Скачати:
Відомість результатів інвентаризації

Інвентаризацією називається процедура перевірки фактичної наявності майна організації, яка має на меті звірку з даними, які містяться в бухгалтерському обліку. Під час інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність майна, його стан і оцінка.

Результати проведених інвентаризацій вносяться до відомості результатів інвентаризації форма даної відомості затверджена Наказом Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" від одинадцятого серпня тисяча дев’ятсот дев’яносто четвертого року номер шістдесят дев’ять.

Форма містить мінімальну і необхідну кількість реквізитів, тому її рекомендується застосовувати без змін на підприємствах і в організаціях незалежно від їх відомчої підпорядкованості. При цьому допускається включати в форми відсутні реквізити, виходячи з особливостей виробництва.

Форма відомості передбачає вказання сум виявлених інвентаризацією нестач, сум виявлених інвентаризацією надлишків, сум виявлених втрат від псування. Окремо зазначаються сума нестач і втрат від псування, яка зараховується за пересортицею, списана в межах норм, віднесена на винних осіб, списано на результати господарської діяльності.

Вищенаведена інформація зазначається окремо для: основних засобів та нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової продукції та грошових коштів, та інше.

Відомість подається разом з примітками до фінансової звітності.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію