№4
Скачати:
Звіт про власний капітал. Форма №4

Складовою частиною фінансової звітності окрім балансу, звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, приміток, являється звіт про власний капітал (форма № 4). Він обов’язково подається разом із зазначеними документами.

Форма номер чотири визначена Міністерством фінансів України у НП(С)БО номер один, що затверджено сьомого лютого дві тисячі тринадцятого року відповідним наказом номер сімдесят три міністерства.

У такій формі прописуєть не тільки саму структуру власного капіталу, але і детальну інформацію про всі обставини, які так чи інакше впливали на його розмір протягом відповідного періоду.

Звіт за формою номер чотири вміщує всі відомості про зміни у складі власного капіталу підприємства за певний період. Тобто, вказуються відомості про зміни із зареєстрованим (пайовим) (збільшення та зменшення його розміру із різних причин), додатковим (збільшення та зменшення його розміру у разі одержання емісійного доходу, дооцінки/уцінки необоротних активів і т.д.), резервним (збільшення та зменшення його розміру у випадку направлення до нього частини прибутку, покриття збитків тощо), неоплаченим (збільшення та зменшення його розміру у разі заборгованості до зареєстрованого капіталу за внесками учасників, погашення такої заборгованості тощо), вилученим капіталом (збільшення та зменшення його розміру при виході учасника, у разі реалізації викуплених акцій на суму фактичної заборгованості тощо), капіталом у дооціонках та нерозподілений прибуток (чистий прибуток, виплата дивідендів і т.д.).

Тобто, у формі номер чотири записуються відомості щодо усяких "трансформацій" у складі капіталу за певний звітний період.

При цьому у графах форми номер чотири, що призначені для запису елементів складу капіталу, потрібно вказувати дані, які наведені у розділі першому балансу.

Так, підприємства зобов'язані до річного звіту додавати звіт про власний капітал за попередній рік для здійснення порівняльного аналізу із відповідним звітом за поточний рік.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію