№ 1
Скачати:
Баланс. Форма № 1. Для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (рік, квартал)

Звірені дані бухгалтерського обліку дають змогу отримати узагальнені показники, які в подальшому включає в себе «Баланс» (форма № 1). Дані "Балансу" відносно початку звітного року повинні повністю співпадати з даними, що зазначені у полі "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності щодо попереднього звітного року.

"Баланс" (форма № 1) складається розпорядниками бюджетних коштів і подається з періодичністю, яка становить квартал або рік. Цей документ надає змогу відобразити результати всіх проведених господарських операцій з використанням коштів відповідного бюджету (що включає загальний і спеціальний фонди) згідно з усіма програмами (функціями), що виконувались.

Разом із даним документом розпорядники у склад фінансової звітності включають «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м) та «Звіт про рух грошових коштів».

Одиницею виміру даних, які вносяться у "Баланс" (форма № 1) є гривні з копійками.

Форма даного документа затверджена додатком першим Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» номер сорок чотири від двадцять четвертого січня дві тисячі дванадцятого року.

Основні реквізити даного документа:

1. Назва установи за ЄДРПОУ, територія за КОАТУУ, організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ, їхні коди;

2. Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування держбюджету та місцевих бюджетів;

3. Актив, що класифікується на такі розділи:

І. Необоротні активи – слугують для

ІІ. Оборотні активи, де відображаються

ІІІ. Витрати, де

У фінансовій звітності за рік даний розділ не підлягає заповненню.

4. Пасив, що класифікується на такі розділи:

І. Власний капітал,

ІІ. Зобов’язання, де

ІІІ. Доходи,

5. Розшифровка позабалансових рахунків, в якій містяться суми залишків початку та кінця періоду, про який звітується, а також надходження й вибуття впродовж звітного періоду;

6. Підписи керівника і головного бухгалтера;

7. Дата складення балансу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію