ОЗ-1
Скачати:
Акт приймання-передачі основних засобів (типова форма № ОЗ-1)

Акт приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ-1) використовують в цілях:

1) оформлення зарахування в основні засоби певних об’єктів, обліку вводу останніх до експлуатації (за виключенням введення об’єктів у дію, яке має оформлятися за особливим порядком);

2) оформлення внутрішнього переміщення основних засобів з одного цеху в інший, передачі основних засобів зі складу в експлуатацію;

3) виключення зі складу основних засобів під час передачі іншому підприємству.

Перелік базових вимог до застосування, оформлення даного документа затверджено наказом Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від двадцять дев'ятого грудня тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року номер триста п'ятдесят два.

До основних реквізитів документа належать, зокрема, наступні:

1) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ, а також код за Державним класифікатором управлінської документації;

2) Посада, ПІБ, підпис особи, котра затверджує документ, дата;

3) Назва документа;

4) Номер, дата складання, а також дані особи, котра відповідальна за зберігання основних засобів;

5) Дані про здавача, одержувача, відділу, дільниці;

6) Дебет та кредит (рахунок (субрахунок) та код аналітичного обліку);

7) Дані щодо первісної (балансової) вартості, зносу, року випуску, дати введення в експлуатацію, номеру паспорта.

Далі на бланку зазначають наказ (розпорядження), що був підставою огляду зазначеного об’єкта, котрий приймають в експлуатацію. Зазначають також місцезнаходження об’єкта в момент прийняття. Дають коротку характеристику об’єкта, роблять запис про відповідність чи невідповідність технічним умовам, потребу доробки. Нарешті, записують результати випробування об’єкта і висновок комісії. У додатку зазначають перелік технічних документів. Внизу ставляться підписи голови та членів комісії, особи, котра об’єкт прийняла (зазначаються їхні посади, прізвища та ініціали). Ставиться відмітка бухгалтерії про відкриття картки чи переміщення об’єкта із зазначенням дати.

В кінці ставить підпис головний бухгалтер, а також зазначаються його прізвище та ініціали. Під час оформлення приймання основних засобів акт складають в 1 екземплярі на кожний об’єкт приймальною комісією, котра призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Коли основні засоби передаються безоплатно іншому підприємству, то акт заповнюють у 2 екземплярах (для підприємства, котре здає, і котре приймає).

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію