№ ОЗСГ-5
Скачати:
Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма № ОЗСГ-5)

Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (форма № ОЗСГ-5) (далі - Розрахунок) є видом первинної документації, що рекомендовано складати сільськогосподарським підприємствам, щоб забезпечити адекватне відображення в обліку операцій з основними засобами. Даний виду первинної документації затверджена Міністерством аграрної політики України у Наказі від 27 липня 2007 р. №701. 

Вказану форму Розрахунку рекомендується застосовувати для обрахування зношенні активів (необоротних) у розрахунку за рік і місячно.

При нарахуванні амортизації сільськогосподарським підприємствам (як і майже всім іншим суб’єктам господарювання) слід керуватися правилами Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку сім, затвердженим Міністерства фінансів України у Наказі від 27 квітня 2000р. № дев’яносто два.

Пунктом 26 вказаного стандарту визначено перелік методів, що можуть використовуватись для обчислення амортизації.

Спосіб, що застосовуватиметься підприємством для визначення амортизації конкретного об’єкту (групи об’єктів) основних фондів, має бути визначений таким підприємством в спеціальному наказі, що визначає облікову політику.

Необоротні активи рекомендується обліковувати шляхом їх об’єднання за  групами та видами об’єктів, а розподіл амортизації здійснювати за об’єктами обліку. Оскільки в складі необоротних активів протягом того чи іншого звітного періоду можуть відбутись зміни, сума амортизації з урахуванням таких змін коригуватиметься в наступних звітних періодах.

Відповідно до П(С)БО сім амортизацію необхідно нараховувати починаючи з  наступного місяця після введення в експлуатацію. Нараховувати амортизацію необхідно здійснювати щомісячно.

В разі якщо з основних засобів вибуває об’єкт, а також у випадку його добудови, змін, ремонту чи просто покращення обчислення та наступне визначення амортизації припиняється. У вказаних випадках амортизація не нараховується починаючи з наступного місяця після будь-яких вищезазначених змін.

Відомості з форми № ОЗСГ-п’ять в подальшому використовуються в Зведеній відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів.

Даний первинний документ представлена у вигляді таблиці, до якої вносяться облікові дані щодо відповідних необоротних активів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію