Скачати:
Протокол Зборів (Конференції) трудового колективу

Трудовий колектив – це об’єднання громадян, які приймають участь у діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди).. Згідно зі ст. 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень. Загальні збори трудового колективу приймають найважливіші питання серед яких: обирання Ради трудового колективу, розгляд і затвердження проекту колективного договору, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.
За результатами проведення загальних зборів трудового колективу складається протокол зборів трудового колективу. В даному протоколі, перш за все, зазначається дата їх проведення, назва підприємства, кількість присутніх на зборах. Далі визначається порядок денний зборів, після чого зазначаються прийняті зборами рішення по кожному питанню з порядку денного. В кінці документу зазначається ПІБ головуючого на зборах.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію