№ ОЗСГ-3
Скачати:
Акт на списання основних засобів (форма № ОЗСГ-3)

Акт на списання основних засобів (форма № ОЗСГ-3) (далі – Акт) є однією із форм документів, що належать до первинних, та які сільськогосподарським підприємствам рекомендовано складати з метою належного оформлення ліквідації основних засобів. Форма Акту розроблена та затверджена Наказом Міністерства аграрної політики України від 27.07.2007 р. №701. 

Звертаємо Вашу увагу, що даний вид первинної документації поширюється на всі види основних засобів, окрім автомобілів, їх деталей, причепів та напівпричепів. Списання автотранспортних засобів оформлюється Актом на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗСГ-4)

Наголошуємо, що така форма поширюється лише на сільськогосподарські підприємства, що сплачують податок на прибуток.

При списанні основних засобів сільськогосподарським підприємствам (як і майже всім іншим суб’єктам господарювання) слід керуватися правилами бухгалтерського обліку, встановленими Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92 (далі – П(С)БО 7).

Форма складається з двох частин – безпосередньо Акту в та Розрахунок результатів списання об’єкта.

Перша частина форми № ОЗСГ-3 включає такі обов’язкові реквізити як:

  • склад комісії, яку очолює та призначає керівник підприємства. Лише на основі спільного рішення комісії здійснюється списання основного засобу.
  • кількість ремонтів і їх сума
  • наявність дорогоцінного металу
  • технічні параметри об’єкти (маса, тощо)
  • висновок комісії (у разі списання – причина).

Обов’язковою умовою чинності даної форми первинної документації сільськогосподарського підприємства є наявність двох примірників, що підписує кожен член комісії. Кінцевим етапом списання основних засобів є затвердження форми № ОЗСГ-3 керівником, його представником чи іншою уповноваженою особою.

Акт є підставою для вибуття основного засобу з інвентарної картки, яку веде бухгалтер. Особа, якій було доручено зберігати основний засіб на підставі форми № ОЗСГ- 3 здає його на металобрухт чи склад матеріальних цінностей. Отримані кошти після кінцевого етапу відображаються в третій частині даної форми у гривні, яку підписує головний бухгалтер сільськогосподарського підприємства.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію