№ 9д, № 9м
Скачати:
Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)є одним з елементівскладової фінансової звітності, що подається розпорядниками коштів бюджету на вимогу приписів бюджетного законодавства України. Загалом звітність щодо виконання державного бюджету складається із фінансової та бюджетної. Основою для складання фінансової звітності виступають національні положення бухгалтерського обліку. Дана форма фінансової звітності містить інформацію щодо класифікації бюджету, стану його виконання.

Законодавство встановлює певні вимоги до бюджетної та фінансової звітності щодо виконання бюджету держави. Перш за все вона повинна бути достовірною, що означає відсутність помилок та перекручень різноманітних показників. Звітність також має бути повною, тобто містити дані щодо всіх господарських операцій, відображених у бухгалтерському обліку.Показники фінансової звітності мають засновуватись на відомостях, бухгалтерського обліку.

Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м)відображає інформацію про наслідки фінансової діяльності відповідного учасника бюджетного процесу, а саме – інформацію щодо надходження доходівта видатків розпорядника бюджетних коштів на початок та на кінець року, за який суб’єкт звітує. Форма, структура та реквізити даного документу затвердженіМінфіному наказі від двадцять четвертого січня дві тисячі дванадцятого року № 44, зокрема у Додатку 3 даного НПА.

При заповненні даної форми розпоряднику бюджетних коштів необхідно звернути увагу на наступні його обов’язкові реквізити:

  1. Вказується загальна інформація про розпорядника (установа, територія, організаційно-правова форма господарювання, КВЕД, код та назва класифікації видатків та кредитування бюджету держави).
  2. Зазначається інформація про стан фінансових ресурсів установи на початок та на кінець бюджетного періоду (облік здійснюється щодо всіх видів отриманих та витрачених доходів, зокрема вказується і фінансовий результат за загальним та спеціальним фондом бюджету).
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію