№ ОЗСГ-6
Скачати:
Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (форма № ОЗСГ-6)

Ще одним документом, оформлення якого сільськогосподарським підприємствам рекомендовано Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 липня 2007 р. №701 є Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули за ___ ____________ 20__ р. (форма № ОЗСГ-6). Звертаємо Вашу увагу, що даний документ є видом первинної документації, яка поширюється лише на підприємства, що спеціалізуються на сільському господарстві та сплачують податок на прибуток.

При обчисленні амортизації сільськогосподарським підприємствам (як і майже всім іншим суб’єктам господарювання) слід керуватися правилами Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку сім, затвердженим Міністерства фінансів України у Наказі від 27 квітня 2000р. № дев’яносто два.

Спосіб, що застосовуватиметься підприємством для визначення амортизації конкретного об’єкту чи їх групи засобів, має бути визначений таким підприємством в спеціальному наказі, яким попередньо визначено облікову політику платика.

Відповідно до П(С)БО сім амортизацію необхідно нараховувати починаючи з  наступного місяця після введення в експлуатацію. Нараховувати амортизацію необхідно здійснювати щомісячно.

В разі якщо з основних засобів вибуває об’єкт, а також у випадку його добудови, змін, ремонту чи просто покращення обчислення та наступне визначення амортизації припиняється. У вказаних випадках амортизація не нараховується починаючи з наступного місяця після будь-яких вищезазначених змін

Дані з Відомості за формою № ОЗСГ-6 в подальшому використовуються в Зведеній відомості,  тобто у формі № ОЗСГ-7.

Форма № ОЗСГ-шість представлена у вигляді таблиці, до якої вносяться облікові дані щодо відповідних необоротних активів, основних засобів з відповідними групами та кореспондуючими їм рахунками. Крім того зазначається сума амортизації щодо кожного об’єкта окремо незалежно того надійшов чи вибув об’єкт. Різниця лише в тому, що якщо об’єкт вибув то сума амортизація вираховується, а якщо надійшов – навпаки – донараховується. Як щодо вибуття, так і щодо надходження потрібно заповнити такі рядки форми – первісну та ліквідаційну вартість, різницю первісної і ліквідаційної, строк експлуатації, а також річна і місячна сума амортизації.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію