№ 5
Скачати:
Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)

Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)є одним з елементівфінансової звітності, що подаєтьсярозпорядниками коштів бюджету на вимогу приписів бюджетного законодавства України. Загалом звітність щодо виконання державного бюджету складається із фінансової та бюджетної. Основою для складання фінансової звітності виступають національні положення бухгалтерського обліку. Дана форма фінансової звітності містить інформацію щодо класифікації бюджету, стану його виконання.

Законодавство встановлює певні вимоги до бюджетної та фінансової звітності щодо виконання бюджету держави. Перш за все вона повинна бути достовірною, що означає відсутність помилок та перекручень різноманітних показників. Звітність також має бути повною, тобто містити дані щодо всіх господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку. Показники фінансової звітності мають засновуватись на відомостях, бухгалтерського обліку.

Звіт про рух необоротних активів (форма № 5)відображає станматеріальної бази відповідного учасника бюджетного процесу, а саме – інформацію щодо його необоротних активів на початок та на кінець року, за який суб’єкт звітує. Форма, структура та реквізити даного документу затвердженіМінфіному наказі від двадцять четвертогосічня дві тисячі дванадцятого року № 44, зокрема у Додатку 15 даного НПА.

При заповненні даної форми розпоряднику бюджетних коштів необхідно звернути увагу на наступні його обов’язкові реквізити:

  1. Вказується загальна інформація про розпорядника (установа, територія, КВЕД, код та назва класифікації видатків та кредитування бюджету держави)
  2. Зазначається інформація про стан необоротних активів установи на початок та на кінець бюджетного періоду (облік здійснюється щодо всіх видів необоротних активів. Як матеріальних, так і нематеріальних).
  3. Відображаються зміни в необоротних активах суб’єкта, що звітує (інформація про активи, які надійшли на баланс установи, які були продані, передані на безоплатній основі, буди списані чи уцінені тощо).
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію