№ Н-4.01
Скачати:
Журнал реєстрації виданих дипломів (Форма № Н-4.01)

Ця форма використовується для обліку видачі дипломів і ведеться відділом кадрів (навчальним відділом, управлінням, іншим уповноваженим підрозділом) закладу вищої освіти. До журналу вноситься інформація про здобувачів вищої освіти, які закінчили заклад вищої освіти, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серії та номера диплома і додатка до нього. У журналі проставляються особисті підписи особи, яка видала диплом, та особи, яка його отримала.

Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються і скріплюються печаткою закладу вищої освіти. Журнал реєстрації виданих дипломів за формою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2017 року № 794 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за № 796/30664, ведеться до його повного використання.

Формат бланка – А3 (297×420 мм) або А4 (210×297 мм), брошура.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію