових статей фінансової звітності (Додаток 3 до НП(С)БО №1)

Підприємства при заповненні балансу можуть не вказувати статті, щодо яких відсутні відомості до розкриття (окрім ситуації, якщо такі відомості були вказані в попередньому періоді), а також добавляти статті, зберігаючи їх назви і коди рядків із Додатку № 3 «Перелік додаткових статей фінансової звітності» НП(С)БО 1, у випадку відповідності статті таким критеріям: інформація являється суттєвою; достовірно можна встановити оцінку статті.

У вказаному додатку прописано більше ста кодів статей.

В дві тисячі тринадцятому році було затверджено нову форму балансу, яка суттєво різнитися від раніше чинної насамперед тим, що є скороченою, а також має нові назви багатьох статей. Також додано досить велику кількість нових статей, які можна включати до балансу за умови наявності суттєвості інформації, що міститься в цих статтях, та можливості їх достовірної оцінки. Скоротилась кількість рядків фінзвітності, що є обов’язковими. Це обумовлено з практикою на міжнародному рівні, в якій підприємства вільні у виборі складу статей фінзвітності. Зазнав змін також і підхід до включення відповідних рядків до складу фінзвітності. Згідно пункту чотири другого розділу НП(С)БО номер один підприємства на власний розсуд можуть добавляти статті (зберігаючи їх назви та коди рядків з переліку додаткових статей фінзвітності, що наведені у згаданому вище додатку три до НП(С)БО номер один), за умови, що стаття одночасно відповідає двом критеріям, а саме: інформація являється істотною; достовірно можна визначити оцінку статті.

Зменшення в балансі статей відбулось за рахунок згорнутого відображення в активі запасів, коштів, деяких видів дебіторської заборгованості, а в пасиві – за рахунок об’єднання довгострокових зобов’язань і забезпечень майбутніх витрат і платежів. Більше не виділяються окремими розділами витрати і доходи майбутніх періодів. Як в пасиві, так і в активі Балансу окремою статтею виділені розрахунки з бюджетом за податком на прибуток. В активі балансу повинна тепер наводиться інформація про інвестиційну нерухомість.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію