Скачати:
Довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

По письмовій заяві платника податків не пізніше п’ятнадцяти календарних днів від дня одержання такої заяви, тобто в термін для розгляду звернень установ, підприємств, організацій та громадян, такому платнику надається довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів).

Основні вимоги до даного документа, форма затверджені Державною податковою адміністрацією України у формі наказу «Про затвердження форми довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів) номер вісімсот сорок дев’ять від четвертого листопада дві тисячі десятого року.

До основних реквізитів належать, зокрема, наступні:

1) Назва документа;

2) Відомості щодо назви контролюючого органу, котрому довідку видано;

3) Назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності;

4) Код за ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер (ІПН) платника;

5) Відомості щодо місцезнаходження, місця проживання;

6) Перелік загальнообов'язкових платежів, платником яких є особа;

7) Сума сплачених до бюджету платежів;

8) Розмір заборгованості перед бюджетом;

9) Найменування органу, до котрого подають довідку;

10) Підпис, прізвище та ініціали керівника (заступника керівника) контролюючого органу, дата.

В документі зазначають конкретні податки (податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок, податок на додану вартість тощо), котрі сплачуються до відповідного бюджету. В заяві, котра виступає підставою для видачі зазначеної довідки, зазначають найменування нормативного документа, котрим передбачається надання контролюючим органом такої довідки, назву установи, в котру дану довідку буде подавати платник.

Варто зауважити, що у відповідності до сорок першої статті Податкового кодексу України контролюючими органами є органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади (ДФС України), а також територіальні органи. За ПК України роботодавцем вважають юридичну особу (філію, відділення останньої тощо) чи самозайняту особу, котрою використовується наймана праця фізичних осіб на підставі трудових договорів та несуться обов’язки по сплаті заробітної плати, нарахуванню, утриманню, сплаті ПДФО в бюджет, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов’язки у відповідності з законодавством.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію