№ ВЗСГ-5
Скачати:
Акт на списання виробничого та господарського інвентарю (форма № ВЗСГ-5)

Акт на списання виробничого та господарського інвентарю (форма № ВЗСГ-5) (далі – Акт) це вид первинної документації, яка складається підприємствами для обліку інвентарю, що у зв’язку із його зношеністю чи непридатністю списується із балансу суб’єкта господарювання. Крім того дана форма поширюється також і на випадки, коли списують малоцінний предмет, або об'єкт, що дуже швидко амортизується.

Форма Акту розроблена та затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 21 грудня 2007 р. № 929. Звертаємо Вашу увагу, що даний вид первинної документації поширюється лише на сільськогосподарські підприємства, що сплачують податок на прибуток. Використання цього документа не є імперативним, а рекомендаційним, тобто можливе використання іншої форми або внесення змін до даної.

Відповідальним за складання Акту є постійно діюча комісія, яка затверджується і діє на підставі наказу, що визначає облікову політику платника податків. Обов’язково до комісії належить керівник, особа, що несе матеріальну відповідальність на підприємстві, бухгалтер та за бажанням інші категорії робітників, наприклад – ветеринар чи бригадир.

В Акті зазначається підприємство (його структурний підрозділ) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Первинний документ оформлений таблицею, до якої слід внести наступні відомості про інвентар, що підлягає списанню:

  • назва,
  • код синтетичного обліку,
  • одиниця виміру,
  • кількість,
  • ціна (в національній валюті України – гривні)
  • сума

Нижче обов’язково зазначається спосіб знищення інвентарю, на якому обов’язкова присутність комісії.

Акт крім того містить зворотню сторону розрахунків, зокрема в якому зазначаються результати від ліквідації вищезазначених об’єктів. На відміну від інших первинних документів, даний Акт достатньо скласти в одному примірнику. До бухгалтерії слід подавати первинну документацію з розрахунками у сукупності із розпискою комірника про здання предметів в утиль.

На кожен вид малоцінного чи предмета із невисоким рівнем зношення Акт складається окремо.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію