№1-мс, 2-мс
Скачати:
Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форми №1-мс, 2-мс

Спрощена фінансова звітність подається суб’єктом малого підприємництва складається у вигляді:

  1. Балансу, який подається за формою №1-мс (далі – Форма № 1-мс або Баланс);
  2. Звіту про фінансові результати, який подається за формою №2-мс (далі – Форма №2-мс або Звіт)

Форми Балансу та Звіту є затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39.

Хто подає спрощений фінансовий звіт?

Юридична особа – суб’єкт малого підприємництва, яка:

  1. перебуває на спрощеній системі оподаткування; або
  2. є мікропідприємцем.

Критерії

Суб’єкт малого підприємництва – юридична особа

 

Мікропідприємство

Усі інші

Середня кількість працівників за рік (з 01.01 по 31.12)

Не більше 10 осіб.

Не більше 50 осіб.

Річний дохід

Не більше за суму, що становить еквівалент  2 млн євро, який визначається за середньорічним курсом НБУ.

Не більше за суму, що становить еквівалент  10 млн євро, який визначається за середньорічним курсом НБУ.

 

За які періоди подається Форма №1-мс та Форма №2-мс?

  • щоквартально за наростаючим підсумком (проміжна звітність);
  • за рік.

При чому, Баланс повинен складатися станом на кінець останнього дня кварталу (або року).

Кому подається?

Звіт та Баланс подається:

- органам Державної служби статистики України;

- державному реєстратору (до 01 червня – за попередній річний звітний період). Цей обов’язок не поширюється на бюджетні установи;

- своїм засновникам (власникам) та трудовому колективу на вимогу.

- органи, до сфери управління якиx нале­жить суб’єк подання спрощеної фінансової звітності.

Який останній термін подачі звітності?

- проміжна фінансова звітність – до 25 числа місяця, наступного за місяцем закінчення звітного кварталу;

- річна:

(а) до 01 червня – державному реєстратору;

(б) до 28 лютого – в інших випадках.

Яка відповідальність передбачається за неподання звіту?

Штраф у розмірі від 8 до 15 (при повторному вчиненні – від 10 до 20) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відповідно до статті 164-2 КУпАП.

До відповідальності не притягуються юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на території проведення АТО, протягом періоду її проведення.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію