Скачати:
Примітки до річної фінансової звітності

В межах фінансової звітності сукупність даних та пояснень, які деталізують та обґрунтовують статті фінзвітності, а також іншої необхідної для заповнення річної фінзвітності інформації, записуються у примітках за формою номер п’ять, яку Міністерство фінансів України визначило двадцять дев’ятого листопада двохтисячного року своїм наказом, номер якого триста два.

Виходить, інформація, що розкривається підприємством, наводиться як безпосередньо у фінансових звітах,  так і у відповідних примітках.

Правила запису приміток регламентовані нормами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку номер один, затвердженого Міністерством фінансів України сьомого лютого дві тисячі тринадцятого року наказом номер сімдесят три.

Так, кожний фінзвіт повинен мати дату, на яку вказані його показники, або ж період, який він охоплює. Однак, у разі якщо період, за який складено фінзвіт, різниться із звітним періодом, то причини та наслідки цього потрібно записувати до приміток.

До приміток заносяться дані про кожний елемент власного капіталу (окрім зареєстрованого).

Форма номер п'ять складається із п'ятнадцяти розділів: перший розділ присвячено заповненню інформації щодо нематеріальних активів; другий - інформації щодо основних засобів; третій - інформації щодо капітальних інвестицій; четвертий - інформації щодо фінансових інвестицій; п'яти - інформації щодо доходів та витрат; шостий - інформації щодо грошових коштів; сьомий- інформації щодо забезпечення та резервів; восьмий - інформації щодо запасів; дев'ятий - інформації щодо дебіторської заборгованості; десятий - інформації щодо нестачі та витрат від псування цінностей; одинадцятий - інформації щодо будівельних контрактів; дванадцятий - щодо податку на прибуток; тринадцятий - інформації щодо використання амортизаційних відрахувань; чотирнадцятий - інформації щодо біологічних активів; п'ятнадцятий - інформації щодо певних фінансових результатів.

В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку номер один із поміж різних видів підприємств наведено особливості запису приміток акціонерними товариствами. Проте міститься детальна інформація про те, що можуть наводити у примітках решта підприємств.

При цьому форма номер п’ять не використовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб’єктів господарювання, малими підприємствами та підприємствами, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію