Скачати:
Консолідована фінансова звітність

Консолідована фінансова звітність – це сукупність звітів, які відображають фінансову інформацію юридичної компанії та її дочірніх підприємств як єдиного суб’єкта. Консолідація даних усуває обмеженість та роздробленість інформації, дозволяє проаналізувати її на глобальному рівні, тобто для цілої групи суб’єктів, які становлять єдиний бізнес зі спільними інтересами.

Термін консолідована звітність охоплює баланс, звіт про фінансовий результат, звіти про рух грошових коштів та звіт про власний капітал, які складаються на консолідованій основі.

Дочірня компанія є такою у випадку контролю з боку материнської, що проявляється у наявності та можливості здійснення владних повноважень, впливу діяльності дочірньої компанії на вартість активів холдингової компанії.

Визначення владних повноважень передбачене в П(С)БО 2, а ознаки та приклади таких повноважень наведені в додатку до вказаного стандарту.

Складати консолідовану звітність має материнська компанія шляхом додавання до своїх показників аналогічних даних зі звітів дочірніх компаній за аналогічний звітний період. У випадку місцезнаходження дочірньої компанії за межами України, розрахунок курсових різниць регулюється П(С)БО 21.Проте, до звітів не включається інформація, яка враховується у звітах кожного суб’єкта та/або не відображає діяльність групи (внутрішньогрупові інвестиції, операції та сальдо, а також частка одного підприємства в іншому в межах підсприємств, щодо яких подається консолідована звітність та інше).

Звітність не повинна подаватися, якщо холдингова компанія не є емітентом цінних паперів, власники її неконтрольованої частки не заперечують, а також така компанія є одночасно дочірньою компанією іншого підприємства, консолідована звітність якого загальнодоступна. порядок визначення неконтрольованої частки прописано в П(С)БО 2, а також П(С)БО 19.

Облікова політика підприємств, дані яких розкриваються в консолідованій звітності, повинна бути уніфікована. У разі неможливості такої уніфікації ця інформація відображається у примітках до консолідованої звітності.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію